Retail performance optimalisatie

Focus
Onderzoek naar hoe de retail performance verbeterd kan worden door het versterken van de externe marketing (store attractiviteit) en interne marketing (store transactiekracht), waarbij de relatie tussen beleving, prikkelen van zintuigen en conversie wordt gelegd. Onderzoek richt zich vooral ook op het vertalen van meetresultaten naar mogelijke concrete verbeteracties.

Invalshoek
Tactisch-operationeel gericht onderzoek, o.a. interessant vanuit perspectief van de beroepsvarianten retail(concept)manager, de (e-)marketing manager, de salesmanager retail, de inkoopmanager en de zelfstandig ondernemer.
Dit thema focust zich op het zoeken naar en verder perfectioneren van vernieuwende retailmanagement-/sturingssystemen als het retailmonitor- en retaliator model, conversie en lost sales en vernieuwende technieken om de koopbeleving en zintuigen te prikkelen en innovatieve technieken als RFID, i-Beacon en WiFi klanttrackingsystemen.
In de valorisatiefase wordt de focus gelegd op het vertalen van de inzichten verkregen via de sturingssystemen naar concrete verbeteracties om de klant(koop)beleving in alle fasen te stimuleren, de lost performance in de retailwaterval te verminderen en de toegevoegde waarde van de gebruikte retail-performancemetingen als sturingssysteem voor te implementeren verbeteracties te onderbouwen.

Voorbeelden

Let’s meet
Volgende open dag

okt12

Open dag

Wil je ons graag ontmoeten? TMO Fashion Business School organiseert jaarlijks...