Studiefinanciering

Studeren aan TMO is een investering in jezelf die voor iedereen haalbaar is!

Financiën

TMO wordt niet gesubsidieerd door de overheid, het is een zogeheten niet-bekostigde geaccrediteerde opleiding. Dat betekent dat je geen wettelijk collegegeld betaalt aan de overheid, zoals bij regulier hoger onderwijs. De totale kosten van de opleiding worden door de studenten of hun ouders/wettelijke verzorgers aan TMO betaald. Als je een erkende opleiding in het hoger beroepsonderwijs of aan een universiteit volgt, kun je gebruik maken van de middelen die DUO biedt om een opleiding te financieren. Daarnaast heb je ook recht op een studenten OV-chipkaart. Studeren aan TMO is een investering in jezelf die dankzij het studiefinancieringsstelsel voor iedereen haalbaar is.

Wat krijg je ervoor terug?

 • Hoge baanzekerheid op niveau: 93% baan op hbo niveau, 98% vaste baan na 1,5 jaar, 92% fulltime baan. Een groot deel van onze studenten heeft al voor afstuderen een baan.
 • Een netwerk voor het leven.
 • Een grote kans om direct na je studie een passende baan op hbo-niveau in de modebranche te vinden.
 • Excellent onderwijs, waarbij je veel ervaring opdoet in de echte praktijk.
 • Kleinschalig onderwijs met intensieve persoonlijke begeleiding.
 • Docenten die met één been in de modepraktijk staan waardoor je altijd beschikt over de meest actuele kennis en ervaring.
 • Een hoge kans van slagen en een veel lagere kans op tussentijdse uitval.

Kosten vanaf februari 2023

Inschrijfgeld (eenmalig): €205

Collegegelden per semester (half jaar):

 • Semester 1: €7.221
 • Semester 2: €7.221
 • Semester 3: €7.221
 • Semester 4: €7.221
 • Semester 5: €4.127
 • Semester 6: €4.127
 • Semester 7: €4.127
 • Semester 8: €4.127

Administratiekosten per semester (bij gespreide betaling): €35

Indien betaald wordt in 4 termijnen

Collegegeldverdeling over semester 1 tot en met 8
TMO heeft ervoor gekozen om prijsdifferentiatie toe te passen. De reden hiervoor is dat de meeste contacturen op TMO in de eerste 4 semesters (2 jaar) vallen. In semester 5, 6, 7 en 8 is de student minder op TMO i.v.m. onderzoek en stage.
Deze prijsdifferentiatie betekent dat TMO het totale collegegeld niet in 8 gelijke delen (8 semesters) maar naar rato factureert. Het totaalbedrag van de opleiding blijft dus hetzelfde, alleen anders verdeeld. De studie is volledig te bekostigen met DUO.

Studiefinanciering

Het collegegeld is inclusief lesmateriaal, boeken, herkansingen, excursies en collectieve buitenlandse reis (reis + logies + ontbijt). Binnenlandse reiskosten zijn voor rekening van de student (OV-kaart). TMO adviseert daarom te kiezen voor de OV-weekkaart. Bekijk de Aanvullende voorwaarden van algemene strekking van TMO Fashion Business School.

TMO Fashion Business School is een erkende hogeschool (hbo bacheloropleiding). Als je een erkende opleiding in het hoger beroepsonderwijs of aan een universiteit volgt, kun je gebruik maken van de middelen die DUO biedt om een opleiding te financieren. Daarnaast heb je ook recht op een studenten OV-chipkaart.

Leenstelsel

Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit 4 onderdelen: lening, studentenreisproduct (OV-chipkaart), aanvullende beurs en collegegeldkrediet.

Per 1 september 2015 geldt voor hbo-studenten een nieuw stelsel van studiefinanciering. Je bepaalt zelf hoeveel je leent voor je levensonderhoud en collegegeld. Het rentepercentage wordt steeds voor 5 jaar vastgesteld. Dit is de rentevaste periode. Het jaar waarin je voor het laatst geld of een studentenreisproduct kreeg, bepaalt het rentepercentage. Vanaf 1 januari 2019 geldt het rentepercentage van 0,00%. Je bepaalt zelf hoeveel je leent voor je levensonderhoud en collegegeld.

Lening
(inclusief eventuele aanvullende beurs)

Je studiefinanciering is een lening die je na je studie moet terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma halen, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen. Dit geldt niet voor de aanvullende beurs in de eerste 5 maanden met studiefinanciering, die mag je altijd houden.

Let op: DUO hanteert voor de studiefinanciering een landelijke diplomatermijn van 10 jaar. TMO hanteert voor het behalen van je diploma een andere termijn: je hebt bij TMO maximaal 6,5 jaar de tijd om je diploma BBA in Fashion te halen

Aanvullende beurs

DUO kijkt bij het uitgeven van een aanvullende beurs naar het inkomen van jouw ouders over de laatste 2 jaar. Ook het aantal studerende of schoolgaande broers en zussen beïnvloedt de hoogte van je aanvullende beurs. Vanaf januari 2022 is de aanvullende beurs maximaal € 419,04 per maand. Heb je geen of minder recht op een aanvullende beurs dan mag de student het bedrag van de aanvullende beurs lenen.

Instellingcollegegeld

Voor TMO-studenten bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van het instellingcollegegeldkrediet. Dit is voldoende om het collegegeld voor TMO te kunnen bekostigen. Als je instellingscollegegeld betaalt, kun je daarom meer lenen: tot max. € 920,42 per maand. Je kunt nooit meer collegegeldkrediet krijgen dan je aan collegegeld moet betalen.

Aflossen onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering

Heb je een lening onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering? Dan krijg je 35 jaar de tijd om de studieschuld af te lossen.

Wie komt in aanmerking voor studiefinanciering?

Iedereen die begint met een hbo- of universitaire opleiding én jonger is dan 30 jaar kan studiefinanciering krijgen. Bovendien moet je Nederlander zijn of bepaalde verblijfsdocumenten hebben. Doe je hbo of universiteit, dan gaat studiefinanciering direct in als je begint met studeren. Ook als je nog geen 18 bent.

Totaal te lenen bedrag per maand bij DUO van september tot en met december 2022

*O.b.v. gegevens DUO najaar 2022; bedragen DUO wijzigen per 1 januari van elk jaar

TMO is gerechtigd jaarlijks (per schooljaar) het collegegeld en overige tarieven aan te passen aan het gestegen kosten- en prijspeil, waarbij TMO zich zal beperken tot een redelijke prijsverhoging, ingegeven door die kostenverhogende omstandigheden. Een aanpassing wordt schriftelijk meegedeeld met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden vóór de datum van ingang.

Brochure
Open dag
Proefstuderen