Vitalisering / attractiviteit winkelgebieden

Focus
Onderzoek naar het toepassen en vertalen van bestaande winkel-wetmatigheden naar winkelgebieden.

Invalshoek
Tactisch-operationeel gericht onderzoek, o.a. interessant vanuit het perspectief van algemeen strategisch business management en de beroepsvarianten retail(concept)manager en de (e-)marketing manager. In dit thema staat de problematiek van afnemende aantrekkingskracht, leegstand en teruglopende bezoekaantallen van winkelgebieden centraal. Het onderzoek richt zich op het vinden van toepassingsmogelijkheden van winkelwetten op het gebied van routing, signing, assortimentsplanning en –samenstelling, visual merchandising, zintuigenmarketing etc etc. op gehele winkelgebieden in plaats van de winkelruimte binnen vier muren. Er is in de afgelopen decennia enorm veel kennis ontwikkeld over hoe de prestaties van een winkel binnen de vier muren verbeterd kunnen worden. Waarom zou je die leerpunten niet met succes kunnen toepassen buiten die vier muren, door een heel winkelgebied als één winkel te beschouwen en daarop performance-verbeteringen vanuit de retailkennis toe te passen?

Voorbeelden

Let’s meet
Volgende open dag

okt12

Open dag

Wil je ons graag ontmoeten? TMO Fashion Business School organiseert jaarlijks...