De studieopbouw

De opleiding fashion business duurt 3,5 jaar, verdeeld over zeven semesters (zeven keer een half jaar). Een half jaar korter dan andere bachelorstudies. Dit is mogelijk door de doelgerichtheid van onze opleiding.

De didactische werkvormen in het onderwijs zijn op basis van leerervaringen uit het verleden én vernieuwende inzichten per situatie doelmatig afgestemd op de leerdoelen. Zo zit je het ene moment in een werkcollege met je klas, luister je het andere moment naar een instructiecollege met 5 klassen samen, of werk je in groepen of duo’s aan specifieke opdrachten voor TMO of het fashion bedrijfsleven.

De opbouw van de studie in 7 semesters

  • semester 1 en 2 vormen de propedeuse
  • semester 3, 4 en 5 vormen de hoofdfase
  • semester 6 doe je praktijkgericht onderzoek (kennisontwikkeling voor de fashionbranche)
  • semester 7 studeer je af via een afstudeerstage bij een fashionbedrijf.

De onderwijsmethode

Traditioneel

  • Lessen, hoor- en werkcolleges

Projectmatig

  • Projecten en excursies
  • Opdrachten en werkstukken

De mix

  • Theorie
  • Praktijk
  • Tentamens

Colleges en projecten

Tijdens de lesweken volg je hoor- en werkcolleges met je klas. We streven naar groepsgrootten op basis van een richtlijn van 20 à 22 studenten per klas, met een uitwijkmogelijkheid tot maximaal 24 studenten per klas die zijn ingedeeld bij een tutor, die het eerste aanspreekpunt is voor allerlei TMO- of persoonlijke zaken. De tutor blijft de gehele propedeuse- en hoofdfase bij zijn/haar groep studenten. Bij tussentijdse wijziging van studentenaantallen (zij-instroom, doublure, uitval) behoudt TMO zich het recht voor klassen op te splitsen of samen te voegen. De lessen staan aangegeven op het lesrooster. In de projectweken ligt de nadruk op onderzoek, samenwerken en problemen oplossen. Hierbij breng je de theorie in praktijk. Projecten worden gedurende de opleiding intensiever.

Studiepunten & studiebelasting

In het hbo drukken we de studielast uit in studiepunten. Het hbo heeft gemiddeld 60 studiepunten per jaar. Omdat de opleiding bij TMO 3,5 jaar duurt, moet je meer dan 60 studiepunten per jaar halen en is de studie dus pittiger. Door onze persoonlijke aanpak word je hierin optimaal en intensief begeleid. Van jou verwachten we inzet en ambitie. De studiebelasting van de opleiding bestaat uit ongeveer veertig uur per week. Dit is inclusief gemiddeld 23 tot 24 contacturen per week. In de propedeuse liggen de contacturen iets hoger, in de bachelorfase wat lager. De totale studielast wordt uitgedrukt in studiepunten. Om de opleiding af te ronden, moeten er in totaal 240 studiepunten worden behaald.

Wordt bij TMO het ECTS toegepast?

Omdat TMO een geaccrediteerde opleiding is, lopen onze studiepunten (totaal 240) gelijk aan de ECTS-punten conform een volwaardige 4-jarige hbo-opleiding. Het Europees Studiepuntensysteem (Engels: European Credit Transfer System, afgekort: ECTS) kent studiepunten toe aan onderdelen van een studie of opleiding.

Brochure
Open dag
Proefstuderen