TMOment Joyce Evers – voorzitter Studentenraad TMO

Joyce Evers is sinds september de nieuwe voorzitter van de Studentenraad van TMO. In dit TMOment vertelt zij over haar nieuwe rol, de ambities van de raad en TMO.

Wie ben je en wat doe je?
“Ik ben Joyce Evers, 19 jaar, zit in semester 3 en ik kom uit Ulft in de Achterhoek. Dat is niet elke dag te bereizen dus ik woon gezellig in Doorn in het Pitspoezenhuis. Dat klinkt veel erger dan het is hoor. De naam schijnt te maken te hebben met het nabij gelegen tankstation. Ik woon er samen met 18 TMO-meiden. Daarnaast ben ik lid van studentenvereniging Changeant. Daar ben ik niet echt actief. Zeker nu ik voorzitter van de Studentenraad ben, heb ik minder tijd voor verenigingsactiviteiten.”

Waarom heb je voor TMO gekozen?
“Ik wilde graag iets met management en mode. Die combi lag niet erg voor de hand, dus is mijn moeder gaan zoeken. Via Google kwam zij bij TMO terecht. TMO bleek de enige hogeschool die een opleiding fashion business heeft. Uiteraard ben ik ook bij andere scholen gaan kijken en heb ik voorlichtingen en open dagen bezocht. Na de eerste open dag bij TMO wist ik het zeker; dit wordt het gewoon! Een dagje proefstuderen bevestigde mijn keuze en here I am! Het leukste van TMO vind ik dat onze docenten uit de branche komen zodat zij hun ervaring rechtstreeks aan ons kunnen overbrengen. Natuurlijk moeten we ook uit boeken leren, maar de ervaring uit de regelrechte praktijk en de verhalen van docenten, daar leer je toch wel het meeste van. Je kunt je een betere voorstelling maken van je toekomstige beroep.”

Hoe ging de start van je voorzitterschap bij de Studentenraad?
“Ik zat al in de Studentenraad en wist dus wel ongeveer wat de functie inhield. Nadat Eline Dotinga (de vorige voorzitter) mij benaderde met de vraag of ik haar wilde opvolgen, heb ik mijzelf verkiesbaar gesteld. Echt lang heb ik er niet over hoeven nadenken. De extra taak en uitdaging spraken me erg aan. Bovendien is zo’n bestuursjaar leerzaam en goed voor je netwerk. Het begin was desalniettemin niet gemakkelijk. Er moest veel worden georganiseerd en ik moest veel nieuwe contacten leggen. Ik wil graag snel resultaat zien, en nu was ik mede afhankelijk van anderen. Een van de nieuwe dingen die we hebben georganiseerd is een kennismakingsborrel met het management van TMO met aansluitend een dinertje met de raad. Het was zo gezellig dat dit wat mij betreft een jaarlijkse traditie wordt!”

Waar zijn jullie nu mee bezig?
“We werken vooral aan het bekender maken van de Studentenraad, zodat studenten naar ons komen in plaats van andersom. We nodigen iedereen dan ook uit om onze Facebookpagina te volgen! Verder staan we op de open dagen van TMO en komt onze flyer in het informatiepakket voor potentiële studenten. Ook bij die doelgroep willen we kenbaar maken dat TMO een Studentenraad heeft.
En natuurlijk studenttevredenheid, het bevorderen daarvan en hoe we nóg meer studenten kunnen bewegen de Nationale Studenten Enquête in te vullen.  De resultaten van de NSE worden naar ons teruggekoppeld en verbeterpunten pakken wij zo veel mogelijk op in samenspraak met TMO.

Wat vind je het leukste aan de Studentenraad?
“Het feit dat we als serieuze gesprekspartner betrokken worden bij TMO-beleid en ook écht mogen meedenken over verbeteringen of aanpassingen. De Studentenraad is geen loos instituut, er wordt écht iets mee gedaan voor zover dat binnen de mogelijkheden past natuurlijk. Op dit moment denken we mee over o.a. lesfaciliteiten, het well-being programma en de plannen voor de realisatie van een studentenpaviljoen op de TMO-campus. Recent hebben we een oproep gedaan aan medestudenten om zich beschikbaar te stellen voor de projectgroep rondom het paviljoen. Studenten krijgen een stem en er wordt iets mee gedaan. Dat is super.”

Wat zijn je ambities voor jouw bestuursjaar?
“Ik heb verschillende ambities. Het verhogen van onze bekendheid, maar ook er voor zorgen dat we alle actiepunten en wensen ook daadwerkelijk dit jaar kunnen en mogen realiseren. Aan het einde van mijn bestuursperiode mag je me opnieuw interviewen of dit is gelukt!”

Tot slot: De Studentenraad is op zoek naar klassenvertegenwoordigers uit semester 2 (1 student) en semester 4 (2 studenten). Aanmelden kan via studentenraad@tmo.nl.

Brochure
Open dag
Proefstuderen