Kosten TMO | BBA in Fashion (bachelor) vanaf augustus 2024

Je betaalt bij TMO eenmalig inschrijfgeld: €234

Een semester duurt een half jaar. Je volgt bij TMO in totaal 8 semesters, verspreid over 4 jaar. De collegegelden per semester zijn als volgt:

Semester 1: €8.257
Semester 2: €8.257
Semester 3: €8.257
Semester 4: €8.257
Semester 5: €4.718  
Semester 6: €4.718
Semester 7: €4.718
Semester 8: €4.718

Administratiekosten per semester (bij gespreide betaling in 5 termijnen): €39

Hoeveel kost TMO per jaar?

De kosten per jaar verschillen per jaargang. Gedurende de eerste 2 jaar van je opleiding betaal je rond de €16.500 per jaar. In de laatste 2 jaar van je opleiding betaal je zo rond de €9.500 per jaar.

Collegegeld verdeling over semester 1 tot en met 8

We hebben ervoor gekozen om prijsdifferentiatie toe te passen. De reden hiervoor is dat de meeste contacturen op TMO in de eerste 4 semesters (2 jaar) vallen. In semester 5, 6, 7 en 8 ben je als student minder op TMO i.v.m. onderzoek en stage. Deze prijsdifferentiatie betekent dat TMO het totale collegegeld niet in 8 gelijke delen (8 semesters), maar naar rato factureert. Het totaalbedrag van de opleiding blijft dus hetzelfde, alleen anders verdeeld. De studie is volledig te bekostigen met de mogelijkheden vanuit DUO.

Wat zit inbegrepen bij het collegegeld?

Het collegegeld is inclusief lesmateriaal, boeken, herkansingen, excursies en collectieve buitenlandse reis (reis + logies + ontbijt). Binnenlandse reiskosten zijn voor rekening van de student (OV-kaart). TMO adviseert daarom te kiezen voor de OV-weekkaart. Bekijk ook de aanvullende voorwaarden van algemene strekking van TMO Fashion Business School.

TMO is gerechtigd jaarlijks (per schooljaar) het collegegeld en de overige tarieven aan te passen aan het gestegen kosten- en prijspeil (CBS). Zie voor meer informatie hierover de aanvullende voorwaarden van algemene strekking.

Brochure
Open dag
Proefstuderen