INFOcenter

Het INFOcenter is zowel een werk- als kennisomgeving. Studenten kunnen hier gebruikmaken van de bibliotheek, werk- en studieruimte.

Het INFOcenter zorgt voor on- en offline toegang tot boeken, rapporten, publicaties, TMO-afstudeerscripties, onderzoeksrapporten en valorisaties. Er is dagelijks een TMO-medewerker aanwezig die o.a. zorgt voor de annotaties van deze documenten, zodat deze door TMO-studenten ook in de online omgeving (Development Center en Aura) op zoektermen gezocht kunnen worden.

Regelmatig worden er relevante publicaties geplaatst die gedeeld mogen worden met externe partijen. Onderzoeken die gedaan zijn in opdracht van bedrijven en andere partijen uit de branche waar een embargo op rust, worden vanzelfsprekend niet gepubliceerd.

De online omgeving Aura is daarom niet alleen voor TMO-studenten toegankelijk maar ook voor anderen die geïnteresseerd zijn in deze publicaties. TMO wil hiermee kennisdeling bevorderen.

Instructie voor externe toegang tot TMO-rapporten/publicaties

Let’s meet
Volgende open dag

okt12

Open dag

Wil je ons graag ontmoeten? TMO Fashion Business School organiseert jaarlijks...