CSR – maatschappelijk verantwoord ondernemen: een andere, nieuwe fashion branche?

Focus
Onderzoek naar alle mogelijke manieren om door de gehele keten bedrijfsprocessen meer maatschappelijk verantwoord uit te voeren. En dan vooral ook de effecten hard en meetbaar voor de lange termijn te maken zodat er op gestuurd en gemanaged kan worden. Over CSR, Tripple P, mvo en Carbon footprint berekeningen.

Invalshoek
Strategisch gericht onderzoek, o.a. interessant vanuit perspectief van algemeen strategisch business management en relevant voor alle beroepsvarianten.
In alle semesters wordt bij diverse vakken stilgestaan bij het belang van CSR/mvo voor dat vakgebied. En in projecten als FA1, IP4 en BP5 wordt het als (deel)opdracht meegenomen. In dit Atelier doe je onderzoek naar mogelijkheden binnen alle geledingen van de branche (van materialen/productie tot winkelvloer en consumptie) om mvo toe te passen en het meten van de consequenties daarvan.

Voorbeelden

Let’s meet
Volgende open dag

okt12

Open dag

Wil je ons graag ontmoeten? TMO Fashion Business School organiseert jaarlijks...