De TMO’er

Hoe ziet de toekomstige fashionprofessional er dan uit? Wat is een ‘typische TMO’er’?

De TMO Fashion Business professional is een verbinder en change agent. Door zaken vanuit een waardeperspectief (voor people, planet en profit) in onderlinge samenhang te analyseren en integraal aan te pakken, brengt zij belangrijke inzichten, definieert zij kansen en risico’s en kan zij realistische oplossingen formuleren voor (grensoverschrijdende) problemen en vraagstukken. Zij kan (big) data slim en verantwoord benutten om tot deze inzichten en oplossingen te komen en kan (nieuwe) technologische en digitale middelen gebruiken om ze te implementeren.

Zij begrijpt de (internationale) wereld om haar heen als een set van samenhangende issues en pakt die zaken aan waarmee de grootst mogelijke impact op het systeem bewerkstelligd kan worden. Ze heeft oog voor detail, maar verliest zich er niet in ten koste van de grotere plaat en belangen.

Ze werkt voorstellen uit voor zinvolle en haalbare verandering/verbetering. Daarbij kan ze zelfstandig werken, maar weet ook wanneer het verstandig —of noodzakelijk— is om (multidisciplinair) met anderen samen te werken.

De TMO Fashion Business Professional is proactief, draagt enthousiasme uit, is benaderbaar, neemt verantwoordelijkheid voor het eigen handelen en is betrouwbaar. Ze is resultaatgericht, wendbaar en weerbaar; tegenslagen ziet ze als een uitdaging en een kans voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ze kan snel schakelen, maar handelt altijd bewust en goed doordacht.

Ze stelt zich vanuit een sterk zelf-, omgevings- en waardebewustzijn dienstbaar op naar de klant en het team en weet zo veranderingen écht teweeg te brengen.

Brochure
Open dag
Proefstuderen