DevelopmentLAB

Laat studenten van u leren én leer van hen

In het derde jaar van TMO Fashion Business School doen studenten onderzoek naar toepasbaarheid en eventuele implementatie van business innovations voor opdrachtgevers binnen de fashion- of lifestylebranche. Vaak gaat dit samen met expertbedrijven waarbij studenten innovatieve oplossingen onderzoeken en testen. Sinds de start in 2015 hebben TMO-studenten al voor ruim 200 opdrachtgevers onderzoek gedaan. Onderzoeken die vaak van grote waarde zijn voor een bedrijf: is uw bedrijf de volgende die zich aansluit bij het DevelopmentLAB?

De TMO-studenten werken in duo’s en kiezen uit acht verschillende onderzoeksthema’s, ofwel ateliers. Zij doen onderzoek voor opdrachtgevers binnen dat themagebied, schrijven een onderzoeksrapport en leveren een valorisatie op. De valorisaties zijn vaak heel creatieve oplossingen en implementatievoorstellen die voortkomen uit de aanbevelingen van het onderzoeksrapport.

Voor de opdrachtgever, ofwel het bedrijf, is de tijdsinspanning minimaal 10 à 15 uur in maximaal 5 maanden tijd. Deelnemen is kosteloos.

Een goede samenwerking tussen opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, studenten en TMO is waar wij altijd naar op zoek zijn. Neem voor meer informatie over het DevelopmentLAB contact op met Filip Otten: otten@tmo.nl 

Het proces

De studentduo’s doen zelfstandig een onderzoek op basis van het onderzoektopic. Tijdens het gehele traject worden studenten ondersteund door een hoofd- en expertcoach vanuit TMO, net als door vakdocenten op het gebied van onderzoeksmethoden.

In de startfase van het DevelopmentLAB organiseert TMO een expertdag waarbij verschillende (fashion)bedrijven welkom zijn. Tijdens die dag gaan TMO-studenten de dialoog aan met de experts en stellen hen vragen over hun specialisme. Zo krijgen de studenten inspiratie, worden ze voorzien van kennis en krijgen ze de gelegenheid hun vooronderzoek te starten.

Uw ondersteuning

Van de opdrachtgevers vragen wij het volgende:

 • Vooraf overleg met de TMO-coördinator over het knelpunt of de kans die onderzocht mag worden door de studenten. Deze contactpersoon kan ook tijdens het semester vragen beantwoorden en extra informatie beschikbaar stellen;
 • Een introductiegesprek met het studentenduo, de TMO-hoofdcoach en contactpersoon op locatie van het bedrijf of op TMO. Het bedrijf geeft achtergrondinformatie voor de onderzoeksvraag;
 • Indien gewenst tussentijds overleg over het onderzoeksvoorstel en de onderzoeksfase voorafgaand aan het onderzoeksrapport;
 • Eventuele feedback op het definitieve onderzoeksrapport;
 • Overleg over de keuze voor de kennisvalorisatie met het studentenduo, voortkomend uit (één van) de aanbevelingen van het onderzoeksrapport;
 • Aanwezigheid bij de eindpresentatie van het onderzoeksrapport en de kennisvalorisatie tijdens ons ‘Back to College’-event waar meerdere eindpresentaties vanuit het DevelopmentLAB plaatsvinden.

Verwacht wordt dat deze bijdragen over een periode van 20 weken niet meer dan 15 uur tijd zullen vragen. Eventuele reistijd is hierin niet meegenomen.

De doelstelling van het DevelopmentLAB is kennis ontwikkelen en kennis delen. Als een opdrachtgever dat niet wenst, is er een mogelijkheid voor geheimhouding.

De acht onderzoeksthema’s

Vanuit de verschillende beroepsvarianten waarvoor TMO opleidt, is er voor het TMO DevelopmentLAB voor acht onderzoeksthema’s gekozen. Studentenduo’s kiezen vooraf hun onderzoeksthema. Opdrachtgevers kunnen binnen deze onderzoeksthema’s een voor hen relevant onderzoeksonderwerp aanleveren.

 1. Omnichannel & big data

Onderzoek naar kansen, mogelijkheden, randvoorwaarden en beperkingen van gecombineerde inzet van on- en offline business voor fashionbedrijven. De mogelijkheden om on- en offline data efficiënt en effectief in te zetten ter versterking van de rendementspositie en/of groeimogelijkheden van een bedrijf. Veel aandacht voor technologische innovaties.

 1. Retail performance optimalisatie

Onderzoek naar hoe de retail performance verbeterd kan worden door het versterken van de externe marketing (store attractiviteit) en interne marketing (store transactiekracht), waarbij de relatie tussen beleving, prikkelen van zintuigen en conversie wordt gelegd voor zowel consumenten als retailers en hun medewerkers.

 1. Product development & clothing technology

Onderzoek gericht op verbetermogelijkheden op het gebied van kledingconstructie, sourcing, productingave, monstering, pasvorm en maatvorm en consequenties daarvan voor andere bedrijfsprocessen. Het kan gaan over het fysieke product, zoals aandacht voor innovatieve materialen en bewerkingen, alsook over nieuwe technologische innovaties, zoals digitale pasvormen en 3D prototyping.

 1. Category management, (visual) merchandise planning & replenishment

Onderzoek naar hoe de (visuele) assortimentsplanning en goederenaanvoer op de (online) winkelvloer verbeterd kan worden. Navigatie (routing) en lay-out worden gekoppeld een consumentenbehoeften. Dit thema richt zich met name op toepassings- en synergiemogelijkheden van het combineren van systemen als VR met kassa- en ERP-systemen.

 1. Vitalisering & attractiviteit winkelgebieden

Onderzoek naar toepassen en vertalen van bestaande winkelwetmatigheden naar toekomstbestendigheid van winkelgebieden. Binnen dit thema is er ook veel aandacht voor stakeholdersmanagement en onderzoek met bezoekers. Opdrachten kunnen zowel voor overheden, brancheorganisaties, eigenaren en cetntrummanagers plaatsvinden.

 1. Supply chain management & binnenstadsdistributie

Onderzoek naar hoe de supply chain en distributie van fashiongoederen efficiënter georganiseerd kan worden, zodat economische en maatschappelijke voordelen behaald kunnen worden. Ook met aandacht voor smart distributie-innovaties als blockchaintechnologie.

 1. Circular & sustainable business

Onderzoek naar alle mogelijke manieren om door de hele keten bedrijfsprocessen meer circulair en maatschappelijk verantwoord uit te voeren. Onderzoek naar mogelijkheden binnen alle geledingen van de branche (van materialen en productie tot winkelvloer en consumptie) om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen toe te passen. Over, CSR, Triple P, MVO en Carboon footprintberekeningen en dan vooral ook de effecten hard en meetbaar te maken, zodat erop gestuurd en gemanaged kan worden.

 1. Mastervoorbereiding

Training op academische onderzoeks- en data-analysevaardigheden op basis van beschikbare data van opdrachtgevers of door de studenten zelf verzamelde data. Dit richt zich op het doen van research naar koopgedrag van (fashion)producten in combinatie met academische, vooral kwantitatieve analysemethoden. Dit thema is bestemd voor studenten die na TMO een masterstudie willen volgen. Naast een onderzoeksrapport en kennisvalorisatie leveren zij ook een wetenschappelijk artikel op.

DevelopmentLAB voorjaar 2022

Ook dit semester zijn derdejaarsstudenten bezig om een stevig onderzoeksrapport en kennisvalorisatie neer te zetten. Enkele studenten geven u hier een beeld van ervaringen met hun opdrachtgever en het DevelopmentLAB.

Waarom meedoen?

3,5 jaar lang doen studenten op TMO Fashion Business School kennis op om de opleiding als ware fashion- of lifestyleprofessional te verlaten. Met hun opgedane kennis zijn ze enthousiast om innovatieve ideeën in te brengen en diepgaand onderzoek te doen. TMO-studenten willen leren van u als bedrijf. De kans is zeer groot dat u ook van hen zal leren.

Neem voor meer informatie over het DevelopmentLAB contact op met Filip Otten: otten@tmo.nl 

Brochure
Open dag
Proefstuderen