Bijspijkerprogramma

TMO is een hogeschool en je start dan ook met de aangeboden vakken op hbo-startniveau. Tijdens een informatieochtend, waarvoor je wordt uitgenodigd, stellen we vast of je voor de verschillende basisvakken op TMO over voldoende kennis beschikt. Dit doen we aan de hand van enkele toetsen die je gaat maken. Uit de toetsen Nederlands (spelling en formuleren), Engels (grammatica) en Rekenen kan blijken, dat je mogelijk moeite ondervindt met een aantal vakken op TMO. In dat geval krijg je na de informatieochtend het advies om jouw kennis en vaardigheden bij te spijkeren. Een van de mogelijkheden hiervoor is het volgen van een bijspijkerprogramma bij TMO.

Inhoud bijspijkerprogramma

Het bijspijkerprogramma dat TMO voor nieuwe studenten aanbiedt, bestaat uit drie vakken:

  • Engels (IC1-Engels lesblok 1): herhaling basisgrammatica binnen IC1-Engels;
  • Rekenen (FM0 lesblok 1): ondersteuning rekenvaardigheden bij het vak Financial management (FM);
  • Nederlands/Business communication:
    • BC1-schriftelijk (lesblok 1): herhaling spelling en formuleren binnen BC1-schriftelijk;
    • BC0-spelling en formuleren (lesblok 2): extra lessen voor studenten die na lesblok 1 nog wat meer ondersteuning nodig hebben op het gebied van spelling en formuleren.

Een bijspijkervak bestaat uit een reeks lessen die jou ondersteunt bij een aantal vakken uit het reguliere onderwijsprogramma van TMO.
De bijspijkerlessen voor Engels zijn geïntegreerd in de reguliere lessen van IC1-Engels (lesweek 1 t/m 5). De lessen zijn verplicht voor iedereen die een onvoldoende scoort op de entreetoets Engels. Er zijn aan deze lessen geen kosten verbonden en je wordt automatisch ingeschreven voor dit bijspijkerprogramma.

De bijspijkerlessen voor Nederlands zijn voor het grootste deel geïntegreerd in de reguliere lessen van BC1-schriftelijk (lesweek 1 t/m 5). De lessen zijn verplicht voor iedereen die een onvoldoende scoort op de entreetoets Nederlands. Er zijn aan deze lessen geen kosten verbonden en je wordt automatisch ingeschreven voor dit bijspijkerprogramma.

Voor rekenen (FM0), maar ook nog voor Nederlands (extra lessen BC0-spelling en formuleren in lesblok 2) worden de lessen apart van de vakken BC1 en FM1 aangeboden. Ze komen ook als apart vak in het rooster te staan en er zijn ook extra kosten verbonden aan het volgen van deze bijspijkervakken (zie tabel hierna). Inschrijving vindt plaats tijdens de opleiding, hierover word je in de eerste lesweek nader geïnformeerd.

 Resultatentabel

Op basis van door TMO ontwikkelde (entree)toetsen wordt beoordeeld welke delen van het bijspijkerprogramma je verplicht moet volgen. Hiervoor wordt een tabel als uitgangspunt gebruikt, die je thuisgestuurd krijgt, zodra de resultaten van (entree)toetsen bekend zijn. Soms is er geen verplichting, maar krijg je wel een dringend advies. Dit dringende advies krijg je niet zomaar; op basis van onze ervaringen, zijn wij van mening dat het volgen van de betreffende lessen voor jou dan heel zinvol is.

Vragen?
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over het bijspijkerprogramma, dan kun je die stellen tijdens de informatiedag, waarvoor je bent uitgenodigd.
Heb je daarna nog vragen, dan kun je contact opnemen met het secretariaat van TMO.

Telefoon:   0343 416480
Email:      info@tmo.nl

Brochure
Open dag
Proefstuderen