Wat zijn de totale kosten voor TMO Fashion Business School?

Schooljaar 2023/2024

Inschrijfgeld (eenmalig):                                                                       €225
Collegegelden per semester (half jaar):

  • Semester 1: €7.945
  • Semester 2: €7.945
  • Semester 3: €7.945
  • Semester 4: €7.945
  • Semester 5: €4.540
  • Semester 6: €4.540
  • Semester 7: €4.540
  • Semester 8: €4.540

Administratiekosten per semester (bij gespreide betaling):            €38
Indien betaald wordt in 4 termijnen

 

Collegegeldverdeling over semester 1 tot en met 8

TMO heeft ervoor gekozen om prijsdifferentiatie toe te passen. De reden hiervoor is dat de meeste contacturen op TMO in de eerste 4 semesters (2 jaar) vallen. In semester 5,6,7 en 8 is de student minder op TMO i.v.m. onderzoek en stage.
Deze prijsdifferentiatie betekent dat TMO het totale collegegeld niet in 8 gelijke delen (8 semesters) maar naar rato factureert. Het totaalbedrag van de opleiding blijft dus hetzelfde, alleen anders verdeeld.
De studie is volledig te bekostigen met DUO. Meer informatie lees je op: Studiefinanciering – TMO

 

Brochure
Open dag
Proefstuderen