TMOment: de afdeling Onderwijs en Kwaliteit

We zijn dit jaar nog beter beoordeeld dan voorgaande jaren in de Nationale Studenten Enquête. Met de gehele organisatie zijn we het hele jaar door bezig met onderwijskwaliteit, maar twee mensen in het bijzonder. Tijd voor een TMOment met Christine Marck-Apperloo en Angelique de Bruin van de afdeling Onderwijs en Kwaliteit.

Wat is jullie rol op TMO?
Wij zijn Christine en Angelique en vormen samen de afdeling Onderwijs en Kwaliteit, een stafafdeling van TMO. Daarnaast hebben we allebei nog een aantal extra rollen. Zo is Christine ook tutor en Angelique ambtelijk secretaris van de examencommissie. En we zijn allebei lid van de toetscommissie en ook nog studieadviseur. We hebben dus heel veel verschillende taken en verantwoordelijkheden en dat maakt ons werk op TMO erg interessant, afwisselend en vooral leuk.

Jullie werken wat meer achter de schermen, maar zijn erg belangrijk voor de onderwijskwaliteit op TMO. Hoe waarborgen jullie de kwaliteit van het onderwijs precies?
Op allerlei verschillende manieren werken we, samen met heel veel anderen, binnen TMO aan de kwaliteit. Zo voeren we evaluaties uit met studenten; online maar ook face to face. We vergelijken ook de uitval en het rendement met andere opleidingen in het land en organiseren twee keer per jaar een docentendag waarop docenten onderling kennis delen en actuele onderwijsthema’s bespreken. Ook doen we onderzoek onder alumni; waar komen ze terecht, hoe kijken zij terug op hun studietijd en welke tips hebben ze voor TMO?

Verder controleren we bijvoorbeeld ook of de toetsing past bij de leerdoelen en de toetsing zelf duidelijk is en zorgen we voor actuele Onderwijs- en examenreglementen, studiegidsen, jaarkalenders en andere overzichten en richtlijnen. Eens in de zes jaar wordt tijdens een accreditatie door de overheid gecontroleerd of onze opleiding nog steeds hbo-waardig is. We houden daarom landelijke ontwikkelingen goed bij en voeren noodzakelijke wijzigingen ook tussentijds door, zodat we ook in de tussenliggende jaren ‘accreditatieproof’ zijn.

Hoe houden jullie je bezig met de onderwijsontwikkeling?
Op basis van input van studenten, docenten, alumni, het bedrijfsleven en landelijke ontwikkelingen checken we regelmatig of ons onderwijs nog actueel en studeerbaar is. Samen met de clustercoördinatoren denken we na over eventuele aanpassingen en voeren die door.

Waarin onderscheidt TMO zich van andere opleidingen?
TMO betrekt het bedrijfsleven actief bij de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs. Zo kan een student tijdens zijn of haar studie al een netwerk opbouwen en veel ervaring opdoen. Het studietempo is hoog, omdat de opleiding slechts 3,5 jaar duurt. Studenten wennen daardoor vast aan een hoog werktempo voor in de praktijk. Ondanks het hoge tempo is de uitval veel lager dan landelijk en het percentage studenten dat het diploma haalt veel hoger. Studenten vinden heel snel een baan. Soms tijdens de studie al.

TMO heeft het stempel ’topopleiding’. Wat betekent dat precies?
Elke jaar onderzoekt een extern bureau hoe studenten en experts hbo-opleidingen in het land waarderen. Ze gebruiken daarvoor landelijke onderzoeksgegevens. TMO wordt bovengemiddeld beoordeeld en gewaardeerd, in vergelijking met andere opleidingen, en mag zich daarom topopleiding noemen.

TMO scoort altijd goed in de studentenenquete en er is een hoge ‘opkomst’ van studenten die het invullen. Waar komt dit volgens jullie door?
Wij denken dat de kwaliteit van het onderwijs echt goed is en dat studenten dat merken; alle docenten en medewerkers werken hier hard voor en zijn betrokken. Studenten worden gekend en zijn geen nummer. Natuurlijk zijn er ook knelpunten, maar er is bij TMO veel ruimte voor studenten om feedback te geven en die wordt ook serieus opgepakt; waar mogelijk lossen we knelpunten op of zoeken we andere mogelijkheden. En we proberen de respons op de landelijke enquête zo hoog mogelijk te krijgen om een zuiver beeld te krijgen; hoe hoger de respons, des te betrouwbaarder de uitslag.

Het uitvalspercentage onder studenten is laag, er wordt veel minder geswitcht dan landelijk en het studierendement is hoog. Kunnen jullie dat toelichten.
Ongeveer 10% van de studenten stopt in het eerste jaar met de opleiding. Landelijk ligt dit op ruim 30%. Ongeveer 77% van de studenten haalt het diploma met maximaal een jaar vertraging (dat is landelijk 57%). Als je na een jaar weet dat TMO bij je past en doorgaat, dan is de kans dat je uitvalt nog erg klein.

Brochure
Open dag
Proefstuderen