Q&A over Coronacrisis

UPDATE 14 augustus

Noodverordening Veiligheidsregio Utrecht 8 augustus 2020

De plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld, die op 8 augustus 2020 om 15.00 uur in werking treedt.

De noodverordening is gebaseerd op het landelijke beleid om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en heeft betrekking op onder meer de horeca, het onderwijs, studie- en studentenverenigingen.

Horeca

De horeca werkt voor binnen én buiten, ongeacht de omvang van de horecagelegenheid, op basis van reservering (van tevoren of aan de deur), vraagt een gezondheidscheck en kent vaste zitplaatsen toe. Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten naam- en contactgegevens achter, zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting.

Activiteiten studenten

Studieverenigingen en studentensportverenigingen mogen alleen fysieke activiteiten organiseren voor zover deze nodig zijn voor de introductie van de studie of sport. Fysieke bijeenkomsten vinden plaats in kleine groepen, hebben een eindtijd van uiterlijk 22:00 uur en er wordt geen alcohol gedronken. De leiding van de betrokken onderwijsinstelling en de voorzitter van de veiligheidsregio moeten toestemming geven voor de activiteiten. Fysieke wervings- en introductieactiviteiten door studentenverenigingen zijn niet toegestaan.

Vanzelfsprekend blijven de basisregels van kracht: handen wassen, anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en thuisblijven bij klachten.

UPDATE 29 juni

We zijn allemaal blij met de verdere versoepelingen voor o.a. het hoger onderwijs per 1 juli. Door ons aan de regels te houden en rekening met elkaar te houden, krijgen we steeds meer vrijheid. Het coronavirus is echter nog niet weg. 

Daarom blijven we het herhalen: HOUD 1,5 METER AFSTAND! 

Wat betekenen de versoepelingen concreet voor jou?

– 1,5 meter afstand houden blijft ongewijzigd.
– het maximum aantal personen op school hangt af van de 1,5 meter beperking. Er wordt dus geen absoluut maximum aantal personen dat op school aanwezig mag zijn opgelegd.
– onderwijsinstellingen spreiden zoveel mogelijk de lessen, rekening houdend met de spits
– iedereen reist zoveel mogelijk naar en van  TMO/Detex met eigen vervoer
– denk aan je medestudent en collega: houd ook buiten TMO/Detex 1,5 meter afstand.

Meer over Corona en het Hoger Onderwijs lees je hier:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/hogescholen-en-universiteiten-hoger-onderwijs


UPDATE 10 juni

Onderwijsactiviteiten vanaf 15 juni
Conform de overheidsmaatregelen mag er tot 15 juni geen fysiek onderwijs worden gegeven door mbo, hbo en wo.
De opstart van het onderwijs gaat gefaseerd; het basisonderwijs is inmiddels volledig opgestart, per 1 juni volgde het middelbaar onderwijs. Vanwege de druk op het openbaar vervoer mogen instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs m.i.v. 15 juni slechts beperkt onderwijsactiviteiten op locatie aanbieden. Onder deze onderwijsactiviteiten vallen alleen noodzakelijke activiteiten zoals tentamens en praktijkvakken. De regel is nog steeds: zoveel mogelijk online en indien noodzakelijk fysiek met een beperkt aantal deelnemers en op 1,5 meter afstand.
Voor TMO betekent dit dat wij vanaf 15 juni de toetsing deels fysiek zullen gaan uitvoeren in Doorn. Dit geldt ook voor herkansingen en praktijkvakken die online niet konden plaatsvinden. Hiermee bewerkstelligen wij dat studenten geen studievertraging oplopen of tijdens de zomervakantie terug naar school moeten komen.
Wij verwachten dat na 15 juni de overheid op basis van de adviezen van het RIVM met verdere versoepelingen zal komen, maar we kunnen daar nu helaas nog niet op vooruitlopen.

Onderwijs studiejaar 2020/2021
Hoewel wij verwachten dat de maatregelen na 1 augustus verder versoepeld zullen worden, zullen wij voorlopig rekening moeten houden met het feit dat de 1,5 meter regel ook na de zomer geldt. Op dit moment onderzoeken wij hoe we ons onderwijs daarop kunnen aanpassen. We zullen sowieso meer fysiek gaan doen maar de hoeveelheid hangt af van de hoeveelheid ruimte die we krijgen.
Samen met vertegenwoordigers vanuit studenten en medewerkers gaan we de diverse scenario’s bekijken die passen binnen de opgelegde randvoorwaarden zodat we de best mogelijke keuzes kunnen maken met elkaar. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk lessen fysiek te gaan aanbieden.

UPDATE 20 mei

Naar aanleiding van de persconferentie van 19 mei waarin opnieuw versoepelingen van de maatregelen zijn aangekondigd, zijn er ook vragen over wat wel en wat niet mag vanaf 15 juni. De meeste informatie vind je in het protocol ​van de NRTO 

en 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/hogescholen-en-universiteiten-hoger-onderwijs

Enkele richtlijnen zijn onduidelijk. Hieronder volgt mee​r uitleg.

Moeten studenten de spits vermijden vanaf 15 juni?
Nee, als je langere reistijd hebt, mag je tijdens de spits reizen. De regel is dat onderwijsinstellingen geen onderwijsactiviteiten mogen aanbieden  voor 11u en tussen 15u en 20u. Om op tijd op school te kunnen zijn voor bijvoorbeeld tentamens (valt onder noodzakelijke reizen) mag er tijdens de spits worden gereisd. 

Mogen afstudeerprojecten en –presentaties fysiek plaatsvinden vanaf 15 juni?
Ja, met maximaal 30 personen en op 1,5 meter afstand.

Mogen er studieplekken worden ingericht voor studenten die thuis niet kunnen werken?​
Studieplekken vallen niet onder onderwijsactiviteiten. Het mag echter alleen als de student niet thuis kan studeren, met maximaal 3 studenten per ruimte op 1,5 meter.

Mondkapjes; wel of niet?
Mondkapjes worden per 1 juni verplicht in situaties waar de 1,5 meter afstand niet verzekerd kan worden. Zoals in het OV. Als je het protocol naleeft zijn mondkapjes niet nodig.

Is de situatie m.b.t. thuiswerken veranderd?
Nee, de maatregel is gehandhaafd; zoveel mogelijk thuis en alleen op kantoor als het strikt noodzakelijk is. Vergaderingen mogen plaatsvinden maar tot tenminste 15 juni met maximaal 3 personen op 1,5 afstand. Gedachte hierachter is om eerst de cruciale processen zoals onderwijs fysiek op te starten. 

UPDATE 7 mei 2020

Woensdag 6 mei heeft het kabinet laten weten de huidige coronamaatregelen stap voor stap te versoepelen. Het hoger onderwijs is daarin niet specifiek benoemd, alleen dat versoepeling wordt onderzocht. Voor TMO blijft de situatie vooralsnog dus ongewijzigd. Het online onderwijs wordt voor het resterende semester voortgezet en de tussententamens worden online afgenomen (zie voor meer informatie en instructie je TMO-mail). TMO/Detex-medewerkers blijven zoveel mogelijk vanuit huis werken. Het kabinet besluit in de week van 20 mei over een voorstel voor (gedeeltelijke) opening van onderwijssectoren met een (boven)regionaal karakter zoals het mbo en het hoger onderwijs.

 

UPDATE 21 april 2020

Premier Mark Rutte en RIVM-directeur Jaap van Dissel gaven dinsdagavond een persconferentie over de coronamaatregelen na 28 april. Voor ons betekent dit dat de geldende maatregelen en richtlijnen tot tenminste 20 mei van kracht blijven.
Ondertussen bereidt TMO zich voor op eventuele verlenging van de periode en kijken we wat nodig is voor ons onderwijs binnen een 1,5 meter samenleving.
Dit geldt ook voor de Open Dag van 20 juni en de Comin’ to Fashion dagen voor nieuwe studenten nu het kabinet bekend heeft gemaakt dat evenementen geen doorgang mogen vinden tot 1 september dit jaar.
Als de maatregelen na 20 mei worden versoepeld, bekijken we welke vormen van onderwijs en toetsing binnen de richtlijnen mogelijk zijn op locatie.

Lees hier een Q&A naar aanleiding van de persconferentie:
https://www.nu.nl/coronavirus/6046345/dit-zijn-de-antwoorden-op-jullie-vragen-na-de-persconferentie-van-rutte.html
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/hogescholen-en-universiteiten-hoger-onderwijs

Ons onderwijs gaat zoveel mogelijk online door. Hoe?

TMO biedt geen fysiek onderwijs aan tot en met 28 april. Dit geldt ook voor het werken aan projecten in kleine groepen. TMO is maandag 16 maart overgegaan op online onderwijs. De online lessen kun je vanuit huis met o.a. Microsoft Teams volgen. Instructies hierover heb je ontvangen via de TMO-communicatiekanalen mail en het Efso-intranet. Semester 6 (AT6) studenten die coaching-gesprekken moeten voeren, zullen dit via media zoals Skype doen.

Zijn de digitale lessen verplicht?

Aanwezigheidsverplichting is ook van toepassing op digitale lessen. Wij verwachten dus van alle studenten dat zij de komende tijd meedoen aan het lesprogramma. Tenzij er sprake is van ziekte. Dan moet je jezelf ziekmelden volgens de normale procedure.

Wat gebeurt er als ik ziek ben en de verplichte lessen niet kan volgen?

In dit soort gevallen handelen we zoals gebruikelijk in situaties van ziekte van een student.

Hoe ziet mijn rooster er de komende tijd uit?

Om dit voorjaarssemester, ondanks de beperkingen door het Coronavirus, zo goed mogelijk door te laten gaan, heeft het onderwijsmanagement besloten enkele belangrijke wijzigingen in de invulling van de TMO-weken in de jaarkalender door te voeren. Op 23 maart heeft TMO deze aangepaste jaarkalender op het intranet gepubliceerd (volg deze link). De doorgevoerde wijzigingen zijn in het rood aangegeven

Kan ik gewoon naar mijn stageadres?

Als je (lichte) klachten hebt, dien je thuis te blijven. Ben je gezond, volg dan het beleid van de RIVM m.b.t. thuiswerken en het beleid van je stagebedrijf. Bij twijfel overleg je met je stagebeleider.
Update 23 maart: semester 7-studenten ontvangen vandaag per mail meer informatie over de stage in hun TMO-mail. Studenten die in het najaar 2020 hun stage gaan lopen, ontvangen eveneens nadere informatie. Houd ook TMO Nieuws in de gaten!
Update 31 maart: op Efso vind je een FAQ met veelgestelde en antwoorden m.b.t. (buitenland)stage.

Zijn de gebouwen van TMO open?

Nee, de lesgebouwen en het Informatiecentrum zijn vanaf maandag 16 maart gesloten. Deze maatregel geldt voorlopig tot en met 28 april. 

Gaan de activiteiten van Studentenvereniging Changeant door?

Nee, alle activiteiten zijn tot nader order afgelast. Dit geldt ook voor de wekelijkse kroegavond.

Wanneer is de open dag en kan ik nog proefstuderen?

De open dagen en proefstudeerdag van april gaan niet door. In plaats daarvan organiseren bij online proefstudeerdagen waarbij je vanaf huis een aantal lessen kan volgen. Meer informatie hierover vind je op de homepage. Je kan ook een (online/telefonisch) persoonlijk gesprek aanvragen met een van onze voorlichters. Mail hiervoor naar voorlichting@tmo.nl.

Ik raak mijn bijbaan kwijt, wat kan ik doen?

De coronacrisis richt flinke schade aan. Bedrijven liggen stil en medewerkers worden naar huis gestuurd. Dit geldt ook voor studenten met een (bij)baan. De overheid springt soms bij. Lees hier wat de mogelijkheden zijn. Onze tip is vooral contact met je werkgever te zoeken om te horen welke maatregelen er worden getroffen.

Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?

Volg de richtlijnen van het RIVM:

· Blijf zoveel mogelijk binnen, zeker als je (lichte) klachten hebt! Besef je dat je ook besmettelijk bent als
je geen klachten hebt.

· Was je handen regelmatig met water en zeep

· Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

· Gebruik papieren zakdoekjes

· Geen handen schudden

Wanneer bel ik mijn huisarts?

Daar heeft het RIVM richtlijnen voor: heb je verkoudheidsklachten en/of verhoging tot 38 graden Celsius? Dan hoef je de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild. Dit kan ook een gewone verkoudheid zijn. Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet.

Heb je meer dan 38 graden Celsius koorts, moet je veel hoesten of ben je benauwd? Bel dan je huisarts.

Waar vind ik meer informatie?

· De Rijksoverheid heeft voor scholen en studenten de volgende pagina geopend:
veelgestelde vragen over coronavirus en het onderwijs

· Wil je meer weten over de situatie in jouw regio? Neem dan contact op met de GGD. De juiste (regionale) contactgegevens staan op de www.ggd.nl

· Algemene informatie en vragen en antwoorden over het coronavirus kun je vinden op de website van het RIVM.

Heb je nog vragen, mail dan naar corona@tmo.nl.

Brochure
Open dag
Proefstuderen