Kosten

Kosten TMO vanaf augustus 2023

Je betaalt bij TMO eenmalig inschrijfgeld: €225

Een semester duurt een half jaar. Je volgt bij TMO in totaal 8 semesters, verspreid over 4 jaar. De collegegelden per semester zijn als volgt:

Semester 1: €7.945
Semester 2: €7.945
Semester 3: €7.945
Semester 4: €7.945
Semester 5: €4.540  
Semester 6: €4.540
Semester 7: €4.540
Semester 8: €4.540

Administratiekosten per semester (bij gespreide betaling in 4 termijnen): €38

Hoeveel kost TMO per jaar?

De kosten per jaar verschillen per jaargang. Gedurende de eerste 2 jaar van je opleiding betaal je rond de €16.000 per jaar. In de laatste 2 jaar van je opleiding betaal je zo rond de €9.000 per jaar.

Collegegeld verdeling over semester 1 tot en met 8

We hebben ervoor gekozen om prijsdifferentiatie toe te passen. De reden hiervoor is dat de meeste contacturen op TMO in de eerste 4 semesters (2 jaar) vallen. In semester 5, 6, 7 en 8 ben je als student minder op TMO i.v.m. onderzoek en stage. Deze prijsdifferentiatie betekent dat TMO het totale collegegeld niet in 8 gelijke delen (8 semesters), maar naar rato factureert. Het totaalbedrag van de opleiding blijft dus hetzelfde, alleen anders verdeeld. De studie is volledig te bekostigen met de mogelijkheden vanuit DUO.

Wat zit inbegrepen bij het collegegeld?

Het collegegeld is inclusief lesmateriaal, boeken, herkansingen, excursies en collectieve buitenlandse reis (reis + logies + ontbijt). Binnenlandse reiskosten zijn voor rekening van de student (OV-kaart). TMO adviseert daarom te kiezen voor de OV-weekkaart. Bekijk ook de aanvullende voorwaarden van algemene strekking van TMO Fashion Business School.

Brochure
Open dag
Proefstuderen