Mensen, processen en informatie aansturen

De eindkwalificaties van de BBA in Fashion

Basisbeurs keer terug voor studenten
  • Je coördineert de uitvoering van goedgekeurde plannen en besluiten in termen van personeel, processen en informatie.
  • Je stelt planningen op, wijst budgetten toe, stelt teams samen en onderhoudt contacten met verschillende stakeholders.
  • Je monitort met behulp van relevante data de voortgang en kwaliteit van het werk en de gerealiseerde prestatie.
  • Je grijpt indien nodig op gepaste wijze in.
  • Je motiveert (project)medewerkers om de beoogde resultaten te bereiken, instrueert hen over de werkzaamheden en stuurt hen aan.
  • Je selecteert of ontwikkelt trainings- en onboardingsprogramma’s voor medewerkers, voor de succesvolle realisatie van het bedrijf of ontwikkelde concept.

Bekijk hier de volledige studieopbouw van TMO Fashion Business School.

Brochure
Open dag
Proefstuderen