Over TMO

Over TMO

Missie en visie

‘Innovatie-accelerator zijn door samen in én met de branche futureproof young professionals op te leiden en business innovatie te creëren’.

Onze belangrijkste USP is ‘Hoge doorstroom naar werk door op te leiden samen, in én met de branche’.

We willen studenten laten excelleren, ze als persoon en professional ontwikkelen, daarin zoveel mogelijk faciliteren en hen uiteindelijk op te leiden tot die futureproof young professional.

Heritage

TMO Fashion Business School is in 1986 ontstaan uit de behoefte van de fashionbranche om verder te professionaliseren. Nauw verbonden met zusterorganisatie Detex, die al sinds 1931 de praktijkgerichte beroepsopleider voor de fashionbranche is, ging TMO ondernemende managers opleiden, om een antwoord te geven op de behoefte aan professionele scholing voor het midden- en hoger kader in de fashionbranche. Aan managers op verschillende posities in de fashionbranche worden specifieke eisen gesteld, die door de bestaande algemene management- en (commerciële) economische opleidingen niet afgedekt worden. Dit verklaart de behoefte aan een eigen, unieke managementopleiding voor de branche, gedragen door de brancheorganisaties INretail en Modint. Het bestaansrecht wordt onderschreven door de hoge doorstroomcijfers naar beroepen binnen de branche. Letterlijk geboren uit en nog altijd (dagelijks) sterk verbonden met de fashionbranche, weet TMO welke uitdagingen er spelen en wat er in de wereld van fashion en business te koop is.

Doel

TMO Fashion Business School leidt studenten door middel van een voltijd studie, onder eigen identiteit en CROHO-nummer, op tot hbo-bachelorniveau voor managementfuncties in de detailhandel, tussenhandel of in kop-staartbedrijven in de kleding-, sportartikelen-, schoenen- en woon(living)branche. De studie valt binnen het economische domein, variant Bachelor of Business Administration (BBA). De inhoud van de opleiding is gebaseerd op beroepsvarianten van commerciële managementfuncties in de fashionbranche, met de daarvoor gevraagde specifieke competenties en kennisvereisten, in combinatie met meer algemene managementkwalificaties, ontleend aan de landelijke BBA-standaard. Hiermee is de opleiding uniek in zijn samenstelling.

Sinds 2013 is TMO, Hogeschool voor Modemanagement getransformeerd naar TMO Fashion Business School. De vernieuwde positionering combineert business, fashion en persoonlijke ontwikkeling. In het vernieuwde curriculum worden deze pijlers versterkt en verder uitgediept. De opleiding is kleinschalig, waardoor er veel persoonlijk, direct contact mogelijk is tussen docenten en studenten en tussen studenten onderling. Dit uit zich ook in een intensieve coaching op ontwikkeling, attitude en persoonlijkheidsvorming.

Brochure
Open dag
Proefstuderen