Studiefinanciering

TMO Fashion Business School is een erkende hogeschool (hbo bacheloropleiding). Als je een erkende opleiding in het hoger beroepsonderwijs of aan een universiteit volgt, kun je gebruik maken van de middelen die DUO biedt om een opleiding te financieren. Daarnaast heb je ook recht op een studenten OV-chipkaart.

Leenstelsel

Studiefinanciering voor hbo en universiteit bestaat uit 4 onderdelen: lening, studentenreisproduct (OV-chipkaart), aanvullende beurs en collegegeldkrediet.

Per 1 september 2015 geldt voor hbo-studenten een nieuw stelsel van studiefinanciering. Je bepaalt zelf hoeveel je leent voor je levensonderhoud en collegegeld. Het rentepercentage wordt steeds voor 5 jaar vastgesteld. Dit is de rentevaste periode. Het jaar waarin je voor het laatst geld of een studentenreisproduct kreeg, bepaalt het rentepercentage. Vanaf 1 januari 2018 geldt het rentepercentage van 0,00%. Je bepaalt zelf hoeveel je leent voor je levensonderhoud en collegegeld.

Lening
(inclusief eventuele aanvullende beurs)

Je studiefinanciering is een lening die je na je studie moet terugbetalen. Alleen het studentenreisproduct en de aanvullende beurs kunnen een gift worden. Je moet dan binnen 10 jaar je diploma halen, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Haal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen. Dit geldt niet voor de aanvullende beurs in de eerste 5 maanden met studiefinanciering, die mag je altijd houden.

Let op: DUO hanteert voor de studiefinanciering een landelijke diplomatermijn van 10 jaar. TMO hanteert voor het behalen van je diploma een andere termijn: je hebt bij TMO maximaal 6,5 jaar de tijd om je diploma BBA in Fashion te halen

Instellingcollegegeld

Voor TMO-studenten bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van het instellingcollegegeldkrediet, wat maximaal 5x het bedrag aan collegegeldkrediet bedraagt. Dit is voldoende om het collegegeld voor TMO te kunnen bekostigen. Als je instellingscollegegeld betaalt, kun je daarom meer lenen: tot max. € 858,35 per maand (€ 171,67 x 5). Je kunt nooit meer collegegeldkrediet krijgen dan je aan collegegeld moet betalen.

Aanvullende beurs

DUO kijkt bij het uitgeven van een aanvullende beurs naar het inkomen van jouw ouders over de laatste 2 jaar. Ook het aantal studerende of schoolgaande broers en zussen beïnvloedt de hoogte van je aanvullende beurs. Vanaf januari 2019 is de aanvullende beurs maximaal € 396,39 per maand. Heb je geen of minder recht op een aanvullende beurs dan mag de student het bedrag van de aanvullende beurs lenen.

Aflossen onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering

Heb je een lening onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering? Dan krijg je 35 jaar de tijd om de studieschuld af te lossen.

Wie komt in aanmerking voor studiefinanciering?

Iedereen die begint met een hbo- of universitaire opleiding én jonger is dan 30 jaar kan studiefinanciering krijgen. Bovendien moet je Nederlander zijn of bepaalde verblijfsdocumenten hebben. Als je nog geen 18 jaar bent, heb je recht op studiefinanciering vanaf het kwartaal volgend op de begindatum van je studie. Begin je bijvoorbeeld op 1 september met je studie, dan heb je vanaf 1 oktober recht op studiefinanciering. Ouders ontvangen wel tot 1 oktober kinderbijslag.

Totaal te lenen bedrag per maand bij DUO van januari tot en met augustus 2019

Lening € 486,08 (aanvullende beurs € 396,39)

Instellingscollegegeldkrediet € 171,67 x 5

€ 882,47

€ 858,33

Totaal te lenen bedrag per maand € 1740,80
1 jaar studiekosten TMO € 5.560 x 2 € 11.120 (excl. indexatie)
1 jaar studiefinanciering via DUO € 1.740,80 x 12 € 20.889,60

‘Studeren aan TMO is een investering in jezelf die dankzij het studiefinancieringsstelsel voor iedereen haalbaar is.’

Let’s meet
Volgende open dag

okt12

Open dag

Wil je ons graag ontmoeten? TMO Fashion Business School organiseert jaarlijks...