TMOment: Sandra Nauta over Fashion Industry Awareness

Sandra Nauta is één van de projectdocenten van het Fashion Industry Awareness project in semester 1. Op dit moment zijn de projectgroepen bezig om sustainability top of mind te maken bij alle studenten. Tijd voor een TMOment over de staat van de fashionindustrie, duurzaamheid in de branche en campagnevoeren op TMO.

Wie ben je?
Ik ben Sandra Nauta, docent en coördinator van het cluster Business Communication mondeling en het cluster Personal en Development. Daarnaast ben ik tutor op TMO en samen met Ezra Langendorff projectdocent van het Fashion Industry Awareness project.

Wat is het Fashion Industry Awareness project?
Voor de student aan TMO is “niet weten” geen optie. Elke student gaat straks als professional in de fashion industrie werken en krijgt daarmee een rol om een verandering tot stand te brengen. Daarom hebben de studenten van semester 1 zich tijdens het project Fashion Industrie Awareness 1 verdiept in ‘Fair Fashion’. In dit project hebben zij onderzoek gedaan naar de huidige stand van zaken op gebied van duurzame mode, circulaire economie, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en leefbaar loon in de fashionindustrie.

TMOment: Sandra Nauta over Fashion Industry AwarenessWaarom is dit project belangrijk voor de studenten?
Op TMO wordt je voorbereid op een (inter)nationale modecarrière. Mode spreekt tot de verbeelding; het is een dynamische en creatieve branche. Maar tegelijkertijd is het een vervuilende industrie. Het is een branche die de laatste jaren stevig onder vuur is komen te liggen door slechte arbeidsomstandigheden in lagelonenlanden. Denk aan de ingestorte fabrieken of grote branden in Bangladesh die we allemaal hebben gezien op het nieuws. Dat is dus ook de branche waar de studenten voor opgeleid worden.

TMOment: Sandra Nauta over Fashion Industry AwarenessWat is het doel van het project?
De studenten van TMO zullen straks het verschil moeten maken. We doen niet aan doemdenken, maar leiden op tot kritische en oplossingsgerichte managers. Het projectdoel is het bewust worden van de problemen in de industrie. Maar ook bewust worden van de positieve voorbeelden van bedrijven die juist al de eerste stappen nemen naar een betere toekomst of startups met inspirerende en innovatieve producten.

Hoe zijn de studenten te werk gegaan?
De studenten zijn met veel enthousiasme aan het project begonnen. Hebben gedurende de eerste week bedrijven bezocht, presentaties op TMO bijgewoond en meet & greets gehad in de branche die zich volop met dit onderwerp bezighouden binnen hun bedrijf. Aan het einde van de eerste projectweek zijn de studenten onderling in debat gegaan, waarvoor elke groep een stelling had ingeleverd waarover gedebatteerd werd.

TMOment: Sandra Nauta over Fashion Industry AwarenessHet heeft ons verrast hoe goed de studenten na die ene week aan onderzoek in staat waren om hun punt te onderbouwen, naar elkaar te luisteren en tegenargumenten te geven. Door zelf op onderzoek uit te gaan, te spreken met experts, kritische vragen te stellen en vervolgens het ook zelf te verwoorden en verbeelden in een debat. Door deze pitch en campagne zijn de studenten meer onderdeel van het geheel geworden en dus een ‘beïnvloeder’ in plaats van ‘toeschouwer’.

Wat gebeurt er met het eindresultaat van het project?
Het resultaat van twee weken onderzoek FA was het uitdenken, pitchen en uitvoeren van een campagne ter verdere bewustwording van sustainability in de fashionbranche voor alle TMO’ers. Het doel is, dat de studenten aan andere TMO studenten zichtbaar maken wat zij zelf hebben meegekregen van dit project, zodat het onderwerp voor elke TMO-student straks top of mind is: Nu, tijdens hun studie, en als ze later in de branche werken. Doordat de studenten de campagne niet alleen bedacht hebben, maar ook daadwerkelijk uit gaan voeren, krijgt het meer gewicht en gaan de studenten er ook anders mee om.

Hoe worden de campagnes uitgevoerd?
Alle zes de projectgroepen hebben de campagne aan het eind van het project gepitched en gaan deze ook daadwerkelijk fysiek en/of online uitvoeren. Aan het einde kunnen studenten hun stem uitbrengen op de meest succesvolle campagne.

    • Welke campagne heeft het meest tot nadenken gestemd?
    • Welke campagne heeft echt aandacht getrokken en zet het meest aan om je straks als professional in te zetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Het enthousiasme, de open en kritische blik waarmee de studenten deze weken bezig zijn geweest laat duidelijk zien dat bewustzijn voor zowel de problematiek als de mogelijke oplossingen onderdeel van het fashion denken zijn op TMO.

TMOment: Sandra Nauta over Fashion Industry Awareness

Let’s meet
Volgende open dag

dec15

Open dag

Wil je ons graag ontmoeten? TMO Fashion Business School organiseert jaarlijks...