TMO development center

Het center of expertise

In het kader van onze missie heeft TMO het Development Center opgericht, het center of expertise van TMO, met als doelstelling: samenwerken en verbinden van studenten, fashion- en expertbedrijven t.b.v. kennisontwikkeling, leren, netwerken en talentscouting/matching.

Ter realisatie van deze doelstelling kent het TMO Development Center 4 pijlers, namelijk;
tmo_developmentlab 1000x400-develop-center-info

1000x400-develop-center-retlab 1000x400-develop-center-texlab

Brochure
Open dag
Proefstuderen