Meest gestelde vragen

FAQ

Bij welke thema hoort je vraag?

Algemeen

Waar staat de afkorting TMO voor?

TMO betekent van oudsher Textiel Management Opleiding. TMO Fashion Business School is een erkende hbo-opleiding in Doorn die opleidt op voor commerciële managementfuncties in de internationale modebranche.

Wat is het telefoonnummer van TMO Doorn?

TMO is telefonisch bereikbaar onder het nummer: 0343 41 64 80.

Wat is het aantal leerlingen op TMO?

TMO Fashion Business School is een kleinschalige hogeschool en telt ongeveer 550 studenten. Door deze bescheiden omvang is er veel persoonlijke aandacht voor en begeleiding van studenten, die in een prettige en veilige omgeving hun bachelor-opleiding volgen.

Per semester worden studenten ingedeeld in klassen op basis van een richtlijn van 20 à 22 studenten per klas, met een uitwijkmogelijkheid tot maximaal 24 studenten per klas. Bij tussentijdse wijziging van studentenaantallen (zij-instroom, doublure, uitval) behoudt TMO zich het recht voor klassen op te splitsen of samen te voegen.

Daarnaast is deze kleinschaligheid ook afgestemd op de beschikbare posities in de branche, zodat de kans op een baan groot is. Per jaar kunnen zich circa 200 studenten inschrijven.

Wat is de volgende startdatum van de opleiding Fashion Business?

Door de semesterstructuur op TMO Fashion Business School is het begin van het studiejaar op twee momenten. Je kunt in augustus en in februari starten.

Heeft TMO een deeltijdopleiding?

Nee, TMO heeft geen deeltijdopleiding. TMO is een fulltime hbo-opleiding in modemanagement. De opleiding valt in het domein bedrijfskunde MER en duurt 3,5 jaar. Dat betekent dat er naast deze opleiding geen tijd is voor een tweede studie. Tijdens de opleiding behaal je naast de BBA-titel bij afstuderen ook de Detex diploma’s mode-adviseur, schoenadviseur en sportadviseur. Daarnaast behaal je ook je NIMA-B1 certificaat.

Is TMO geschikt voor mbo’ers?

Net als bij andere hbo-opleidingen moet je bij TMO aan de volgende toelatingseisen voldoen: je hebt minimaal een mbo-4, havo of vwo diploma afgerond. TMO leidt op voor fashion business, we stellen geen eisen aan je profielkeuze. Wat dus betekent dat je met ieder profiel toelaatbaar ben, mits je een aansluitende opleiding hebt afgerond (mbo-4, havo of vwo).

Verschil Fashion Management op mbo en hbo
 Het einde van je mbo-opleiding is in zicht. Hartstikke fijn om dat diploma straks op zak te hebben, maar je hebt misschien nog niet helemaal het gevoel dat je klaar bent. Overweeg je om verder te studeren na je Fashion Management studie op mbo-4 niveau? En ben je benieuwd wat precies het verschil is tussen jouw opleiding en TMO Fashion Business School? Wij vertellen je hoe je kunt doorstromen en wat je allemaal mag verwachten van je eventuele nieuwe opleiding op het hbo. Ons advies: go for it!

Lees hier alles over de verschillen.

Kan ik fashion business doen naast een andere opleiding?

Nee, dat is niet mogelijk. Fashion business is een fulltime hbo-opleiding in modemanagement. De opleiding valt in het domein bedrijfskunde MER en duurt 3,5 jaar. Dat betekent dat je geen tijd over houdt voor een andere studie naast de opleiding. Tijdens de TMO-opleiding behaal je naast de BBA-titel bij afstuderen ook de Detex diploma’s mode-adviseur, schoenadviseur en sportadviseur. Daarnaast behaal je je NIMA-B1 certificaat.

Wanneer zijn de vakanties van TMO?

De studie in Doorn duurt 3,5 jaar. Je studeert dus een half jaar eerder af dan op een reguliere hbo-opleiding. Om dat halve jaar terug te winnen, vragen we veel inzet van de studenten tijdens de les- en projectweken. De opleiding is zo opgebouwd dat in de propedeuse de studielast gelijk is aan de studielast in het bekostigde hbo.
Daarna wordt de studielast zwaarder. De zomervakantieperiode is 4 weken.

In de herfst-, kerst-, voorjaars- en mei vakantie moet soms al wat voorbereiding op een opdracht of tentamen gedaan worden. TMO volgt bij de vakanties zoveel mogelijk de vakantieperioden van midden Nederland. De voorjaarsvakantie op TMO wijkt echter af van de landelijke voorjaarsvakantie. In de TMO-jaarkalender zijn alle vakanties opgenomen.

Tijdens de afstudeerstageperiode werk je gedurende een volledig half jaar door en heb je geen schoolvakanties.

Wat is het adres van TMO Doorn?

Het adres TMO in Doorn, gelegen in de Utrechtse Heuvelrug is:

Bezoekadres
Driebergsestraatweg 11
3941 ZW Doorn

Postadres
Postbus 183
3940 AD Doorn

Routebeschrijving met de auto

Vanaf Utrecht of vanaf Arnhem:
Neem op de A12 de afslag Driebergen/Zeist (N225). De afstand van de afslag tot TMO Fashion Business School is 5 km. Vanaf de afslag is het steeds rechtdoor. TMO (aan de rechterkant van de weg) is met borden duidelijk aangegeven. Er is voldoende parkeerruimte.

Vanaf Amersfoort, Zwolle of Apeldoorn:
Volg bij knooppunt Hoevelaken de A28 richting Utrecht, neem de afslag Maarn (N227). Volg de N227 tot aan het kruispunt met de N225 in Doorn (met stoplichten). Vanaf dit kruispunt gedurende ongeveer 1 km de N225 richting Driebergen volgen. TMO (aan de linkerkant van de weg) is met borden duidelijk aangegeven. Er is voldoende parkeerruimte.

Is de TMO school goed met de bus te bereiken?

TMO in Doorn is goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Routebeschrijving met het openbaar vervoer
Op het NS-station Driebergen/Zeist de NS-borden volgen naar de bussen Driebergen-Doorn, uitgang Zeist, bus 50, 56 of 71. De bussen stoppen aan de noordzijde van het NS-station. Voor TMO moet je uitstappen bij de halte Woestduinlaan en 50 m teruglopen.

Kom je uit België en wil je aan TMO gaan studeren dan is dat zeker mogelijk

Het onderwijssysteem in België wijkt behoorlijk af van het Nederlandse systeem.

In België bestaat het secundair onderwijs uit vier graden en het telt vier onderwijsvormen.

    • ASO. ASO is het algemene onderwijs. Na ASO kiezen de meeste personen voor een studie aan een universiteit of hogeschool, afhankelijk van de richting waarvoor wordt gekozen.
    • TSO. TSO staat voor technisch onderwijs. Studenten van TSO studeren vaak door aan een hogeschool in een richting die aansluit op hun voorgaande studie.
    • BSO. BSO staat voor beroepsonderwijs. Zo’n 99 % van studeert niet verder aan een hogeschool.
    • KSO. KSO staat voor kunstonderwijs.

In België bestaat er geen opleiding die fashion business aanbiedt. Het opleidingsaanbod bestaat uit design, business of textiel. Ook is er geen specifieke praktijkgerichte opleiding in België.

Uiteraard zijn Belgische studenten van harte welkom bij TMO.

In het algemeen geldt dat een aankomend student(e) met een Belgisch Diploma van Secundair Onderwijs, varianten ASO, KSO, TSO, zonder problemen kan instromen in onze opleiding.

Deze diploma’s zijn vergelijkbaar met onze havo- en vwo-diploma’s. Uiteraard moet ter verificatie dan nog wel altijd een gewaarmerkte kopie van diploma en cijferlijst worden ingeleverd.

Heb je dyslexie en ben je gewend aan bepaalde hulpmiddelen/faciliteiten?

In ons onderwijs- en examenregeling (OER) staat informatie over ons dyslexiebeleid. Wil je gebruikmaken van een faciliteit die daarin niet staat genoemd? Dien dan voor aanvang van een semester een gemotiveerd verzoek in bij de examencommissie van TMO. Lesmateriaal dat door TMO zelf is ontwikkeld, is altijd digitaal beschikbaar en opvraagbaar. TMO beschikt echter niet over digitale versies van boeken/lesmateriaal van andere uitgeverijen.

Omdat er veel gefraudeerd wordt met dyslexieverklaringen, heeft het Ministerie van OCW scholen de opdracht gegeven om goed naar dyslexieverklaringen te kijken en ervoor te zorgen dat er naast een verklaring ook een psychodiagnostische rapportage aanwezig is. Beide documenten moeten goed worden bekeken, alvorens aan een student bepaalde faciliteiten (zoals extra toetstijd) worden toegestaan. Het Ministerie van OCW heeft hiervoor een checklist ontwikkeld die TMO vanaf augustus 2016 hanteert. Wil je gebruikmaken van faciliteiten/hulpmiddelen? Lever dan dus altijd naast je officiële verklaring ook het onderbouwende onderzoeksrapport in. Dit geldt ook als je dyscalculie of ADD (Attention Deficit Disorder) of ADHD  (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hebt.

 

Studiefinanciering

Heb ik als student van TMO recht op studiefinanciering?

Wanneer je bij TMO studeert heb je tenminste dezelfde mogelijkheden als bij het reguliere HBO om studiefinanciering te ontvangen via DUO.

Kan ik de hele opleiding van TMO met studiefinanciering van DUO bekostigen?

Via DUO is het mogelijk om tegen gunstige voorwaarden een studielening af te sluiten waarmee de volledige opleiding bij TMO kan worden bekostigd.

Zijn studiekosten fiscaal aftrekbaar?

Nee, per 1 september 2015 zijn studiekosten niet meer op te voeren als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting.


De studie

Welke specialisaties zijn er bij TMO Fashion Business School?

Fashion business is een brede managementopleiding. Het onderwijs is gericht op wat je moet weten en kunnen om goed te kunnen functioneren in commerciële managementfuncties in de modebranche, maar ook daarbuiten. Er is geen specifieke afstudeerrichting. Je wordt opgeleid voor functies als inkoper, accountmanager, verkoopmanager retail, productmanager, (e-)marketeer, merchandiser, retail (concept)manager en zelfstandig ondernemer.

Met ons hbo-diploma en de erkende titel Bachelor of Business Administration (BBA) in Fashion op zak, komen onze studenten terecht in commerciële managementposities in binnen- en buitenland. Doordat TMO een specifiek programma heeft voor persoonlijkheidsontwikkeling, ga je tijdens je studie wel verkennen welk type functie het beste bij jou past en in welk soort bedrijf jij het liefst wilt gaan werken. Daar kun je je in de eindfase van de opleiding, in semester 6 en 7, dus al meer op gaan richten met het onderzoek en de afstudeerstage.

Zijn er buitenlandse excursies bij TMO?

De modebranche is een internationale branche. Daarom organiseert TMO excursies in binnen- en buitenland. Hierbij leer je op een professionele manier te kijken naar steden, consumenten, fabrieken, winkelcentra en etalages.

Je mag je afstudeerstage doen in Nederland, maar ook in het buitenland. Er zijn bijvoorbeeld studenten die naar Shanghai, New York, Hawaï, Curaçao, Sydney, Dubai of Oostenrijk gaan. Ook internationale stages dichterbij, in landen als Engeland (London), Duitsland (Berlijn en Düsseldorf) of België (Antwerpen en Brussel) zijn erg populair.

Wat zijn de totale kosten voor TMO Fashion Business School?

Schooljaar vanaf februari 2018Prijs (€)
Februari 2018
Prijs (€)
September
2018
Inschrijfgeld (eenmalig)180180
Collegegelden per semester (half jaar)
(De studie duurt 3,5 jaar, verdeeld over 7 semesters)
4970
ex indexatie
5470
ex indexatie
Incassokosten per semester:
Indien er betaald wordt in 4 termijnen
3030

De 3,5 jarige opleiding bevat 7 semesters. Dit bedrag is inclusief boekengeld en excursies.

Op welke wijze kan ik het lesgeld aan TMO betalen?

Lesgeld wordt in een keer aan het begin van een semester middels overschrijving per bank betaald of via automatische incasso in 4 gelijke delen per semester waarbij extra incassokosten verschuldigd zijn.

Wanneer betaal ik het lesgeld aan TMO?

Lesgeld betaal je per semester (6 maanden) aan TMO.

Zijn er speciale voorwaarden waaraan mijn eigen laptop moet voldoen als ik bij TMO kom studeren?

Er is vak-specifieke software nodig die alleen geïnstalleerd staat op de computers van TMO. Met een MacBook kun je net zoveel als met een Windows-laptop binnen TMO. Met een MacBook, zul je in sommige gevallen echter een ander programma of plug-in moeten downloaden om bepaalde onderdelen werkend te krijgen. De ICT- afdeling van TMO heeft hier handleidingen voor gemaakt om je daarmee te helpen.

Zijn er TMO introductiedagen?

De introductiedagen van TMO, genaamd ‘Comin’ to Fashion’, vinden plaats voor de start van het schooljaar. Voor de instroom in september betekent dit de laatste week van augustus, voor de instroom in februari, de 3e week van februari.  De introductiedagen zijn een eerste kennismaking met de fashionbranche, de verschillende beroepen waarvoor TMO opleidt, de studieomgeving en de medestudenten. Ook maak je kennis met het bestuur van studentenvereniging Changeant.


Na de studie

Welke opleiding volgen oud-studenten na TMO?

Na je TMO-bacheloropleiding kun je doorstuderen aan een vervolgopleiding. Masteropleidingen kun je volgen op zowel reguliere als particuliere universiteiten, in Nederland en in het buitenland.

Met een aantal particuliere aanbieders, zoals bijvoorbeeld Tias School for Business and Society, Nyenrode University en Bradford University, School of Management (UK), heeft TMO een samenwerkingsverband.

Kan ik een kopie van mijn diploma ontvangen?

Dit kan, echter hieraan zijn kosten verbonden. Na betaling sturen we je een kopie toe. Je kunt een kopie van je diploma aanvragen via info@tmo.nl.


Nuttige links

Let’s meet
Volgende open dag

mrt10

Open dag

Wil je ons graag ontmoeten? TMO Fashion Business School organiseert jaarlijks...

Top-opleiding 2017