Communicatie rondom Coronavirus

Wij krijgen de afgelopen dagen steeds meer vragen over het coronavirus en hoe te handelen op school (en daarbuiten).

In dit bericht bundelen we de meest relevante informatie(bronnen). Daarnaast lees je  op welke manier wij de komende tijd communicatie rond het virus (de verspreiding ervan en het juist tegengaan van die verspreiding) en nieuws daarover willen vormgeven.

Communicatie TMO
TMO heeft contact met een relevant netwerk waaronder de GGD en Vereniging Hogescholen, en volgt de berichtgeving rondom het virus op de voet. Acute situaties worden per mail gecommuniceerd, overig nieuws op Efso/TMO Nieuws.

Heb je vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp, mail dan naar Arianne Goris (communicatiemanager/woordvoerder): goris@tmo.nl of bel met school. Bij acute situaties of persvragen gelieve te appen of bellen met 0634568274. ​

Meldingsplicht
In het geval van een mogelijke besmetting, komt de persoon niet naar TMO/Detex en sluit zich thuis af tot er contact is geweest met artsen of GGD. Neem hierbij het zekere voor het onzekere.
Mogelijke besmettingen moeten door TMO verplicht worden gemeld bij de GGD.

Belangrijke telefoonnummers:

GGD Utrecht: 030 608 6086
RIVM: 030-274 91 11
Huisartsenpost Utrechtse Heuvelrug (spoed): 088-1309610

RIVM en ministerie van Buitenlandse Zaken belangrijkste informatiebronnen
Op de websites van het RIVM en het ministerie van Buitenlandse Zaken vind je  de meest actuele landelijk beschikbare informatie over het coronavirus.

https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-onderwijs

Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft relevante informatie voor studenten die (voor stage) in het buitenland verblijven, dan wel op het punt staan naar het buitenland te vertrekken: via https://www.nederlandwereldwijd.nl/.

Ook het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersinformatie biedt deze informatie: https://www.lcr.nl/Nieuws

Studenten in/naar het buitenland?
Reizen naar en stages in gebieden met een door het minister van Buitenlandse Zaken afgegeven code rood en code oranje is uiteraard onverstandig. Voor gebieden waar op dit moment geen risico is, is het aan de school zelf om te bepalen of men nu studenten terughaalt dan wel nu voor een stage laat vertrekken. Aangezien de reisadviezen vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken op dit moment snel kunnen veranderen door de verspreiding van het virus, raden adviseren we extra alert te zijn op de reisadviezen vanuit het ministerie: www.nederlandwereldwijd.nl.

Ook studenten en medewerkers die van een vakantie terugkomen of carnaval hebben gevierd, kunnen een risico vormen. Het is belangrijk dat zij weten dat zij op de site van RIVM relevante informatie over het virus kunnen vinden. Zij kunnen via https://www.nederlandwereldwijd.nl/ en https://www.lcr.nl/Nieuws checken of ze in een risicogebied zijn geweest. Is dat inderdaad zo dan zijn zij verplicht contact op te nemen met hun huisarts:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden#Vragen%20over%20je%20gezondheid.

Meest actuele nieuws over corona via NOS.nl

De NOS wordt als publieke omroep ingezet door de overheid om de samenleving te informeren over onder meer dreigingen als dit virus. De NOS wordt om die reden als betrouwbaar medium gezien. Op NOS.nl is via een liveblog het laatste nieuws te volgen. Voor de communicatie binnen en rond school is het aan te raden deze site als landelijke nieuwsbron te gebruiken dan wel ernaar te verwijzen.

https://nos.nl/liveblog/2324902-tweede-coronapatient-in-nederland-crisisnummer-0800-1351-gaat-open.html

GGDGHOR in de regio aan zet
De overheid beschouwt de regio als ‘aan zet’ bij een uitbraak van het virus. Mocht het in onze/jouw regio zover komen, neem dan contact op met de GGD: https://ggdghor.nl/.

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) leidt en coördineert de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Van de GGD kan je de richtlijnen van hoe te handelen, ook preventief, ontvangen.

Informatie bij Stichting School en Veiligheid
Ook de Stichting School en Veiligheid biedt je actuele informatie over het virus en betrouwbare bronnen: https://www.schoolenveiligheid.nl/actueel/coronavirus/.

Brochure
Open day
Trial study