DevelopmentLAB

Voor het DevelopmentLAB doen studenten in semester 6 in tweetallen zelfstandig een onderzoek, onder begeleiding van een TMO-coach, op basis van ingediende onderzoekstopics. Tijdens het traject worden studenten ondersteund door vakdocenten op het gebied van onderzoeksmethoden en in workshops en adviesgesprekken verzorgd door de betrokken specialisten.

Binnen vijf maanden leveren de studenten een eindrapport en een kennisvalorisatie op. We zijn op zoek naar samenwerking tussen opdrachtgevers uit het bedrijfsleven, studenten en TMO.

Welke ondersteuning vragen wij van opdrachtgevers:

Verwacht wordt dat deze bijdragen niet meer dan 16 uur tijd zullen vragen (verdeeld over 20 weken, excl. eventuele reistijd);

Welke ondersteuning vragen wij van de experts:

Verwacht wordt dat deze bijdragen niet meer dan 14 uur tijd zullen vragen (verdeeld over 20 weken, excl. eventuele reistijd).

Vanuit verschillende beroepsvarianten waarin TMO studenten opleidt, is er voor het DevelopmentLAB voor de volgende acht thema’s gekozen.

1. Omnichannel & BIG DATA
Inhoud: onderzoek naar kansen, mogelijkheden, randvoorwaarden en beperkingen van gecombineerde inzet van on- en offline business voor fashion bedrijven en de mogelijkheden om on- en offline data efficiënt en effectief in te zetten ter versterking van de rendementspositie en/of groeimogelijkheden van een bedrijf. Voor meer informatie en recente voorbeelden klik hier.

2. Retail performance optimalisatie
Inhoud: onderzoek naar hoe de retail performance verbeterd kan worden door het versterken van de externe marketing (store attractiviteit) en interne marketing (store transactie kracht), waarbij de relatie tussen beleving, prikkelen van zintuigen en conversie wordt gelegd. Onderzoek richt zich vooral ook op het vertalen van meetresultaten naar mogelijke concrete verbeteracties. Voor meer informatie en recente voorbeelden klik hier.

3. Product development & clothing technology
Inhoud: onderzoek gericht op verbetermogelijkheden op terrein van kleding constructie, sourcing, productingave, monstering, pasvorm en maatvoering en consequenties daarvan voor andere bedrijfsprocessen. Voor meer informatie en recente voorbeelden klik hier.

4. Category management, (visual) merchandise planning & replenishment
Inhoud: onderzoek naar hoe de (visuele) assortimentsplanning en goederenaanvoer op de (online)winkelvloer verbeterd kan worden. Navigatie (routing) en lay-out worden gekoppeld aan consumentenbehoeften. Richt zich m.n. op toepassings- en synergiemogelijkheden van het combineren van systemen als VR met kassa- en ERP systemen. Voor meer informatie en recente voorbeelden klik hier.

5. Vitalisering & attractiviteit winkelgebieden
Inhoud: Onderzoek naar toepassen en vertalen van bestaande winkelwetmatigheden naar winkelgebieden. Voor meer informatie en recente voorbeelden klik hier.

6. Supply chain management & binnenstadsdistributie
Inhoud: onderzoek naar hoe de supply chain en distributie van fashion goederen efficiënter kan worden georganiseerd, zodat economische en maatschappelijke voordelen behaald kunnen worden. Voor meer informatie en recente voorbeelden klik hier.

7. CSR – maatschappelijk verantwoord ondernemen
Inhoud: onderzoek naar alle mogelijke manieren om door de gehele keten bedrijfsprocessen meer maatschappelijk verantwoord uit te voeren. En dan vooral ook de effecten hard en meetbaar voor de lange termijn te maken, zodat erop gestuurd en gemanaged kan worden. Over CSR, Tripple P, MVO en Carbon footprint berekeningen. Voor meer informatie en recente voorbeelden klik hier.

8. Mastervoorbereiding o.b.v. longitudinaal consumentenkoopgedrag research
Inhoud: training op academische onderzoeks- en data-analysevaardigheden op basis van een database met consumentenonderzoekgegevens. Voor meer informatie en recente voorbeelden klik hier.

Let’s meet
Volgende open dag

okt12

Open dag

Wil je ons graag ontmoeten? TMO Fashion Business School organiseert jaarlijks...