Adviesorganen & commissies

TMO Fashion Business School werkt samen met verschillende instanties en adviescommissies ten behoeve van de constante optimalisatie van ons onderwijsprogramma.

Raad van Toezicht

Jan Meerman – directeur brancheorganisatie INretail 

Han Bekke – erevoorzitter ondernemersorganisatie Modint 

Jellie Tiemersma – directeur Personal Too

Ivo Matser – CEO The Academy of Business in Society

Business Advisory Network

TMO wordt over de inhoud van de opleiding geadviseerd door de Business Advisory Network. Deze commissie bestaat onder andere uit experts die werkzaam zijn in de fashion. En TMO-alumni waaraan we ons onderwijsbeleid toetsen om zodoende de meest actuele ontwikkelingen uit het werkveld door te vertalen naar ons onderwijs.

Leden van de Business Advisory Network:

Lid van de NRTO

NRTO_keurmerkTMO is lid van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO laat als belangenvereniging de stem van de particuliere (niet bekostigde) onderwijsinstellingen horen in landelijke overlegsituaties en in vertegenwoordigende lichamen. Eén van haar doelstellingen is het handhaven en het verhogen van de kwaliteit van het particulier onderwijs. TMO heeft de gedragscode van NRTO ondertekend en werkt volgens de algemene voorwaarden van NRTO. TMO is aangesloten bij de Geschillencommissie.

Rechtsbescherming

TMO doet er alles aan om goed onderwijs te geven en adequaat en eerlijk te examineren. Toch kan het voorkomen dat een student vindt dat zijn of haar belangen zijn aangetast. Wanneer we daarover geen rechtstreekse oplossing vinden bij docent, tutor en/of Examencommissie, biedt TMO de mogelijkheid om een klacht of bezwaar in te dienen via de regeling Rechtsbescherming in het Onderwijs- en examenreglement.

Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO)

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Brochure
Open dag
Proefstuderen