Mastervoorbereiding research

Focus
Training op academische onderzoeks- en data-analysevaardigheden op basis van een database met consumentenonderzoekgegevens.

Invalshoek
Academisch gericht onderzoek, voor studenten die na TMO een masterstudie willen volgen. Richt zich op doen van eigen field research naar koopgedrag van fashion producten i.c.m. academische, vooral kwantitatieve analysemethoden. Alleen voor studenten die na TMO een universitaire masterstudie willen volgen. Zwaar accent op theoretische kant van onderzoeksmethoden (m.n. kwantitatief onderzoek), ontologie, methodologie, modelvorming, statistische data-analyse- en presentatietechnieken en statistische software als SPSS. Deze kennis wordt toegepast op beschikbare opdrachten op gebied van het thema koop- en consumentengedrag in fashion. De onderzoeken worden uitgevoerd a.d.h.v. een vaste verplichte vragenlijst voor longitudinaal (lange termijn continu) onderzoek naar items m.b.t. koop- en consumentengedrag (Delen I t/m III van enquête) + een modulair vrij invulbaar deel IV waar de vragen voor de beschikbare opdrachten toegevoegd worden.

Voorbeelden

Let’s meet
Volgende open dag

okt12

Open dag

Wil je ons graag ontmoeten? TMO Fashion Business School organiseert jaarlijks...