Studentenraad

De studentenraad is het orgaan dat de studenten van TMO vertegenwoordigt. De studentenraad zorgt ervoor dat de stem van studenten gehoord wordt. Zij heeft een belangrijke rol in beslissingen met betrekking tot de studie, de lesstof, het lesgeven van docenten, studiefaciliteiten en het TMO-terrein. De studentenraad vergadert maandelijks in aanwezigheid van een TMO-vertegenwoordiger. Directe dialoog met diverse studentengremia zoals de studentenraad en studentenvereniging. Korte en laagdrempelige communicatielijnen tussen student, docent en management/directie. Samen staan en gaan voor nóg beter onderwijs.

Samenstelling studentenraad studiejaar 2017

Semester 1 –  Ashley van der Linden, Leroy Nouwen
Semester 2 – Leontien Berns & Demi-Lee Klip
Semester 3 – Marielle Dusseljee (PR-medewerker), Joyce Evers (voorzitter)
Semester 4 –
Semester 5 – Eline Dotinga, Charlotte van Groos (secretaris)
Semester 6 –

Let’s meet
Volgende open dag

mrt10

Open dag

Wil je ons graag ontmoeten? TMO Fashion Business School organiseert jaarlijks...

Top-opleiding 2017