Studiefinanciering

Lees hieronder over de vele mogelijkheden om je opleiding bij TMO te bekostigen.

Studeren aan TMO is een investering in jezelf die voor iedereen haalbaar is!

De opleiding aan TMO Fashion Business School is voor iedereen. En dus ook voor jou! Wij zijn namelijk een erkende hogeschool (hbo bacheloropleiding), waardoor je gebruik kunt maken van studiefinanciering, een studentenlening en een studenten OV-chipkaart.

De investering die je doet in TMO is een investering in jezelf én in een baanzekere toekomst. Zelfs al vóór het afronden van de opleiding heeft een groot deel van onze studenten een baan binnen en buiten de modewereld aangeboden gekregen. Bovendien ontvang je bij TMO excellent onderwijs waarbij je veel ervaring opdoet in de praktijk en sterk in je schoenen staat binnen de veranderende mode-wereld. In ons kleinschalige onderwijs is er veel ruimte voor intensieve persoonlijke begeleiding en zet je stappen op het gebied van je persoonlijke ontwikkeling. Tot slot bouw je bij TMO en netwerk voor het leven op.

Particuliere opleiding aan TMO

TMO is een particuliere opleiding en wordt niet gesubsidieerd door de overheid. Het is een zogeheten ‘niet-bekostigde geaccrediteerde opleiding’. Dat betekent dat je geen wettelijk collegegeld betaalt aan de overheid, zoals bij regulier hoger onderwijs. De totale kosten van de opleiding worden door de studenten of hun ouders/wettelijke verzorgers aan TMO betaald. Als je een erkende opleiding in het hoger beroepsonderwijs of aan een universiteit volgt, kun je gebruik maken van de middelen die DUO biedt om een opleiding te financieren.

Kosten TMO vanaf februari

Je betaalt bij TMO eenmalig inschrijfgeld: €205.

Een semester duurt een half jaar. Je volgt bij TMO in totaal 8 semesters, verspreid over 4 jaar. De collegegelden per semester zijn als volgt:

Semester 1: €7.221
Semester 2: €7.221
Semester 3: €7.221
Semester 4: €7.221
Semester 5: €4.127
Semester 6: €4.127
Semester 7: €4.127
Semester 8: €4.127

Administratiekosten per semester (bij gespreide betaling in 4 termijnen): €35.

Hoeveel kost TMO per jaar?

De kosten per jaar verschillen per jaargang. Gedurende de eerste 2 jaar van je opleiding betaal je rond de €14.500 per jaar. In de laatste 2 jaar van je opleiding betaal je zo rond de €8.500 per jaar.

Collegegeld verdeling over semester 1 tot en met 8

We hebben ervoor gekozen om prijsdifferentiatie toe te passen. De reden hiervoor is dat de meeste contacturen op TMO in de eerste 4 semesters (2 jaar) vallen. In semester 5, 6, 7 en 8 ben je als student minder op TMO i.v.m. onderzoek en stage. Deze prijsdifferentiatie betekent dat TMO het totale collegegeld niet in 8 gelijke delen (8 semesters), maar naar rato factureert. Het totaalbedrag van de opleiding blijft dus hetzelfde, alleen anders verdeeld. De studie is volledig te bekostigen met de mogelijkheden vanuit DUO.

Wat zit inbegrepen bij het collegegeld?

Het collegegeld is inclusief lesmateriaal, boeken, herkansingen, excursies en collectieve buitenlandse reis (reis + logies + ontbijt). Binnenlandse reiskosten zijn voor rekening van de student (OV-kaart). TMO adviseert daarom te kiezen voor de OV-weekkaart. Bekijk ook de aanvullende voorwaarden van algemene strekking van TMO Fashion Business School.

Studiefinanciering en het Leenstelsel

Als je studeert aan TMO, dan heb je recht op studiefinanciering, een studenten OV-chipkaart, een eventuele aanvullende beurs en kun je gebruik maken van het leenstelsel. Per 1 september 2015 geldt voor hbo-studenten een nieuw stelsel van studiefinanciering. Je bepaalt zelf hoeveel je leent voor je levensonderhoud en collegegeld. Het rentepercentage wordt steeds voor 5 jaar vastgesteld. Dit is de rentevaste periode. Het jaar waarin je voor het laatst geld of een studentenreisproduct kreeg, bepaalt het rentepercentage.

Vanaf 1 januari 2023 geldt het rentepercentage van 0,46%

Wie komt in aanmerking voor studiefinanciering?

Iedereen die begint met een hbo- of universitaire opleiding én jonger is dan 30 jaar kan studiefinanciering krijgen. Bovendien moet je Nederlander zijn of bepaalde verblijfsdocumenten hebben. Doe je hbo of universiteit, dan gaat studiefinanciering direct in als je begint met studeren. Ook als je nog geen 18 bent.

Totaal te lenen bedrag per maand bij DUO van januari tot en met augustus 2023

In onderstaande tabel vind je het maximale bedrag dat je bij DUO kunt lenen per maand, de studiekosten per jaar en het maximaal te lenen bedrag per jaar.

Schooljaar 2022/2023
Lening € 957,-
Instellingscollegegeldkrediet € 920,-
Maximaal te lenen per maand € 1.878,-
1 jaar studiekosten TMO 2 x €7.221 € 14.442,-
1 jaar studiefinanciering, maximaal €1.878 x 12* € 22.536,-

*O.b.v. gegevens DUO voorjaar 2023; bedragen DUO wijzigen per 1 januari van elk jaar.

TMO is gerechtigd jaarlijks (per schooljaar) het collegegeld en overige tarieven aan te passen aan het gestegen kosten- en prijspeil, waarbij TMO zich zal beperken tot een redelijke prijsverhoging, ingegeven door die kostenverhogende omstandigheden. Een aanpassing wordt schriftelijk meegedeeld met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden vóór de datum van ingang.

Heb je een lening onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering? Dan krijg je 35 jaar de tijd om de studieschuld af te lossen.

Lening en een aanvullende beurs

Je studiefinanciering is een lening die je na je studie moet terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs worden een gift, als je binnen 10 jaar je diploma haalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Haal je geen diploma, dan moet je alle studiefinanciering terugbetalen. Dit geldt niet voor de aanvullende beurs in de eerste 5 maanden met studiefinanciering: die mag je altijd houden.

DUO kijkt bij het uitgeven van een aanvullende beurs naar het inkomen van jouw ouders over de laatste 2 jaar. Ook het aantal studerende of schoolgaande broers en zussen beïnvloedt de hoogte van je aanvullende beurs. Vanaf januari 2023 is de aanvullende beurs maximaal € 430,27 per maand. Heb je geen of minder recht op een aanvullende beurs, dan mag de student het bedrag van de aanvullende beurs lenen.

Let op: DUO hanteert voor de studiefinanciering een landelijke diplomatermijn van 10 jaar. TMO hanteert voor het behalen van je diploma een andere termijn: je hebt bij TMO maximaal 6,5 jaar de tijd om je diploma BBA in Fashion te halen.

Betalen van het instellingcollegegeldkrediet

Voor TMO-studenten bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van het instellingcollegegeldkrediet. Dit is voldoende om het collegegeld voor TMO te kunnen bekostigen. Als je instellingscollegegeld betaalt, kun je daarom meer lenen: tot max. € 920,42 per maand. Je kunt nooit meer collegegeldkrediet krijgen dan je aan collegegeld moet betalen.

Brochure
Open dag
Proefstuderen