Onderwijs online, wel fysieke tentamens en praktijklessen

Mark Rutte heeft aangekondigd dat Nederland in lockdown gaat. Verregaande maatregelen die ook het hoger onderwijs weer treffen.
De lockdown duurt tot en met dinsdag 19 januari, onderwijs mag vanaf maandag 18 januari hopelijk weer (deels) fysiek plaatsvinden.

Wat mag wel?

  • Tentamens mogen fysiek plaatsvinden op TMO. Dit betekent dat het tentamenrooster met daarin de offline en online toetsen voor januari a.s. ongewijzigd is.
  • Praktijklessen mogen fysiek doorgaan.
  • Op kantoor werken mag alleen als dat strikt noodzakelijk is.  Zoals bij de eerste lockdown zullen kantoormedewerkers zoveel mogelijk thuiswerken.  Uiteraard gelden alle RIVM-richtlijnen op TMO.
  • Stages in Nederland vinden plaats conform de richtlijnen van het RIVM en conform de richtlijnen van het stagebedrijf.
  • In bovengenoemde gevallen is reizen naar en van TMO met het OV – ook in de spits – toegestaan omdat reizen naar onderwijsinstellingen onder ‘noodzakelijke reizen’ valt.

Wat mag niet?

  • Fysiek onderwijs is verboden tenzij het praktijklessen betreft.
  • Studeren of werken aan projecten op TMO is niet toegestaan.
  • Stagelopen in een land met code rood of oranje wordt ten strengste afgeraden. Wij volgen hierin de adviezen van het kabinet; alle buitenlandse reizen tot medio maart worden afgeraden, tenzij strikt noodzakelijk.

Openingstijden TMO

TMO is op werkdagen geopend tot 17:30 uur. Van 21 december tot 4 januari zijn wij gesloten.

 

Brochure
Open dag
Proefstuderen