DevelopmentLAB

Voor het DevelopmentLAB doen studenten in semester 6 in tweetallen zelfstandig een onderzoek, onder begeleiding van een TMO-coach, op basis van ingediende onderzoekstopics. Tijdens het traject worden studenten ondersteund door vakdocenten op het gebied van onderzoeksmethoden en in workshops en adviesgesprekken verzorgd door de betrokken specialisten.

Binnen vijf maanden leveren de studenten een eindrapport en een kennisvalorisatie op. We zijn op zoek naar samenwerking tussen opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, studenten en TMO.

Welke ondersteuning vragen wij van opdrachtgevers:

  • het organiseren van een introductie op locatie van het bedrijf (of op TMO) over het bedrijf, de achtergrond van de onderzoeksvraag en toelichting op samenwerking (contactgegevens, contactpersoon etc);
  • het beschikbaar stellen van een contactpersoon die eventuele vragen tijdens het semester kan beantwoorden (telefonisch, mail) en die de benodigde extra informatie beschikbaar stelt tijdens het onderzoekstraject;
  • feedback leveren op de tussenrapportage die de studenten moeten maken in de 9e week van het onderzoekstraject;
  • feedback leveren op het definitieve eindrapport;
  • feedback leveren op het kennisvalorisatieplan;
  • aanwezigheid bij evt. presentatie of publicatie van onderzoeksrapport.

Verwacht wordt dat deze bijdragen niet meer dan 16 uur tijd zullen vragen (verdeeld over 20 weken, excl. eventuele reistijd);

Welke ondersteuning vragen wij van de experts:

  • het organiseren van twee workshops op locatie van het bedrijf (of op TMO) binnen het thema;
  • het beschikbaar stellen van een contactpersoon die eventuele vragen tijdens het semester kan beantwoorden (telefonisch, mail) en die de benodigde extra informatie beschikbaar stelt tijdens het onderzoekstraject;
  • aanwezigheid bij de evt. presentatie of publicatie van het onderzoeksrapport.

Verwacht wordt dat deze bijdragen niet meer dan 14 uur tijd zullen vragen (verdeeld over 20 weken, excl. eventuele reistijd).

Vanuit verschillende beroepsvarianten waarin TMO studenten opleidt, is er voor het DevelopmentLAB voor de volgende acht thema’s gekozen.

1. Omnichannel & BIG DATA
Inhoud: onderzoek naar kansen, mogelijkheden, randvoorwaarden en beperkingen van gecombineerde inzet van on- en offline business voor fashion bedrijven en de mogelijkheden om on- en offline data efficiënt en effectief in te zetten ter versterking van de rendementspositie en/of groeimogelijkheden van een bedrijf.

2. Retail performance optimalisatie
Inhoud: onderzoek naar hoe de retail performance verbeterd kan worden door het versterken van de externe marketing (store attractiviteit) en interne marketing (store transactie kracht), waarbij de relatie tussen beleving, prikkelen van zintuigen en conversie wordt gelegd. Onderzoek richt zich vooral ook op het vertalen van meetresultaten naar mogelijke concrete verbeteracties.

3. Product development & clothing technology
Inhoud: onderzoek gericht op verbetermogelijkheden op terrein van kleding constructie, sourcing, productingave, monstering, pasvorm en maatvoering en consequenties daarvan voor andere bedrijfsprocessen.

4. Category management, (visual) merchandise planning & replenishment
Inhoud: onderzoek naar hoe de (visuele) assortimentsplanning en goederenaanvoer op de (online)winkelvloer verbeterd kan worden. Navigatie (routing) en lay-out worden gekoppeld aan consumentenbehoeften. Richt zich m.n. op toepassings- en synergiemogelijkheden van het combineren van systemen als VR met kassa- en ERP systemen.

5. Vitalisering & attractiviteit winkelgebieden
Inhoud: Onderzoek naar toepassen en vertalen van bestaande winkelwetmatigheden naar winkelgebieden.

6. Supply chain management & binnenstadsdistributie
Inhoud: onderzoek naar hoe de supply chain en distributie van fashion goederen efficiënter kan worden georganiseerd, zodat economische en maatschappelijke voordelen behaald kunnen worden.

7. CSR – maatschappelijk verantwoord ondernemen
Inhoud: onderzoek naar alle mogelijke manieren om door de gehele keten bedrijfsprocessen meer maatschappelijk verantwoord uit te voeren. En dan vooral ook de effecten hard en meetbaar voor de lange termijn te maken, zodat erop gestuurd en gemanaged kan worden. Over CSR, Tripple P, MVO en Carbon footprint berekeningen.

8. Mastervoorbereiding o.b.v. longitudinaal consumentenkoopgedrag research
Inhoud: training op academische onderzoeks- en data-analysevaardigheden op basis van een database met consumentenonderzoekgegevens.

Brochure
Open dag
Proefstuderen