Studiefinanciering

Leenstelsel

Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit 4 onderdelen: lening, studentenreisproduct (OV-chipkaart), aanvullende beurs en collegegeldkrediet.

Per 1 september 2015 geldt voor hbo studenten een nieuw stelsel van studiefinanciering.

Regulier hbo-onderwijsTMO Fashion Business School
Lening: € 867,68*
Deze lening is incl. de eventuele aanvullende beurs.**
Max. € 386,08
Lening: € 867,68*
Deze lening is incl. de eventuele aanvullende beurs.**
Max. € 386,08
Collegegeldkrediet € 165,33Instellingcollegegeldkrediet € 826,67 ***
Totaal te lenen: € 1.033,01*Totaal te lenen: € 1.694,35*

Het rentepercentage wordt steeds voor 5 jaar vastgesteld. Dit is de rentevaste periode. Het jaar waarin je voor het laatst geld of een studentenreisproduct kreeg, bepaalt het rentepercentage. Vanaf 1 januari 2017 geldt het rentepercentage van 0,00%. Je bepaalt zelf hoeveel je leent voor je levensonderhoud en collegegeld. Haal je binnen 10 jaar je diploma, dan wordt de (eventuele) aanvullende beurs een gift.

Studiefinanciering: lening of gift

Je studiefinanciering is een lening, die je na je studie moet terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma halen, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen. Dit geldt niet voor de aanvullende beurs in de eerste 5 maanden met studiefinanciering, die mag je altijd houden.

Instellingcollegegeld

Voor TMO-studenten bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van het instellingcollegegeldkrediet, wat maximaal 5x het bedrag aan collegegeldkrediet bedraagt. Dit is voldoende om het collegegeld voor TMO te kunnen bekostigen. Als je instellingscollegegeld betaalt, kun je daarom meer lenen: tot max. € 826,67 per maand (€ 165,33 x 5). Je kunt nooit meer collegegeldkrediet krijgen dan je aan collegegeld moet betalen.

Aflossen onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering

Heb je een lening onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering? Dan krijg je 35 jaar de tijd om de studieschuld af te lossen.

Wie komt in aanmerking voor studiefinanciering?

Iedereen die begint met een hbo- of universitaire opleiding én jonger is dan 30 jaar kan studiefinanciering krijgen. Bovendien moet je Nederlands zijn of bepaalde verblijfsdocumenten hebben. Als je nog geen 18 jaar bent, heb je recht op studiefinanciering vanaf het kwartaal volgend op de begindatum van je studie. Begin je bijvoorbeeld op 1 september met je studie, dan heb je vanaf 1 oktober recht op studiefinanciering. Ouders ontvangen wel tot 1 oktober kinderbijslag.

Wat kost studeren?

Naast de keuze welke opleiding je gaat doen, sta je misschien ook voor de keuze om op kamers te gaan of thuis te blijven wonen. Een persoonlijke begroting maken helpt om inzicht te krijgen in je inkomsten en uitgaven. Je kan je eigen begroting laten uitrekenen bij NIBUD.

Wat kost studeren en op kamers wonen?

Met onderstaand rekenmodelletje laten we je zien dat studeren aan TMO en op kamers wonen kan worden bekostigd met je studiefinanciering.

Studiefinanciering: 12 x 1.694,- (*)20.328,-
Collegegeld TMO: 2 x 4.970,-   9.940,-
______
10.388,-
Gemiddelde maandkosten levensonderhoud
en huisvesting: 12 x 825,-
  9.900,-
______
Restant     488,-
 (*) 1.703,51 m.i.v. september 2017

Studielening

Bronnen: Studenten.Net, DUO, Nibud en Pricewise.  Aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten worden ontleend.

Mei 2017

Let’s meet
Volgende open dag

okt14

Open dag

Wil je ons graag ontmoeten? TMO Fashion Business School organiseert jaarlijks...

Top-opleiding 2017