Fashion business inrichten

De eindkwalificaties van de BBA in Fashion

Basisbeurs keer terug voor studenten
  • Je analyseert (de effectiviteit van) het bestaande business- en verdienmodel in samenhang en doet voorstellen voor aanpassing daarvan, passend bij het bedrijf.
  • Je creëert (vernieuwende) samenhangende business- en verdienmodellen.
  • Je vertaalt het business- en verdienmodel naar (tactisch-strategische) doelstellingen en kritische prestatieindicatoren voor de verschillende organisatieonderdelen (marketing, inkoop, HR, productie, supply chain management, ICT).

Bekijk hier de volledige studieopbouw van TMO Fashion Business School.

Brochure
Open dag
Proefstuderen