Kan ik bij TMO studeren als ik een functiebeperking heb?

TMO vindt het belangrijk dat studenten met een functiebeperking hun studie succesvol kunnen doorlopen. Een functiebeperking kan een motorische of zintuiglijke aandoening zijn, zoals dyslexie, RSI, slechtziendheid, slechthorendheid, chronische ziektes, motorische beperkingen of AD(H)D. Ook psychische klachten als concentratieproblemen, faalangst, autisme of depressie zijn functiebeperkingen. Deze functiebeperkingen kunnen je hinderen in je studievoortgang. Wij willen er graag voor zorgen dat deze hinder tot een minimum wordt beperkt.

Studieadviseur
Meld je functiebeperking bij je aanmelding. Een van onze studieadviseurs bespreekt vervolgens de mogelijkheden binnen TMO. Op basis van jouw persoonlijke situatie biedt TMO een aantal mogelijkheden. Dit zijn bijvoorbeeld verlenging van toetstijd, vergrote tentamens, gebruik van voorleessoftware, alternatieve toetsing.

Financieel slim studeren met een beperking
Studenten met een functiebeperking kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op extra financiële voorzieningen:

  • Mocht je vertraging oplopen door je beperking dan kun je mogelijk bij DUO verlenging aanvragen van bijvoorbeeld je ov-jaarkaart of aanvullende beurs of van de diplomatermijn. Haal je dan je diploma dan kan 1.200 euro van je lening op basis van je bijzondere omstandigheden kwijtgescholden worden.
  • Je kunt bij de gemeente waar je staat ingeschreven een aanvraag doen voor individuele studietoeslag. De hoogte van de toeslag hangt af van de gemeente. Check de voorwaarden bij je gemeente.

 

 

 

Brochure
Open dag
Proefstuderen