Studiefinanciering

Instellingcollegegeld

Voor TMO-studenten bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van het instellingcollegegeldkrediet, wat maximaal 5x het bedrag aan collegegeldkrediet bedraagt. Dit is voldoende om het collegegeld voor TMO te kunnen bekostigen. Als je instellingscollegegeld betaalt, kun je daarom meer lenen: tot max. € 858,35 per maand (€ 171,67 x 5). Je kunt nooit meer collegegeldkrediet krijgen dan je aan collegegeld moet betalen.

Aflossen onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering

Heb je een lening onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering? Dan krijg je 35 jaar de tijd om de studieschuld af te lossen.

Wie komt in aanmerking voor studiefinanciering?

Iedereen die begint met een hbo- of universitaire opleiding én jonger is dan 30 jaar kan studiefinanciering krijgen. Bovendien moet je Nederlander zijn of bepaalde verblijfsdocumenten hebben. Als je nog geen 18 jaar bent, heb je recht op studiefinanciering vanaf het kwartaal volgend op de begindatum van je studie. Begin je bijvoorbeeld op 1 september met je studie, dan heb je vanaf 1 oktober recht op studiefinanciering. Ouders ontvangen wel tot 1 oktober kinderbijslag.

Let’s meet
Volgende open dag

dec15

Open dag

Wil je ons graag ontmoeten? TMO Fashion Business School organiseert jaarlijks...