INFOcenter

Het INFOcenter is zowel een werk- als kennisomgeving. Studenten kunnen hier gebruikmaken van de bibliotheek, werk- en studieruimte.

Het INFOcenter zorgt voor on- en offline toegang tot boeken, rapporten, publicaties, TMO-afstudeerscripties, onderzoeksrapporten en valorisaties. Er is dagelijks een TMO-medewerker aanwezig die o.a. zorgt voor de annotaties van deze documenten, zodat deze door TMO-studenten ook in de online omgeving (Development Center en Aura) op zoektermen gezocht kunnen worden.

Regelmatig worden er relevante publicaties geplaatst die gedeeld mogen worden met externe partijen. Onderzoeken die gedaan zijn in opdracht van bedrijven en andere partijen uit de branche waar een embargo op rust, worden vanzelfsprekend niet gepubliceerd.

Brochure
Open dag
Proefstuderen