AMBITIE 2025 TMO|DETEX

ONZE TOEKOMST VOOR EEN DUURZAME FASHIONBRANCHE

Purpose

Onze purpose is om bij te dragen aan innovatieve oplossingen voor een duurzame fashion(lifestyle)branche. Dit doen wij door professionals op te leiden en bij te scholen (leven lang ontwikkelen) tot innovatieve, ondernemende en ‘toekomstbehendige’ (midden)managers. De fashion(lifestyle)branche verandert immers in een enorm snel tempo. Of zoals treffend verwoord door een van onze fashiondocenten:

“We are the source for data (research based) and innovative solutions within a sustainable fashion and fashion related lifestyle branche. We are opinion leaders for the European fashion and retail environment. We hear our stakeholders, yet feed them with new ideas and provide insight in the latest mega data of fashion

Visie

Het tempo, de onvoorspelbaarheid en de onderlinge verwevenheid van ontwikkelingen neemt toe. Samen bepalen zij de mate van dynamiek in maatschappij, markten en bedrijven. Naast generieke ontwikkelingen zien we ook branche-specifieke ontwikkelingen die roepen op fundamentele herwaardering van de fashion(lifestyle)branche, nieuwe manieren van business-denken, nieuwe processen, nieuwe waardemodellen en nieuwe organisatievormen.

Hiertoe heeft de branche vernieuwende inzichten en goed opgeleide vernieuwende managers nodig. Zowel young professionals als professionals die al werkzaam zijn in de branche.

Wij geloven dan ook in een leven lang ontwikkelen. Reskilling en upskilling als vast onderdeel van de loopbaan.

Ambities

  • Wij ontwikkelen ons door daar waar we goed in zijn en maken ruimte voor verandering in onze snel ontwikkelende markt.
  • We bereiden onze studenten en cursisten voor op vergaande
    verduurzaming, digitalisering en internationalisering.
  • Onze leer- en werkomgeving wordt een ecosysteem waarbinnen onderwijs, onderzoek en werkveld samenkomen.
  • Onze campus wordt ingericht als een hybride, multidisciplinaire en flexibele leer- en werkomgeving waarbinnen innovatie voorop staat: de Fashion Valley in het hart van de Utrechtse Heuvelrug
  • Binnen dit ecosysteem zal het leven lang ontwikkelen een gegeven zijn.
  • De thema’s waarvoor wij als onderwijsorganisatie hebben gekozen, zullen de komende jaren centraal staan: duurzaamheid, digitalisering, ondernemen, internationalisering en personal/professional development.

Ons manifest

Onze visie, overtuigingen, beloftes en toekomstambities waarmee wij antwoord willen geven op de behoeften uit de markt, van studenten en professionals hebben wij met elkaar vastgelegd in het Manifest TMO|Detex.

En om ons verhaal nog beter te laten beklijven, hebben wij het manifest verfilmd in deze whiteboardanimatie. De animatie had zijn première tijdens onze jaaropening op 22 september.

 

Brochure
Open dag
Proefstuderen