DevelopmentLAB

In het TMO DevelopmentLAB doen 3e jaars TMO studenten onderzoek naar toepasbaarheid en eventuele implementatie van business innovations voor fashion (gerelateerde) opdrachtgevers. Zij doen dit vaak in samenwerking met expertbedrijven waarbij studenten innovatieve oplossingen onderzoeken en testen. Sinds de start in 2015 nu al voor ruim 200 opdrachtgevers.
TMO studenten maken in duo’s zelf een keuze uit acht verschillende thema’s en doen daarna onderzoek op afstand voor opdrachtgevers in dat themagebied waarbij ze een onderzoeksrapport en een valorisatie opleveren. De laatste zijn vaak hele creatieve oplossingen/ implementatievoorstellen die voortkomen uit de aanbevelingen van het onderzoeksrapport.
De inspanning voor de opdrachtgever/ het bedrijf is minimaal; 10 a 15 uur maximaal in 5 maanden tijd. Verder is het kosteloos.

Een goede samenwerking tussen opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, studenten en TMO is waar wij altijd naar op zoek zijn.

Het proces, de college-expertdag en inspanning voor opdrachtgevers
Studenten doen in tweetallen zelfstandig een onderzoek op basis van door studenten gekozen onderzoekstopics. Tijdens het traject worden studenten ondersteund door TMO coaches; hoofd- en expertcoaches en vakdocenten op het gebied van onderzoeksmethoden.

In deze startfase van het semester van het DevelopmentLAB wordt er een College-expertdag georganiseerd waarbij verschillende expertbedrijven welkom zijn. TMO studenten gaan dan de dialoog aan met deze experts en stellen vragen over hun specialisme met het doel om de studenten te inspireren, van nieuwe kennis te voorzien en hun vooronderzoek te starten van hun eigen onderzoekopdrachten.

Welke ondersteuning vragen wij van opdrachtgevers:

 • vooraf overleg met de TMO-coördinator over het knelpunt of kans voor het gewenste onderzoek met een contactpersoon (contactgegevens van eventuele stakeholders en/of expertbedrijven), die ook vragen tijdens het semester kan beantwoorden (telefonisch, mail) en die benodigde extra informatie beschikbaar stelt tijdens het onderzoekstraject;
 • een introductiegesprek met het studentenduo, de TMO-hoofdcoach en de contactpersoon op locatie van het bedrijf (of op TMO) over het bedrijf en de achtergrond van de onderzoeksvraag;
 • indien gewenst tussentijds overleg over het onderzoekvoorstel en de onderzoeksfase vooraf aan het onderzoeksrapport;
 • eventuele feedback op het definitieve onderzoeksrapport;
 • overleg over de keuze voor de kennisvalorisatie met het studentenduo, voortkomend uit een van de aanbevelingen van het onderzoeksrapport;
 • aanwezigheid bij de eindpresentatie van het onderzoeksrapport en de kennisvalorisatie bij TMO op een ‘Back to College’ dag waar meerdere eindpresentaties uit het TMO DevelopmentLAB plaatsvinden.

Verwacht wordt dat deze bijdragen niet meer dan 15 uur tijd zullen vragen (verdeeld over 20 weken, exclusief eventuele reistijd). De doelstelling van het TMO DevelopmentLAB is kennis ontwikkelen en kennis delen. Als een opdrachtgever dat niet wenst is er een mogelijkheid voor geheimhouding.

De acht onderzoekthema’s
Vanuit verschillende beroepsvarianten waarin TMO studenten opleidt, is er voor het DevelopmentLAB voor de volgende acht onderzoekthema’s gekozen. Studentenduo’s kiezen hun onderzoekthema’s vooraf en opdrachtgevers kunnen binnen deze onderzoekthema’s een voor hen relevant eigen onderzoek kiezen.

 1. Omnichannel & BIG DATA
  Inhoud: onderzoek naar kansen, mogelijkheden, randvoorwaarden en beperkingen van gecombineerde inzet van on- en offline business voor fashion bedrijven en de mogelijkheden om on- en offline data efficiënt en effectief in te zetten ter versterking van de rendementspositie en/of groeimogelijkheden van een bedrijf. Veel aandacht voor technologische innovaties.
 2. Retail performance optimalisatie
  Inhoud: onderzoek naar hoe de retail performance verbeterd kan worden door het versterken van de externe marketing (store attractiviteit) en interne marketing (store transactiekracht), waarbij de relatie tussen beleving, prikkelen van zintuigen en conversie wordt gelegd, zowel voor consumenten als retailers en hun medewerkers. Onderzoek richt zich vooral ook op het vertalen van meetresultaten naar mogelijke concrete verbeteracties. Veel aandacht voor technologische innovaties.
 3. Product development & clothing technology
  Inhoud: onderzoek gericht op verbetermogelijkheden op terrein van kledingconstructie, sourcing, productingave, monstering, pasvorm en maatvoering en consequenties daarvan voor andere bedrijfsprocessen. Het kan gaan over het fysieke product zoals aandacht voor innovatieve materialen en bewerkingen (bijvoorbeeld coatings) alsook over nieuwe technologische innovaties zoals digitale pasvormen en 3D prototyping.
 4. Category management, (visual) merchandise planning & replenishment
  Inhoud: onderzoek naar hoe de (visuele) assortimentsplanning en goederenaanvoer op de (online)winkelvloer verbeterd kan worden. Navigatie (routing) en lay-out worden gekoppeld aan consumentenbehoeften. Richt zich met name op toepassings- en synergiemogelijkheden van het combineren van systemen als VR met kassa- en ERP systemen.
 5. Vitalisering & attractiviteit winkelgebieden
  Inhoud: Onderzoek naar toepassen en vertalen van bestaande winkelwetmatigheden naar toekomstbestendigheid van winkelgebieden. Ook veel aandacht voor stakeholdersmanagement en onderzoek met bezoekers. Opdrachten kunnen zowel voor overheden, brancheorganisaties, eigenaren en centrummanagers plaatsvinden.
 6. Supply chain management & binnenstadsdistributie
  Inhoud: onderzoek naar hoe de supply chain en distributie van fashion goederen efficiënter kan worden georganiseerd, zodat economische en maatschappelijke voordelen behaald kunnen worden. Ook met aandacht voor smart distributie innovaties als blockchain technologie.
 7. Circular & sustainable business
  Inhoud: onderzoek naar alle mogelijke manieren om door de gehele keten bedrijfsprocessen meer circulair en maatschappelijk verantwoord uit te voeren. Onderzoek naar mogelijkheden binnen alle geledingen van de branche (van materialen/productie tot winkelvloer en consumptie) om mvo toe te passen. Over CSR, Triple P, MVO en Carbon footprint berekeningen en dan vooral ook de effecten hard en meetbaar voor de lange termijn te maken zodat erop gestuurd en gemanaged kan worden. Ook onderzoek wordt gedaan naar kansrijke businessmodellen gericht op sociaal- en duurzaam ondernemen.
 8. Mastervoorbereiding
  Inhoud: training op academische onderzoeks- en data-analysevaardigheden op basis van beschikbare data van opdrachtgevers of door de studenten zelf verzamelde data. Dit richt zich op het doen van research naar koopgedrag van (fashion) producten in combinatie met academische, vooral kwantitatieve analysemethoden. Voor studenten die na TMO een masterstudie willen volgen, leveren behalve een onderzoeksrapport en kennisvalorisatie ook een wetenschappelijk artikel op.
Brochure
Open dag
Proefstuderen