Research Café TMO Development Center – Sophie Kemner & Quirine Lamboo

The Reseauch Cafe development center | Sophie Kemner & Quirine Lamboo

In het laatste jaar van de Bacheloropleiding aan TMO, doen studenten onderzoek naar toepasbaarheid en eventuele implementatie van businessinnovaties voor opdrachtgevers binnen de fashion- en lifestylebranche.

Afgelopen semester hebben studenten Sophie Kemner en Quirine Lamboo onderzoek gedaan naar de inzet van sociale robots op de werkvloer binnen de retail om de werkdruk te verlagen.

Voor wie hebben jullie het onderzoek uitgevoerd?

“Onze opdrachtgever is SDF Living Lab Social Robots, dit is een onderzoeksproject op initiatief van diverse hogescholen en wordt mede mogelijk gemaakt door brancheorganisatie INretail, het Vakcentrum voor zelfstandig retailondernemers en franchisenemers, Tuinbranche Nederland, Techniek Nederland, Thuiswinkel.org, WELBO en Bureau Cosi. Binnen dit onderzoek worden bij diverse winkels, gedurende een langere tijd, een reeks van activiteiten door robots uitgevoerd om in kaart te brengen wat voor mogelijkheden zij het winkelpersoneel en de ondernemers bieden.”

Kunnen jullie meer vertellen over de inhoud van jullie onderzoek?

“Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd in een winkel van Lucardi. Daar hebben wij gekeken naar hoe de sociale robot Temi door middel van begroeten, wayfinding en informeren een bijdrage kan leveren aan de tevredenheid van zowel medewerkers als klanten om zo toegevoegde waarde te creëren voor Lucardi. Op basis van onze praktijkervaring in de winkel en interviews met winkelmedewerkers en klanten hebben wij een goed beeld gekregen van de verwachtingen en ervaringen. Op basis daarvan hebben wij een volledige customer journey in kaart gebracht.”

Welk product hebben jullie opgeleverd?

“Onze hoofdvraag is waar een Lucardi winkel aan moet voldoen om de robot Temi in te kunnen zetten op de winkelvloer. Om dit inzichtelijk te krijgen, hebben wij op basis van de uitkomsten van ons onderzoek een checklist opgesteld die inzichtelijk maakt welke eisen er worden gesteld aan een winkel voor het gebruik van de robot. Denk hierbij aan de locatie, omvang en aanzicht van de winkel. En natuurlijk het team dat nodig is om mee te werken aan de ontwikkeling van Temi.”

Wat hebben jullie geleerd tijdens dit onderzoekstraject?

“Dat je kritische vragen moet blijven stellen gedurende het hele proces. En dat je niet alles alleen moet willen doen, maar vooral moet samen werken met je scriptiepartner.”

Wat vonden jullie het leukste om te doen?

“Het was vooral heel leuk om met je studie bezig te zijn buiten de muren van TMO. Doordat we steeds aanwezig waren in de winkel, hebben we het gevoel dat we veel praktijkervaring hebben opgedaan.”

Hebben jullie nog een goede tip voor TMO-studenten die volgend semester hun scriptie moeten gaan doen?

Sophie: “Kijk er niet tegenop, want het komt allemaal echt goed. Je krijgt van diverse kanten hulp en de juiste begeleiding.”
Quirine: “Zorg voor een goede planning met duidelijke deadlines, zo voorkom je dat je achter de feiten aan loopt.”

Lees meer interviews over de afstudeeronderzoeken van TMO-studenten. 

Brochure
Open dag
Proefstuderen