Nationale Studenten Enquête van start

Vandaag (20 januari) ontvangen alle studenten van TMO een uitnodiging om deel te nemen aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). De NSE onderzoekt de tevredenheid van studenten over het onderwijs. De enquête richt zich op de inhoud van de opleiding maar zal dit keer ook inzoomen op de tevredenheid over afstandsleren. In vergelijking met de voorgaande edities van de NSE duurt het invullen van de enquête dit jaar een stuk korter; ongeveer een kwartiertje. Daarnaast zijn de vragen gemakkelijker te beantwoorden en kan je de NSE op je smartphone invullen. Ook de privacy is uiteraard gewaarborgd; invullen van de NSE gebeurt anoniem.

Samen met TMO’s studenttevredenheidsonderzoek, het reguliere overleg met de Studentenraad en de klassenrondes waarbij het onderwijsmanagement verbeterpunten in de klas ophaalt, is de NSE een belangrijk instrument dat studenten in de gelegenheid stelt mee te praten over het onderwijs.
Voor toekomstige studenten is de NSE een belangrijk instrument in de studiekeuzemix. De NSE kan worden ingevuld tot 14 maart a.s., de resultaten worden eind juni gepubliceerd op www.studiekeuze123.nl. Op basis van o.a. de NSE wordt bepaald of TMO Fashion Business School zich voor de 7e keer op rij Top-opleiding mag noemen.

 

Brochure
Open day
Trial study