FAQ

Bij welke thema hoort je vraag?

Na de studie

Welke opleiding volgen oud-studenten na TMO?

Na je TMO-bacheloropleiding kun je doorstuderen aan een vervolgopleiding. Masteropleidingen kun je volgen op zowel reguliere als particuliere universiteiten, in Nederland en in het buitenland.

Met een aantal particuliere aanbieders, zoals bijvoorbeeld Tias School for Business and Society, Nyenrode University en Bradford University, School of Management (UK), heeft TMO een samenwerkingsverband.

Kan ik een kopie van mijn diploma ontvangen?

Dit kan, echter hieraan zijn kosten verbonden. Na betaling sturen we je een kopie toe. Je kunt een kopie van je diploma aanvragen via info@tmo.nl.

 

 

Financiën

Wat zijn de totale kosten voor TMO Fashion Business School?

Schooljaar vanaf februari 2019 Prijs (€)
Februari 2019
Prijs (€)
September
2019
Inschrijfgeld (eenmalig) 195 (*) 195 (*)
Collegegelden per semester (half jaar)
(De studie duurt 3,5 jaar, verdeeld over 7 semesters)
5560
ex indexatie
5560
ex indexatie
Incassokosten per semester:
Indien er betaald wordt in 4 termijnen
32 32

De 3,5 jarige opleiding bevat 7 semesters. Dit bedrag is inclusief boekengeld en excursies.

(*) Na betaling van het inschrijfgeld ontvang je een inlogcode voor de e-learning DRSSD die je op een leuke en interactieve manier voorbereidt op de verplichte retailwerkervaring in het eerste en tweede semester van de opleiding.

Heb ik als student van TMO recht op studiefinanciering?

Wanneer je bij TMO studeert heb je tenminste dezelfde mogelijkheden als bij het reguliere HBO om studiefinanciering te ontvangen via DUO.

Kan ik de hele opleiding van TMO met studiefinanciering van DUO bekostigen?

Via DUO is het mogelijk om tegen gunstige voorwaarden een studielening af te sluiten waarmee de volledige opleiding bij TMO kan worden bekostigd.

Hoe en wanneer betaal ik het lesgeld aan TMO?

Lesgeld wordt in een keer aan het begin van een semester middels overschrijving per bank betaald of via automatische incasso in 4 gelijke delen per semester waarbij extra incassokosten verschuldigd zijn. Lesgeld betaal je per semester (6 maanden) aan TMO.

De studie

Welke specialisaties kent TMO?

Fashion business is een brede managementopleiding. Het onderwijs is gericht op wat je moet weten en kunnen om goed te kunnen functioneren in commerciële managementfuncties in de modebranche, maar ook daarbuiten. Er is geen specifieke afstudeerrichting. Je wordt opgeleid voor functies als inkoper, accountmanager, verkoopmanager retail, productmanager, (e-)marketeer, merchandiser, retail (concept)manager en zelfstandig ondernemer.

Met ons hbo-diploma en de erkende titel Bachelor of Business Administration (BBA) in Fashion op zak, komen onze studenten terecht in commerciële managementposities in binnen- en buitenland. Doordat TMO een specifiek programma heeft voor persoonlijkheidsontwikkeling, ga je tijdens je studie wel verkennen welk type functie het beste bij jou past en in welk soort bedrijf jij het liefst wilt gaan werken. Daar kun je je in de eindfase van de opleiding, in semester 6 en 7, dus al meer op gaan richten met het onderzoek en de afstudeerstage.

Zijn er TMO introductiedagen?

De introductiedagen van TMO, genaamd ‘Comin’ to Fashion’, vinden plaats voor de start van het schooljaar. Voor de instroom in september betekent dit de laatste week van augustus, voor de instroom in februari, de 3e week van februari.  De introductiedagen zijn een eerste kennismaking met de fashionbranche, de verschillende beroepen waarvoor TMO opleidt, de studieomgeving en de medestudenten. Ook maak je kennis met het bestuur van studentenvereniging Changeant.

 

Zijn er speciale voorwaarden waaraan mijn eigen laptop moet voldoen als ik bij TMO kom studeren?

Er is vak-specifieke software nodig die alleen geïnstalleerd staat op de computers van TMO. Met een MacBook kun je net zoveel als met een Windows-laptop binnen TMO. Met een MacBook, zul je in sommige gevallen echter een ander programma of plug-in moeten downloaden om bepaalde onderdelen werkend te krijgen. De ICT- afdeling van TMO heeft hier handleidingen voor gemaakt om je daarmee te helpen. Naast wellicht de standaard kantoorbenodigdheden (schrijfblokken, pennen, etc.) is een eigen computer/laptop handig. Het is niet verplicht want we hebben computers die je op de locatie in Doorn kunt gebruiken. Ga je er een aanschaffen, let dan op het volgende:

  1. De computers bij TMO in Doorn gebruiken Microsoft Office. Het is handig om een computer aan te schaffen die daarmee goed kan werken. Mac computers hebben wel Office compatible software, maar deze werken toch vaak net even anders en zijn daarom wellicht minder handig.
  2. Specificaties voor laptops: Processor van i5 of hoger met een SSD opslag van minimum 128 GB en geheugen van minimum 4 GB
  3. Software: Microsoft office 2016 (tijdens je studietijd kan je dit gratis krijgen van TMO)
  4. Internet browser die compatible is met onze eigen Sharepoint 2016 internetwebsite: Microsoft Edge, Internet Explorer 11, of de meest actuele versie van: Google Chrome, Mozilla Firefox of, Apple Safari. Lagere versies leveren problemen op.

Algemeen

Wanneer zijn de vakanties van TMO?

De studie in Doorn duurt 3,5 jaar. Je studeert dus een half jaar eerder af dan op een reguliere hbo-opleiding. Om dat halve jaar terug te winnen, vragen we veel inzet van de studenten tijdens de les- en projectweken. De opleiding is zo opgebouwd dat in de propedeuse de studielast gelijk is aan de studielast in het bekostigde hbo.
Daarna wordt de studielast zwaarder. De zomervakantieperiode is 4 weken.

In de herfst-, kerst-, voorjaars- en mei vakantie moet soms al wat voorbereiding op een opdracht of tentamen gedaan worden. TMO volgt bij de vakanties zoveel mogelijk de vakantieperioden van midden Nederland. De voorjaarsvakantie op TMO wijkt echter af van de landelijke voorjaarsvakantie. In de TMO-jaarkalender zijn alle vakanties opgenomen.

Tijdens de afstudeerstageperiode werk je gedurende een volledig half jaar door en heb je geen schoolvakanties.

Is TMO goed met het OV te bereiken?

TMO in Doorn is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Routebeschrijving met het openbaar vervoer
Op het NS-station Driebergen/Zeist de NS-borden volgen naar de bussen Driebergen-Doorn, uitgang Zeist, bus 50. De bussen stoppen aan de noordzijde van het NS-station. Voor TMO moet je uitstappen bij de halte Woestduinlaan en 50 m teruglopen.

Wat is de volgende startdatum van de opleiding Fashion Business?

Door de semesterstructuur op TMO Fashion Business School is het begin van het studiejaar op twee momenten. Je kunt in augustus en in februari starten.

 

Is doorstroom van MBO naar TMO mogelijk?

Net als bij andere hbo-opleidingen moet je bij TMO aan de volgende toelatingseisen voldoen: je hebt minimaal een mbo-4, havo of vwo diploma afgerond. TMO leidt op voor fashion business, we stellen geen eisen aan je profielkeuze. Wat dus betekent dat je met ieder profiel toelaatbaar ben, mits je een aansluitende opleiding hebt afgerond (mbo-4, havo of vwo).

Verschil Fashion Management op mbo en hbo
Het einde van je mbo-opleiding is in zicht. Hartstikke fijn om dat diploma straks op zak te hebben, maar je hebt misschien nog niet helemaal het gevoel dat je klaar bent. Overweeg je om verder te studeren na je Fashion Management studie op mbo-4 niveau? En ben je benieuwd wat precies het verschil is tussen jouw opleiding en TMO Fashion Business School? Wij vertellen je hoe je kunt doorstromen en wat je allemaal mag verwachten van je eventuele nieuwe opleiding op het hbo. Ons advies: go for it!

 

Kan ik fashion business doen naast een andere opleiding?

Nee, dat is niet mogelijk. Fashion business is een fulltime hbo-opleiding in modemanagement. De opleiding valt in het domein bedrijfskunde MER en duurt 3,5 jaar. Dat betekent dat je geen tijd over houdt voor een andere studie naast de opleiding. Tijdens de TMO-opleiding behaal je naast de BBA-titel bij afstuderen ook de Detex diploma’s mode-adviseur en schoenadviseur. Daarnaast behaal je je NIMA-B1 certificaat.

 

Wat is het aantal studenten op TMO?

TMO Fashion Business School is een kleinschalige hogeschool en telt ongeveer 550 studenten. Door deze bescheiden omvang is er veel persoonlijke aandacht voor en begeleiding van studenten, die in een prettige en veilige omgeving hun bachelor-opleiding volgen.

Per semester worden studenten ingedeeld in klassen op basis van een richtlijn van 20 à 22 studenten per klas, met een uitwijkmogelijkheid tot maximaal 24 studenten per klas. Bij tussentijdse wijziging van studentenaantallen (zij-instroom, doublure, uitval) behoudt TMO zich het recht voor klassen op te splitsen of samen te voegen.

Daarnaast is deze kleinschaligheid ook afgestemd op de beschikbare posities in de branche, zodat de kans op een baan groot is. Per jaar kunnen zich circa 200 studenten inschrijven.

Heeft TMO een deeltijdopleiding?

Nee, TMO heeft geen deeltijdopleiding. TMO is een fulltime hbo-opleiding in modemanagement. De opleiding valt in het domein bedrijfskunde MER en duurt 3,5 jaar. Dat betekent dat er naast deze opleiding geen tijd is voor een tweede studie. Tijdens de opleiding behaal je naast de BBA-titel bij afstuderen ook de Detex diploma’s mode-adviseur en schoenadviseur. Daarnaast behaal je ook je NIMA-B1 certificaat.

 

Kan ik bij TMO studeren als ik een functiebeperking heb?

TMO vindt het belangrijk dat studenten met een functiebeperking hun studie succesvol kunnen doorlopen. Een functiebeperking kan een motorische of zintuiglijke aandoening zijn, zoals dyslexie, RSI, slechtziendheid, slechthorendheid, chronische ziektes, motorische beperkingen of AD(H)D. Ook psychische klachten als concentratieproblemen, faalangst, autisme of depressie zijn functiebeperkingen. Deze functiebeperkingen kunnen je hinderen in je studievoortgang. Wij willen er graag voor zorgen dat deze hinder tot een minimum wordt beperkt.

Studieadviseur
Meld je functiebeperking bij je aanmelding. Een van onze studieadviseurs bespreekt vervolgens de mogelijkheden binnen TMO. Op basis van jouw persoonlijke situatie biedt TMO een aantal mogelijkheden. Dit zijn bijvoorbeeld verlenging van toetstijd, vergrote tentamens, gebruik van voorleessoftware, alternatieve toetsing.

Financieel slim studeren met een beperking
Studenten met een functiebeperking kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op extra financiële voorzieningen:

  • Mocht je vertraging oplopen door je beperking dan kun je mogelijk bij DUO verlenging aanvragen van bijvoorbeeld je ov-jaarkaart of aanvullende beurs of van de diplomatermijn. Haal je dan je diploma dan kan 1.200 euro van je lening op basis van je bijzondere omstandigheden kwijtgescholden worden.
  • Je kunt bij de gemeente waar je staat ingeschreven een aanvraag doen voor individuele studietoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van de gemeente. Check de voorwaarden bij je gemeente.

 

 

 

Waar staat de afkorting TMO voor?

TMO betekent van oudsher Textiel Management Opleiding. TMO Fashion Business School is een erkende hbo-opleiding in Doorn die opleidt op voor commerciële managementfuncties in de internationale modebranche.

Kan ik aan TMO studeren als ik uit België kom?

Het onderwijssysteem in België wijkt behoorlijk af van het Nederlandse systeem.

In België bestaat het secundair onderwijs uit vier graden en het telt vier onderwijsvormen.

  • ASO. ASO is het algemene onderwijs. Na ASO kiezen de meeste personen voor een studie aan een universiteit of hogeschool, afhankelijk van de richting waarvoor wordt gekozen.
  • TSO. TSO staat voor technisch onderwijs. Studenten van TSO studeren vaak door aan een hogeschool in een richting die aansluit op hun voorgaande studie.
  • BSO. BSO staat voor beroepsonderwijs. Zo’n 99 % van studeert niet verder aan een hogeschool.
  • KSO. KSO staat voor kunstonderwijs.

In België bestaat er geen opleiding die fashion business aanbiedt. Het opleidingsaanbod bestaat uit design, business of textiel. Ook is er geen specifieke praktijkgerichte opleiding in België.

Uiteraard zijn Belgische studenten van harte welkom bij TMO.

In het algemeen geldt dat een aankomend student(e) met een Belgisch Diploma van Secundair Onderwijs, varianten ASO, KSO, TSO, zonder problemen kan instromen in onze opleiding.

Deze diploma's zijn vergelijkbaar met onze havo- en vwo-diploma's. Uiteraard moet ter verificatie dan nog wel altijd een gewaarmerkte kopie van diploma en cijferlijst worden ingeleverd.

 

Lees alle info over TMO in het ‘Meer over TMO boekje’

Nuttige links

Brochure
Open dag
Proefstuderen