Research Café TMO Development Center – Romy Bloem & Loes Korsten

In het laatste jaar van de opleiding aan TMO, doen studenten onderzoek naar toepasbaarheid en eventuele implementatie van businessinnovaties voor opdrachtgevers binnen de fashion- en lifestylebranche. 

Afgelopen semester deden studenten Romy Bloem (22) en Loes Korsten (19) onderzoek voor Garcia naar een datagedreven assortimentsplanning. Zij onderzochten hoe je met behulp van een statistische analyse ervoor kan zorgen dat het assortiment op winkelniveau zodanig aangepast wordt dat de nee-verkoop en de gedwongen sales worden geminimaliseerd.

Vertel eens in één zin wat jullie onderzoek inhield?
‘Tijdens ons onderzoek zijn wij voor Garcia aan de slag gegaan met data en hebben wij gekeken hoe data ingezet kan worden om de voorraad te optimaliseren.’

Jullie hebben een voorbereidend masteronderzoek gedaan, waarom hebben jullie hiervoor gekozen?
Romy: ‘Allereerst leek het ons een leuke uitdaging om nét wat meer van onszelf te vragen. Daarnaast omdat we overwegen om na TMO nog door te studeren.’
Loes: ‘Ik heb hier voor gekozen, omdat ik nog vrij jong ben en ik nog niet het gevoel heb dat ik al klaar ben met studeren. Ik ben er alleen nog niet uit in welke richting de master gaat zijn. Eerst wil ik mijn productiestage in China afwachten en na deze stage hoop ik voor mezelf helder te hebben welke kant ik op wil.’

Wat is volgens jullie zo leuk aan een voorbereidend masteronderzoek?
‘Wij vonden het vooral erg leuk om voor de onbekende weg te kiezen. We kozen voor een onderzoeksonderwerp waarvan we nauwelijks iets wisten. Het voelt voor ons als een ontdekkingstocht, waarbij onze begeleiders ons stimuleerden om verder te kijken.’

Kunnen jullie meer vertellen over het proces van jullie onderzoek?
Romy: ‘In het begin zijn wij veel bezig geweest met informatiemanagement en vervolgens heeft Loes een factor- en clusteranalyse gedaan waarbij zij heeft gekeken naar  patronen in de dataset. We hebben gekeken naar de huidige situatie van Garcia, de knelpunten en het toekomstbeeld. Tijdens deze fase zijn wij uitvoerig in de databestanden gedoken en hebben wij veel interviews gevoerd.

In het tweede deel hebben wij ons bezig gehouden met de door Garcia’s gewenste koers op het gebied van datagedreven assortimentsplanning en wat er voor nodig is om deze te bewerkstellingen. Daarbij hebben wij gekeken naar de kansen en mogelijkheden die er (op korte termijn) liggen om te ontwikkelen naar een datagedreven assortiment op maat. Uit onze valorisatie bleek echter ook dat er nog stappen gezet moeten worden in de consistentie van data. Zodra dit gerealiseerd is, kan AI (Artificial Intelligence) ingezet worden.’

Jullie hebben het over AI, wat is dat?
Romy: ’Ik zou AI omschrijven als een intelligente technologie die beschikt over heel veel data. Deze computer is in staat om verbanden te leggen, patronen te ontdekken en toekomstvoorspellingen te doen.’

Wat voor product hebben jullie opgeleverd?
‘Uiteindelijk hebben we als product een interactief en toegankelijk magazine gemaakt, waarbij wij door middel van beeld en tekst uitleggen wat onze bevindingen en aanbevelingen zijn.’

Wat hebben jullie gedurende jullie onderzoekstraject geleerd?
‘We hebben vooral geleerd om te vertrouwen op ons eigen kunnen en out of the box te denken.’

Wat vonden jullie het leukste om te doen?
Romy: ‘Ik vond vooral de samenwerking erg leuk. Ik ben dan ook blij dat ik dit onderzoek met Loes heb mogen doen. We hebben er samen een feestje van gemaakt. En daarnaast vond ik het maken van het magazine erg leuk, omdat ik hier mijn creativiteit in kwijt kon.’

Loes: ‘Ik vond de factor- en clusteranalyse leuk om te doen en daarnaast vond ik het maken van het magazine en de valorisatie erg leuk. En natuurlijk kon ook ik de leuke samenwerking erg waarderen.’

Willen jullie nog iets kwijt?
‘Wij willen graag onze opdrachtgever Garcia bedanken en in het bijzonder Kelly Abma-van Cauter en Inge van der Wijngaard voor hun begeleiding en daarnaast onze begeleiders vanuit TMO.’

Foto: Loes Korsten (links) en Romy Bloem (rechts)

Brochure
Open dag
Proefstuderen