FAQ

Bij welke thema hoort je vraag?

Na de studie

Welke opleiding volgen oud-studenten na TMO?

Na je TMO-bacheloropleiding kun je doorstuderen aan een vervolgopleiding. Masteropleidingen kun je volgen op zowel reguliere als particuliere universiteiten, in Nederland en in het buitenland.

Met een aantal particuliere aanbieders, zoals bijvoorbeeld Tias School for Business and Society, Nyenrode University en Bradford University, School of Management (UK), heeft TMO een samenwerkingsverband.

Kan ik een kopie van mijn diploma ontvangen?

Dit kan, echter hieraan zijn kosten verbonden. Na betaling sturen we je een kopie toe. Je kunt een kopie van je diploma aanvragen via info@tmo.nl.

 

 

Financiën

Wat zijn de totale kosten voor TMO Fashion Business School?

Schooljaar 2023/2024

Inschrijfgeld (eenmalig):                                                                       €225
Collegegelden per semester (half jaar):

 • Semester 1: €7.945
 • Semester 2: €7.945
 • Semester 3: €7.945
 • Semester 4: €7.945
 • Semester 5: €4.540
 • Semester 6: €4.540
 • Semester 7: €4.540
 • Semester 8: €4.540

Administratiekosten per semester (bij gespreide betaling):            €38
Indien betaald wordt in 4 termijnen

 

Collegegeldverdeling over semester 1 tot en met 8

TMO heeft ervoor gekozen om prijsdifferentiatie toe te passen. De reden hiervoor is dat de meeste contacturen op TMO in de eerste 4 semesters (2 jaar) vallen. In semester 5,6,7 en 8 is de student minder op TMO i.v.m. onderzoek en stage.
Deze prijsdifferentiatie betekent dat TMO het totale collegegeld niet in 8 gelijke delen (8 semesters) maar naar rato factureert. Het totaalbedrag van de opleiding blijft dus hetzelfde, alleen anders verdeeld.
De studie is volledig te bekostigen met DUO. Meer informatie lees je op: Studiefinanciering - TMO

 

Heb ik als student van TMO recht op studiefinanciering?

Wanneer je bij TMO studeert heb je tenminste dezelfde mogelijkheden als bij het reguliere HBO om studiefinanciering te ontvangen via DUO.

Kan ik de hele opleiding van TMO met studiefinanciering van DUO bekostigen?

Via DUO is het mogelijk om tegen gunstige voorwaarden een studielening af te sluiten waarmee de volledige opleiding bij TMO kan worden bekostigd.

Hoe en wanneer betaal ik het lesgeld aan TMO?

Lesgeld wordt in een keer aan het begin van een semester middels overschrijving per bank betaald of via automatische incasso in 4 gelijke delen per semester waarbij extra incassokosten verschuldigd zijn. Lesgeld betaal je per semester (6 maanden) aan TMO.

De studie

Welke specialisaties kent TMO?

Fashion business is een brede managementopleiding. Het onderwijs is gericht op wat je moet weten en kunnen om goed te kunnen functioneren in commerciële managementfuncties in de modebranche, maar ook daarbuiten. Er is geen specifieke afstudeerrichting. Je wordt opgeleid voor functies als inkoper, accountmanager, verkoopmanager retail, productmanager, (e-)marketeer, merchandiser, retail (concept)manager en zelfstandig ondernemer.

Met ons hbo-diploma en de erkende titel Bachelor of Business Administration (BBA) in Fashion op zak, komen onze studenten terecht in commerciële managementposities in binnen- en buitenland. Doordat TMO een specifiek programma heeft voor persoonlijkheidsontwikkeling, ga je tijdens je studie wel verkennen welk type functie het beste bij jou past en in welk soort bedrijf jij het liefst wilt gaan werken. Daar kun je je in de eindfase van de opleiding dus al meer op gaan richten met het onderzoek en de afstudeerstage.

Zijn er TMO introductiedagen?

De introductiedagen van TMO, genaamd ‘Comin’ to Fashion’, vinden plaats voor de start van het schooljaar. Voor de instroom in september betekent dit de laatste week van augustus, voor de instroom in februari, de 3e week van februari.  De introductiedagen zijn een eerste kennismaking met de fashionbranche, de verschillende beroepen waarvoor TMO opleidt, de studieomgeving en de medestudenten. Ook maak je kennis met het bestuur van studentenvereniging Changeant.

 

Zijn er speciale voorwaarden waaraan mijn eigen laptop moet voldoen als ik bij TMO kom studeren?

Er is vakspecifieke software nodig die alleen geïnstalleerd staat op de computers van TMO. Met een MacBook kun je net zoveel als met een Windows-laptop binnen TMO. Met een MacBook, zal je in sommige gevallen echter een ander programma of plug-in moeten downloaden om bepaalde onderdelen werkend te krijgen. De ICT- afdeling van TMO heeft hier handleidingen voor gemaakt om je daarmee te helpen. Naast de standaard kantoorbenodigdheden (schrijfblokken, pennen, etc.) is een eigen computer/laptop zeer aan te raden. Ga je er één aanschaffen, let dan op het volgende:

 1. De computers bij TMO in Doorn gebruiken Microsoft Office. Het is handig om een computer aan te schaffen die daarmee goed kan werken. TMO studenten mogen gratis gebruik maken van Microsoft Office op eigen laptops tijdens de studie.
 2. Specificaties voor laptops: Processor van i5 of hoger met een SSD opslag van minimum 128 GB en geheugen van minimum 4 GB. Het is ook verstandig om een laptop aan te schaffen met een ingebouwde webcam en microfoon voor als we terug moeten naar digitaal onderwijs.

Algemeen

Wanneer zijn de vakanties van TMO?

TMO volgt bij de vakanties zoveel mogelijk de vakantieperioden van midden Nederland. De voorjaarsvakantie op TMO wijkt echter af van de landelijke voorjaarsvakantie. In de TMO-jaarkalender zijn alle vakanties opgenomen.

Tijdens de afstudeerstageperiode werk je gedurende een volledig half jaar door en heb je geen schoolvakanties.

Is TMO goed met het OV te bereiken?

TMO in Doorn is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Routebeschrijving met het openbaar vervoer
Op het NS-station Driebergen/Zeist de NS-borden volgen naar de bussen Driebergen-Doorn, uitgang Zeist, bus 50. De bussen stoppen aan de noordzijde van het NS-station. Voor TMO moet je uitstappen bij de halte Woestduinlaan en 50 m teruglopen.

Wat is de volgende startdatum van de opleiding Fashion Business?

Door de semesterstructuur op TMO Fashion Business School is het begin van het studiejaar op twee momenten. Je kunt in augustus en in februari starten.

 

Is doorstroom van MBO naar TMO mogelijk?

Doorstromen van mbo naar hbo

Het einde van je mbo-opleiding is in zicht. Hartstikke fijn om dat diploma straks op zak te hebben, maar je staat ook voor de keuze om te gaan werken of verder te gaan studeren. Heb je het gevoel dat je nog niet klaar bent met studeren? Dan is doorstuderen aan TMO Fashion Business School wellicht een optie voor jou.

 

Toelating

Net als bij andere hbo-opleidingen kan je bij TMO terecht met een mbo4-, havo- of vwo-diploma. Wij stellen geen eisen aan je profielkeuze hetgeen betekent dat je met ieder profiel toelaatbaar bent met een van de bovengenoemde diploma’s.

 

Voordelen van een mbo4-opleiding als basis

Het hebben van een mbo4-diploma op het gebied van mode, retail of business is een goede voorbereiding op onze business school (evenals havo en vwo uiteraard). Mbo’ers hebben het voordeel dat ze al veel praktijkonderwijs hebben genoten en daarnaast al kennis hebben opgedaan op het gebied van fashion business. Bovendien krijgen studenten bij de mbo-opleiding Mode ook de Detex-modules die binnen TMO worden gegeven. Dat is zeker een voorsprong. Als de Detex-modules met een voldoende zijn afgerond, kunnen deze ook worden meegenomen naar TMO en krijg je hiervoor vrijstelling.

 

Het verschil tussen TMO en een mbo-opleiding in fashion management

Het verschil met het mbo is dat TMO opleidt tot een officiële Bachelortitel (Bachelor of Business Administration in Fashion) en alle vakken relateren aan fashion. Vanzelfsprekend is onze studie op hbo-niveau en voldoet de opleiding aan alle eisen die daarbij horen zoals de propedeuse, stage en afstudeeronderzoek. Ook de onderzoekscomponent binnen de opleiding is belangrijk.

Daarnaast is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en begeleiding.

 

Hoe bereid je je zo goed mogelijk voor op TMO?

Om je zo goed mogelijk voor te bereiden op het hbo, adviseren wij vooral om de open dagen te bezoeken, een dag te komen proefstuderen en zoveel mogelijk met TMO’ers te praten. TMO heeft diverse studenten die afkomstig zijn van het mbo en zij kunnen als geen ander vertellen hoe het is om van het mbo naar TMO te gaan.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een persoonlijk gesprek aan te vragen, waarin je al je vragen kan stellen aan één van onze voorlichters die zelf ook TMO hebben gedaan.

 

Grote kans op een baan

TMO’ers ontwikkelen zich in ons onderwijs tot zeer gewilde en breed inzetbare arbeidskrachten. Bedrijven benaderen ons veelvuldig voor stages, onderzoek, projecten en het invullen van vacatures. Dit doen zij vanuit de zeer goede ervaringen die zij met TMO-studenten en afgestudeerden hebben opgebouwd. Ruim 80% van onze afgestudeerden hebben binnen drie maanden een passende baan in de branche. Van de overige 20% gaat een groot deel nog doorstuderen. Op dit moment heeft meer dan 50% van de afstudeerders vóór het einde van de studie een baan op hbo-niveau.

 

 

Kan ik fashion business doen naast een andere opleiding?

Nee, dat is niet mogelijk. Fashion business is een fulltime hbo-opleiding in modemanagement. De opleiding valt in het domein bedrijfskunde MER. Dat betekent dat je geen tijd over houdt voor een andere studie naast de opleiding. Tijdens de TMO-opleiding behaal je naast de BBA-titel bij afstuderen ook de Detex diploma’s mode-adviseur en schoenadviseur. Daarnaast behaal je je NIMA-B1 certificaat.

 

Wat is het aantal studenten op TMO?

TMO Fashion Business School is een kleinschalige hogeschool en telt ongeveer 620 studenten. Door deze bescheiden omvang is er veel persoonlijke aandacht voor en begeleiding van studenten, die in een prettige en veilige omgeving hun bachelor-opleiding volgen.

Per semester worden studenten ingedeeld in klassen op basis van een richtlijn van 20 à 22 studenten per klas, met een uitwijkmogelijkheid tot maximaal 24 studenten per klas. Bij tussentijdse wijziging van studentenaantallen (zij-instroom, doublure, uitval) behoudt TMO zich het recht voor klassen op te splitsen of samen te voegen.

Daarnaast is deze kleinschaligheid ook afgestemd op de beschikbare posities in de branche, zodat de kans op een baan groot is. Per jaar kunnen zich circa 200 studenten inschrijven.

Heeft TMO een deeltijdopleiding?

Nee, TMO heeft geen deeltijdopleiding. TMO is een fulltime hbo-opleiding in modemanagement. De opleiding valt in het domein bedrijfskunde MER. Dat betekent dat er naast deze opleiding geen tijd is voor een tweede studie. Tijdens de opleiding behaal je naast de BBA-titel bij afstuderen ook de Detex diploma’s mode-adviseur en schoenadviseur. Daarnaast behaal je ook je NIMA-B1 certificaat.

 

Kan ik bij TMO studeren als ik een functiebeperking heb?

TMO vindt het belangrijk dat studenten met een functiebeperking hun studie succesvol kunnen doorlopen. Een functiebeperking kan een motorische of zintuiglijke aandoening zijn, zoals dyslexie, RSI, slechtziendheid, slechthorendheid, chronische ziektes, motorische beperkingen of AD(H)D. Ook psychische klachten als concentratieproblemen, faalangst, autisme of depressie zijn functiebeperkingen. Deze functiebeperkingen kunnen je hinderen in je studievoortgang. Wij willen er graag voor zorgen dat deze hinder tot een minimum wordt beperkt.

Studieadviseur
Meld je functiebeperking bij je aanmelding. Een van onze studieadviseurs bespreekt vervolgens de mogelijkheden binnen TMO. Op basis van jouw persoonlijke situatie biedt TMO een aantal mogelijkheden. Dit zijn bijvoorbeeld verlenging van toetstijd, vergrote tentamens, gebruik van voorleessoftware, alternatieve toetsing.

Financieel slim studeren met een beperking
Studenten met een functiebeperking kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op extra financiële voorzieningen:

 • Mocht je vertraging oplopen door je beperking dan kun je mogelijk bij DUO verlenging aanvragen van bijvoorbeeld je ov-jaarkaart of aanvullende beurs of van de diplomatermijn. Haal je dan je diploma dan kan 1.200 euro van je lening op basis van je bijzondere omstandigheden kwijtgescholden worden.
 • Je kunt bij de gemeente waar je staat ingeschreven een aanvraag doen voor individuele studietoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van de gemeente. Check de voorwaarden bij je gemeente.

 

 

 

Waar staat de afkorting TMO voor?

TMO betekent van oudsher Textiel Management Opleiding. TMO Fashion Business School is een erkende hbo-opleiding in Doorn die opleidt op voor commerciële managementfuncties in de internationale modebranche.

Kan ik aan TMO studeren als ik uit België kom?

Het onderwijssysteem in België wijkt behoorlijk af van het Nederlandse systeem.

In België bestaat het secundair onderwijs uit vier graden en het telt vier onderwijsvormen.

 • ASO. ASO is het algemene onderwijs. Na ASO kiezen de meeste personen voor een studie aan een universiteit of hogeschool, afhankelijk van de richting waarvoor wordt gekozen.
 • TSO. TSO staat voor technisch onderwijs. Studenten van TSO studeren vaak door aan een hogeschool in een richting die aansluit op hun voorgaande studie.
 • BSO. BSO staat voor beroepsonderwijs. Zo’n 99 % van studeert niet verder aan een hogeschool.
 • KSO. KSO staat voor kunstonderwijs.

In België bestaat er geen opleiding die fashion business aanbiedt. Het opleidingsaanbod bestaat uit design, business of textiel. Ook is er geen specifieke praktijkgerichte opleiding in België.

Uiteraard zijn Belgische studenten van harte welkom bij TMO.

In het algemeen geldt dat een aankomend student(e) met een Belgisch Diploma van Secundair Onderwijs, varianten ASO, KSO, TSO, zonder problemen kan instromen in onze opleiding.

Deze diploma's zijn vergelijkbaar met onze havo- en vwo-diploma's. Uiteraard moet ter verificatie dan nog wel altijd een gewaarmerkte kopie van diploma en cijferlijst worden ingeleverd.

 

Nuttige links

Brochure
Open dag
Proefstuderen