FAQ TMO en de coronacrisis

TMO volgt het nieuws en houdt jullie via deze pagina zoveel en zo volledig mogelijk op de hoogte van de situatie op school en de maatregelen die wij treffen om onze studenten en docenten zo veilig en gezond mogelijk lessen te kunnen laten volgen en geven. Studenten en docenten vinden onderwijsinhoudelijke informatie ook op ons interne kanaal TMO Nieuws en de speciale corona-pagina op Efso.
Heb je heel specifieke vragen? Neem dan contact op met je tutor.

Algemene informatie

TMO hanteert de maatregelen en richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio Utrecht. Bij twijfel overleggen wij altijd met de Veiligheidsregio Utrecht en/of de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Gezondheid en besmetting

Wil je weten wanneer je wel of niet naar school kan komen?

Wil je weten of je wel of niet naar TMO mag komen? Doe hier de check:

Wat moet ik doen als er een besmetting op school is?

TMO treedt in overleg met de GGD in het geval van een besmetting. Normaal gesproken doet de GGD dan een bron- en contactonderzoek maar vanwege de enorme drukte vraagt de GGD de besmette persoon zelf zijn of haar contacten te informeren.

Mijn huisgenoot heeft klachten en wordt getest. Wat moet ik doen?

Als je huisgenoot milde klachten heeft, dan mag je gewoon naar school. Heeft je huisgenoot ernstige klachten en/of koorts en laat je huisgenoot zich testen, blijf dan thuis tot de uitslag bekend is.

Ik heb een coronatest gehad. Wat moet ik doen?

Als je klachten hebt, moet je worden getest. Je blijft thuis totdat de uitslag van de test bekend is. Met je tutor kun je overleggen hoe je de lessen gaat volgen, als je jezelf goed genoeg voelt uiteraard. Is de uitslag van de test positief en heb je corona, dan meld je dit bij je tutor en/of via info@tmo.nl en informeer je de personen met wie je contact hebt gehad.

Hoe gaat TMO om met mijn privacy?

Natuurlijk respecteren wij een ieders privacy. In het kader van bron- en contactonderzoek kan de GGD contact met TMO opnemen. Wij zullen dit dan melden. We merken dat steeds meer mensen geen problemen hebben met het delen van hun naam als zijnde besmette persoon, omdat dit helpt om snel in beeld te brengen wie met wie hij/zij contact heeft gehad. Het delen van persoonsgegevens maakt echter onderdeel uit van de AVG. Ben je besmet en wil je niet dat je naam gedeeld wordt dan respecteren we dat.

Algemeen

Welke coronamaatregelen hanteert TMO?

We hanteren de maatregelen van het RIVM en de Veiligheidsregio Utrecht.

  • We houden 1,5 meter afstand van elkaar;
  • We volgen de routing binnen de gebouwen;
  • We dragen een mondkapje bij loopbewegingen in de gebouwen;
  • We mijden het OV tijdens de spits;
  • We volgen de hygiënerichtijnen die worden gecommuniceerd via de posters op school;
  • We geven alleen fysieke lessen en nemen alleen fysiek tentamens af als dit verantwoord is en is toegestaan;
  • Kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis.

Onderwijs, lessen en toetsen

Wordt er fysiek lesgegeven?

Lessen worden voor een groot deel online gegeven. Lessen die niet digitaal gegeven kunnen worden, vinden fysiek plaats. Dat geldt ook voor tentamens. Fysieke lessen en tentamens worden verspreid over een groot aantal lokalen zodat wij de 1,5 meter regel altijd kunnen naleven.

Mijn klasgenoot is niet aanwezig. Kan ik (delen van) lessen opnemen?

Nee, in verband met de privacyregels kan dit niet. Een online les mag niet worden opgenomen door een docent of student. Studenten zijn zowel te zien als te horen tijdens een online les. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft gezegd dat het opnemen van een les daarom een inbreuk op de privacy is. En dat betekent dat een les niet opgenomen mag worden. Wel kan jouw klasgenoot de lessen volgen via Facetime of Skype. Dit moet je onderling met elkaar en in overleg met de docent regelen.

Startende student

Ik heb me aangemeld bij TMO. Hoe gaat het verder met mijn aanmelding?

Je aanmelding wordt door ons verwerkt en bevestigd. Afhankelijk van de ruimte die wij krijgen van de overheid vindt er een informatieochtend plaats of ontvang je alle aanvullende informatie over de (start van de) opleiding digitaal. Op onze website is een pagina ingericht met alle informatie voor startende studenten:

https://www.tmo.nl/news/welkom-bij-tmo-informatie-voor-nieuwe-studenten/

Met hoeveel studenten zit ik in de klas?

De klassen op TMO kennen een maximale grootte van 24. In coronatijd is dat de helft. Je zit met maximaal 12 studenten in één lokaal.

Stage

Gaat mijn stage door?

Vrijwel alle studenten hebben gelukkig een stageplaats kunnen vinden. Op je stageplek volg je de maatregelen van het RIVM en de regels die binnen het bedrijf gelden.

Kan ik op buitenlandse stage?

Wij volgen de adviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Locaties

Welke gebouwen zijn geopend?

In principe zijn alle gebouwen, inclusief het Informatie Centrum, open voor fysieke lessen en zelfstudie. Voor dat laatste moet je een lokaal- en tijdreservering maken via Efso. Meer informatie hierover vind je op de coronapagina op Efso.

Is de ventilatie in orde?

Onze ventilatiesystemen zijn gecontroleerd. Om het risico van verspreiding van het virus te voorkomen, worden de ramen deuren van lokalen en andere ruimten zoveel mogelijk open gezet.

Overig

Kan ik niet beter mijn kamer opzeggen vanwege online lessen?

Hierover kunnen wij je geen advies geven. Op kamers wonen is meer dan studie-gerelateerd. Het is ook een stap naar zelfstandigheid en volwassenheid. Veel van onze studenten kiezen er daarom ook dit jaar voor om op kamers te gaan.

 

Brochure
Open dag
Proefstuderen