TMOment Bertine Gerritsma | Onderwijs & Kwaliteit

Dit jaar is TMO voor de 7e keer beoordeeld als TOP-opleiding. Hier zijn wij als TMO het hele jaar druk mee bezig, maar er is één afdeling in het bijzonder die alles rondom deze certificering regelt: Onderwijs & Kwaliteit. In dit TMOment lees je alles over de functie die Bertine Gerritsma (25) heeft en welke rollen ze vervult binnen en buiten dit team.

Je werkt hier nu bijna een jaar. Wat zijn precies jouw rollen bij TMO?

‘Op 1 november 2020 ben ik gestart bij TMO binnen de functie beleidsmedewerker hoger onderwijs. Dat doe ik nog steeds, maar sinds oktober doe ik er nog een functie bij: Assistent Stagecoördinator, waarbij ik Jürgen Schefczyk help met alle logistieke zaken rondom de afstudeerstages.’

Laten we beginnen bij jouw functie beleidsmedewerker: wat doe je precies?

‘Als beleidsmedewerker ben ik bezig met het waarborgen en bewaken van de onderwijskwaliteit. Zo kijk ik naar studentevaluaties en beoordelen we aan de hand daarvan wat we kunnen doen om het onderwijs te verbeteren en waar nodig aan te passen. Daarnaast moet ik er voor zorgen dat TMO altijd voldoet aan de eisen die de onderwijsinspectie aan ons stelt, de zogenaamde accreditatie van de opleiding. Nog een onderdeel van mijn functie is docentprofessionalisering. Het is namelijk belangrijk dat docenten zich ook blijven ontwikkelen, net zoals studenten. Dan komen verschillende vraagstukken aan het bod, zoals ‘hoe is een goede les opgebouwd?’ of ‘Hoe zorg ik voor interactie in mijn les?’ Tenslotte houd ik contact met verschillende commissies en adviesorganen, zoals de Commissie Profiel Evaluatie, een commissie van alumni waaraan we ons onderwijsbeleid toetsen om zo de meest actuele ontwikkelingen uit het werkveld door te vertalen naar het onderwijs.’

Je noemde het woord ‘onderwijskwaliteit’, kan je dat kort omschrijven?

‘Het gaat erom dat het onderwijs op TMO van de juiste en goede kwaliteit is, net als dat een kledingstuk van al dan niet goede kwaliteit kan zijn. Dat kan je waarborgen en bewaken door bijvoorbeeld naar statistieken te kijken. Maar daarnaast willen wij de studenten ook opleiden volgens de vijf competenties van TMO, aan het einde van de opleiding moeten de studenten deze competenties beheersen. Tenslotte is onderwijskwaliteit dat het TMO-diploma ook echt waard is wat we zeggen dat het waard is. Het moet dus écht van Hbo-niveau zijn.’

Vanuit de Nationale Studentenenquête bepaalt de Hbo Keuzegids welke school ‘TOP-opleiding’ genoemd mogen worden. Hoe denk je dat het komt dat TMO al jarenlang zo goed uit de NSE komt?

‘Omdat we het op die punten waarop we hoog scoren ook daadwerkelijk beter doen dan andere opleidingen. We doen ontzettend ons best met zijn allen, daardoor is het zo goed. Daarnaast komt het natuurlijk allemaal nog beter tot zijn recht door de kleinschaligheid en betrokkenheid van TMO.’

Naast jouw functie binnen het team Onderwijs & Kwaliteit ben je sinds kort dus ook bezig met de stages. Kan je daar meer over vertellen?

‘Ik coördineer allerlei zaken rondom de stages. Eén daarvan is het nalopen van de beschikbare vacatures. Zijn die van Hbo-niveau en heeft een student na afloop genoeg geleerd? Belangrijke punten daarin zijn de mate waarin je verantwoordelijkheid kan nemen en vrijheid hebt. Ook houd ik contact met de studenten rondom contracten en het onderzoek dat ze uiteindelijk moeten afleveren. Het is toevallig zo gelopen dat ik nu twee functies tegelijk doe, maar ik vind het een hele leuke combinatie. Vanwege mijn studie Onderwijswetenschappen en mijn vorige baan als leerkracht vind ik het heel leuk om zowel voor als achter de schermen bezig te zijn met studenten en het onderwijs.’

Wat vind je het allerleukste aan jouw baan op TMO?

‘Iets dat er voor mij uitspringt is dat ik de TMO-opleiding echt heel leuk vind, dus het is super dat ik er tijdens mijn baan een beetje van meekrijg. Ik ben heel blij met mijn eigen opleiding in Onderwijswetenschappen, maar ik had de TMO-opleiding best willen doen! Ik zou het dus ook echt aanraden aan anderen. Je leert zoveel op TMO: marketing, financiën, modematerialen, et cetera. Het lijkt me heerlijk om al die kennis en vaardigheden te hebben.’

Brochure
Open dag
Proefstuderen