FAQ TMO en de coronacrisis

TMO volgt het nieuws en houdt jullie via deze pagina zoveel en zo volledig mogelijk op de hoogte van de situatie op school en de maatregelen die wij treffen om onze studenten en docenten zo veilig en gezond mogelijk lessen te kunnen laten volgen en geven. Studenten en docenten vinden onderwijsinhoudelijke informatie ook op ons interne kanaal TMO Nieuws en de speciale corona-pagina op ons intranet Efso.
Heb je heel specifieke vragen? Neem dan contact op met je tutor.

UPDATE 23 juni 2021 

Hier vind je informatie over TMO’s beleid naar aanleiding van de aangekondigde versoepelingen die vanaf zaterdag 26 juni ingaan.

Mondkapjesplicht
Op de meeste plekken hoeven vanaf 26 juni geen mondkapjes meer gedragen te worden. Dit geldt ook voor TMO. Alleen waar je geen 1,5 meter afstand kan houden – zoals in de gangen van de Cocon en in sanitaire ruimtes – moet je een mondkapje dragen. Ook in het OV (ook op stations) moet je een mondkapje dragen.

1,5 meter
Tot in ieder geval 16 augustus blijft de 1,5 meter regel binnen en buiten gelden. Het kabinet besluit op 13 augustus of de 1,5 meter wordt losgelaten.

Rooster
TMO bereidt een rooster voor waarbij op advies van het ministerie wordt uitgegaan van de meest gunstige situatie. Dat wil zeggen zonder mondkapje en zonder 1,5 meter. Tegelijkertijd moet rekening worden gehouden met een z.g. terugvalscenario waarbij 1,5 meter afstand wél verplicht is. Over het opstartscenario van studiejaar 2021/2022 informeren wij onze studenten en medewerkers nader in augustus.

Zelftesten
Het blijft belangrijk dat studenten en medewerkers gebruik blijven maken van (vrijwillige) zelftesten wanneer zij naar school komen en/of terugkeren van vakantie in het buitenland. Gratis zelftesten (ook voor gebruik als je op vakantie gaat) zijn verkrijgbaar op TMO.

Basisregels
Ondanks alle positieve berichten, is het virus niet weg. Corona is onvoorspelbaar en nieuwe varianten blijven zich aandienen. We moeten dus voorzichtig en alert blijven. Daarom blijven
de basisregels gelden:

 • Was regelmatig je handen. Nies en hoest in je elleboog.
 • Heb je klachten? Blijf thuis en laat je direct testen op corona.
 • Ben je (nog) niet (volledig) gevaccineerd? Blijf dan voorzichtig en geef elkaar ruimte. Afstand houden is nog steeds het beste wat je kunt doen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Introductieactiviteiten
Intro-activiteiten met een onderwijskarakter, onze Comin’ to Fashion, mogen zonder 1,5 meter plaatsvinden. De intro-activiteiten die worden georganiseerd door studentenvereniging Changeant hebben een sociaal karakter en moeten daarom voldoen aan de coronaregels die gelden voor horeca en evenementen. Het bestuur van Changeant zal hierover zelf met haar (aspirant)leden communiceren.

 

UPDATE 20 april 2021

Op 20 april hebben Mark Rutte en Hugo de Jonge dan eindelijk de zo gewenste versoepelingen aangekondigd. Hieronder zie je ze nog eens weergegeven.

Voor ons onderwijs hebben deze versoepelingen geen consequenties, we handhaven voorlopig de roosters waarbij studenten gemiddeld een dag per week op school zijn.
Over de verstrekking van zelftesten volgt zodra wij hierover meer informatie hebben vanuit de Overheid meer nieuws.

UPDATE 14 april 2021

De geldende maatregelen blijven nog tot in ieder geval 28 april gelden. Op 20 april besluit de regering of er vanaf 26 april versoepelingen voor o.a. het hoger onderwijs gelden.

UPDATE 24 maart 2021

Op dinsdag 23 maart was er weer een persconferentie. Helaas zijn er weinig versoepelingen mogelijk. Hieronder de belangrijkste punten uit de persconferentie.

Maatregelen blijven nodig
Steeds meer mensen raken besmet met het coronavirus.
Ook liggen er steeds meer mensen met corona in het ziekenhuis.
Daarom blijven maatregelen nodig tot en met dinsdag 20 april.

Avondklok
De avondklok gaat vanaf 31 maart gelden tussen 22:00 en 04:30 uur.

Reizen en vakantie
Het negatief reisadvies geldt tot en met 15 mei.

Hoger onderwijs
Mogelijk komen er vanaf 26 april versoepelingen voor het hoger onderwijs, in combinatie met zelftesten.

Op 13 april kijkt de regering opnieuw naar de maatregelen. Dan bekijkt zij welke maatregelen er nodig zijn na 20 april.

UPDATE 9 maart 2021 

Gisteravond is er opnieuw een persconferentie geweest. Er is (nog) geen ruimte voor verdere versoepelingen
en de maatregelen van eind februari worden verlengd tot en met 30 maart. Je vindt de maatregelen die voor opleidingen en trainingen gelden hier​.

De factsheet van de overheid kun je hier vinden.

Wel komt er voor hoger onderwijs mogelijk weer wat meer perspectief: Op 23 maart wordt mogelijk besloten dat studenten, net als in met mbo per 31 maart, weer 1 dag in de week naar school kunnen voor de reguliere lessen.
​Deze extra ruimte komt dan naast de bestaande uitzonderingen op het afstandsonderwijs, voor studenten die examens en toetsen afleggen, studenten die praktijkonderwijs volgen en kwetsbare studenten.

UPDATE 24 februari 2021 

Helaas geen versoepelingen voor het hoger onderwijs en ook de avondklok is verlengd, hebben we tijdens de persconferentie kunnen horen.
Ons rooster zal dan ook voor een aanzienlijk deel uit online lessen bestaan de komende weken. Praktijklessen vinden wel fysiek plaats in Doorn. Studenten vinden meer informatie over het rooster en corona-gerelateerde zaken op het intranet.

Een update over de coronamaatregelen en het Hoger Onderwijs lees je hier.

UPDATE 8 februari 2021 

De avondklok wordt verlengd tot woensdag 3 maart 04.30 uur. Dat is nodig, omdat nieuwe, besmettelijkere varianten van het coronavirus terrein winnen in Nederland.
Dat kan leiden tot een nieuwe golf van besmettingen. De overige maatregelen van de lockdown blijven doorlopen zoals eerder aangegeven in de persconferentie van dinsdag 2 februari.​
Een update over de coronamaatregelen en het Hoger Onderwijs lees je hier. 

UPDATE 2 februari 2021

De lockdown is wederom verlengd waardoor de situatie tot in ieder geval 2 maart ongewijzigd is. Voor TMO betekent dat alleen praktijklessen en (her)tentamens fysiek in Doorn mogen plaatsvinden. Over de start van het nieuwe semester en de roosters vanaf 15 februari worden studenten apart geïnformeerd.

UPDATE 12 januari 2021

De lockdown is vandaag verlengd voor 3 weken. Dat betekent dat de situatie vooralsnog ongewijzigd blijft t/m 9 februari. TMO/Detex is alleen geopend voor toegestane praktijklessen en tentamens/examens. Ook de informatieochtend voor nieuwe studenten kan fysiek op TMO plaatsvinden. Informatie hierover ontvangen nieuwe studenten per post.

UPDATE 15 december 2020

Voor studenten
Onze hogeschool is nader bericht gesloten. Onze lessen vinden online plaats tenzij het om toegestane praktijklessen gaat. Tentamens zullen deels fysiek in Doorn plaatsvinden. Studenten vinden meer informatie hierover op intranet.

Voor toekomstige studenten
Ben je geïnteresseerd om te komen studeren aan TMO dan kan je o.a. onze online open dagen, Q&A’s en proefstudeerdagen bijwonen. Inschrijven hiervoor kan op www.tmo.nl.
Heb je jezelf al ingeschreven voor de studie aan TMO, dan ontvang je nog nader bericht over de informatie-ochtend.
Bij vragen kan je ons natuurlijk altijd mailen: voorlichting@tmo.nl of bellen: 0343-416480.

Algemene informatie

TMO hanteert de maatregelen en richtlijnen van het RIVM en de Veiligheidsregio Utrecht. Bij twijfel overleggen wij altijd met de Veiligheidsregio Utrecht en/of de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Gezondheid en besmetting

Wil je weten wanneer je wel of niet naar school kan komen?

Wil je weten of je wel of niet naar TMO mag komen? Doe hier de check:

Heb je (extra) hulp nodig in deze lastige tijden? Raadpleeg onze hulplijnen

Wat moet ik doen als er een besmetting op school is?

TMO treedt in overleg met de GGD in het geval van een besmetting. Normaal gesproken doet de GGD dan een bron- en contactonderzoek maar vanwege de enorme drukte vraagt de GGD de besmette persoon zelf zijn of haar contacten te informeren.

Mijn huisgenoot heeft klachten en wordt getest. Wat moet ik doen?

Als je huisgenoot milde klachten heeft, dan mag je gewoon naar school. Heeft je huisgenoot ernstige klachten en/of koorts en laat je huisgenoot zich testen, blijf dan thuis tot de uitslag bekend is.

Ik heb een coronatest gehad. Wat moet ik doen?

Als je klachten hebt, moet je worden getest. Je blijft thuis totdat de uitslag van de test bekend is. Met je tutor kun je overleggen hoe je de lessen gaat volgen, als je jezelf goed genoeg voelt uiteraard. Is de uitslag van de test positief en heb je corona, dan meld je dit bij je tutor en/of via info@tmo.nl en informeer je de personen met wie je contact hebt gehad.

Hoe gaat TMO om met mijn privacy?

Natuurlijk respecteren wij een ieders privacy. In het kader van bron- en contactonderzoek kan de GGD contact met TMO opnemen. Wij zullen dit dan melden. We merken dat steeds meer mensen geen problemen hebben met het delen van hun naam als zijnde besmette persoon, omdat dit helpt om snel in beeld te brengen wie met wie hij/zij contact heeft gehad. Het delen van persoonsgegevens maakt echter onderdeel uit van de AVG. Ben je besmet en wil je niet dat je naam gedeeld wordt dan respecteren we dat.

Algemeen

Welke coronamaatregelen hanteert TMO?

We hanteren de maatregelen van het RIVM en de Veiligheidsregio Utrecht.

 • We houden 1,5 meter afstand van elkaar;
 • We volgen de routing binnen de gebouwen;
 • We dragen een mondkapje bij loopbewegingen in de gebouwen;
 • We mijden het OV tijdens de spits;
 • We ventileren onze lokalen;
 • We volgen de hygiënerichtijnen die worden gecommuniceerd via de posters op school;
 • We geven alleen fysieke lessen en nemen alleen fysiek tentamens af als dit verantwoord is en is toegestaan;
 • Kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis.

Onderwijs, lessen en toetsen

Wordt er fysiek lesgegeven?

Lessen worden voor een groot deel online gegeven. Lessen die niet digitaal gegeven kunnen worden – de praktijkvakken – , vinden fysiek plaats. Dat geldt ook voor tentamens. Fysieke lessen en tentamens worden verspreid over een groot aantal lokalen zodat wij de 1,5 meter regel altijd kunnen naleven.

Mijn klasgenoot is niet aanwezig. Kan ik (delen van) lessen opnemen?

Nee, in verband met de privacyregels kan dit niet. Een online les mag niet worden opgenomen door een docent of student. Studenten zijn zowel te zien als te horen tijdens een online les. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft gezegd dat het opnemen van een les daarom een inbreuk op de privacy is. En dat betekent dat een les niet opgenomen mag worden. Wel kan jouw klasgenoot de lessen volgen via Facetime of Skype. Dit moet je onderling met elkaar en in overleg met de docent regelen.

Startende student

Ik heb me aangemeld bij TMO. Hoe gaat het verder met mijn aanmelding?

Je aanmelding wordt door ons verwerkt en bevestigd. Afhankelijk van de ruimte die wij krijgen van de overheid vindt er een informatieochtend plaats of ontvang je alle aanvullende informatie over de (start van de) opleiding digitaal. Heb je nu al vragen over de start van de opleiding, mail dan naar info@tmo.nl.

Met hoeveel studenten zit ik in de klas?

De klassen op TMO kennen een grootte van 24. In coronatijd is dat de helft. Je zit met 12 studenten in één lokaal.

Stage

Gaat mijn stage door?

Alle studenten hebben gelukkig een stageplaats kunnen vinden. Op je stageplek volg je de maatregelen van het RIVM en de regels die binnen het bedrijf gelden.

Kan ik op buitenlandse stage?

Wij volgen de adviezen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken: https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen

Locaties

Welke gebouwen zijn geopend?

In principe zijn alle gebouwen, inclusief het Informatie Centrum, gesloten voor fysieke lessen en zelfstudie. De uitzonderingen zijn hierop zijn hierboven beschreven.

Is de ventilatie in orde?

Onze ventilatiesystemen zijn gecontroleerd. Om het risico van verspreiding van het virus te voorkomen, worden de ramen deuren van lokalen en andere ruimten zoveel mogelijk open gezet.

Overig

Kan ik niet beter mijn kamer opzeggen vanwege online lessen?

Hierover kunnen wij je geen advies geven. Op kamers wonen is meer dan studie-gerelateerd. Het is ook een stap naar zelfstandigheid en volwassenheid. Veel van onze studenten kiezen er daarom ook dit jaar voor om op kamers te gaan.

 

Brochure
Open dag
Proefstuderen