ONDERWIJS TMO FASHION BUSINESS SCHOOL GAAT ONLINE DOOR

Waar veel scholen nog worstelen met het online voortzetten van hun lessen, biedt TMO Fashion Business School haar lessen voor 75% online aan sinds maandag. De week en het weekend daaraan voorafgaand is de school dag en nacht bezig geweest de lessen online in te richten, virtuele classrooms op te zetten en het instrueren van docenten en studenten zodat maandagochtend de lessen volgens het reguliere rooster zoveel mogelijk konden doorgaan.
En dat is gelukt. De lessen die altijd fysiek werden aangeboden, kunnen nu vanachter de laptop thuis worden gevolgd. Persoonlijke coaching van studenten tijdens bijvoorbeeld onderzoeksprojecten gebeurt via andere media zoals Skype, FaceTime en WhatsApp.

TMO was al langer bezig met het inrichten van future proof onderwijs. Door de coronacrisis is dat in een stroomversnelling gekomen. “Het is waanzinnig om te zien hoe onze docenten hiermee zijn omgegaan. We zijn blij verrast met de inventiviteit en creativiteit die een ieder heeft laten zien. Zowel docenten, ICT als kantoormedewerkers. De saamhorigheid en het er samen de schouders onder willen zetten in deze onzekere tijd is indrukwekkend en geeft energie”, aldus onderwijsverantwoordelijk manager Chris van Veldhuizen.
Dat ook de studenten tevreden zijn met deze oplossing, bewijzen de stories op de Instagram pagina van de hogeschool.

Brochure
Open day
Trial study