Disclaimer

Per 25 mei 2018 is er nieuwe privacywetgeving van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze Europese wet moet de rechten van burgers ten aanzien van privacy nog beter beschermen. Ook TMO/Detex moet voldoen aan deze wetgeving. Dit betekent dat TMO/Detex u nog beter zal informeren over de persoonsgegevens die wij verzamelen en waarom zij dit doet. Iedere student/cursist heeft het recht om deze gegevens in te zien, op te vragen en zo nodig te wijzigen. Hiertoe is binnen TMO/Detex een privacybeleid opgesteld. U kunt hier o.a. lezen hoe u gebruik kunt maken van uw rechten.
Mocht u vragen hebben over het privacybeleid van TMO/Detex, dan kunt u een mail sturen naar privacy@tmo.nl.

  • Klik hier voor het Privacyreglement
  • Klik hier voor het Cookiebeleid


TMO Fashion Business School kan het e-mailadres van prospects gebruiken voor custom audience targeting via Facebook advertising. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke campagne. Alleen deze Facebook-gebruikers krijgen de campagne te zien. Indien jij geen deel wilt uitmaken van een custom audience advertising tool, kun je dit op ieder moment aangeven via het volgende e-mailadres: voorlichting@tmo.nl.

Brochure
Open dag
Proefstuderen