Studie-advisering

Elke klas heeft een tutor. Een tutor is een TMO-docent, die een extra begeleidende rol heeft.

  • De tutor begeleidt de student gedurende het grootste deel van de opleiding.
  • Tijdens de introductieperiode Comin’ to Fashion maak je al uitgebreid kennis met je tutor.
  • De tutor is degene die je begeleidt bij het vak personal development (PD) en met wie je 1 à 2 keer per semester een gesprek voert over je persoonlijke ontwikkeling op TMO.
  • Ook bespreekt de tutor je ‘personal story’ en het portfolio dat je elk semester moet maken.

Studieadvisering

Er zijn speciale voorzieningen voor extra begeleiding en support wanneer de persoonlijke situatie van jou als student of individu dat vraagt (tutoren, coaching, studieadviseur, faalangstreductietraining, hulp bij dyslexie). Tijdens de gesprekken met de tutor komt ook de algemene voortgang van je studie aan de orde. Heb je studieproblemen, bijvoorbeeld omdat je moeite hebt met plannen of omdat je een tijdje ziek bent geweest, dan kan de tutor je doorverwijzen naar één van onze studieadviseurs. Maar je kunt ook altijd zelf contact opnemen met deze studieadviseurs. Studenten die na de herkansingen niet voldoen aan de overgangsnorm of erg achterblijven, worden altijd opgeroepen voor een gesprek met een studieadviseur. Soms komen in de gesprekken met de tutor persoonlijke problemen ter sprake. Het is belangrijk dat je weet dat een tutor wel een gesprekspartner is, maar geen hulpverlener.

Bij medische en/of psychologische problemen zal de tutor je daarom, indien gewenst, doorverwijzen naar een externe instantie (bijvoorbeeld je huisarts of een psycholoog).

TMO biedt een veilige studeer- en werkomgeving. Toch kun je te maken krijgen met situaties waarin sprake is van ongewenst gedrag, bijvoorbeeld pesten of (seksuele) intimidatie. In zulke gevallen kun je voor informatie, overleg en advies terecht bij je tutor en/of onze onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Brochure
Open dag
Proefstuderen