Proefstudeerdag

Je kunt een dagje komen ‘studeren’.

Je volgt dan enkele proeflessen, doet een klein project en kunt met studenten praten over hoe zij het op TMO vinden. Je krijgt een indruk van de manier waarop we lesgeven. De proefstudeerdag is van ongeveer 9.00 uur tot 16.00 uur.

Je kunt je alleen aanmelden voor de proefstudeerdag als je in het eindexamenjaar van mbo-4, havo of vwo zit en een open dag hebt bezocht.

Aanmelding proefstudeerdag

  • Als je wilt komen proefstuderen op TMO Fashion Business School, heeft TMO jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer nodig zodat we je informatie kunnen toesturen zoals het programma, follow-up en bevestiging in verband met aanwezigheidsregistratie en inzet van faciliteiten en docenten. Gegevens worden maximaal 2,5 jaar bewaard in onze database voor marketingdoeleinden. TMO hanteert een voorrangsregeling als je een open dag hebben bezocht en je in je eindexamenjaar zit.
Per 25 mei 2018 is er nieuwe privacywetgeving van kracht, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Deze Europese wet moet de rechten van burgers ten aanzien van privacy nog beter beschermen. Ook TMO Fashion Business School moet voldoen aan deze wetgeving. Dit betekent dat TMO Fashion Business School jou nog beter zal informeren over de persoonsgegevens die wij verzamelen en waarom zij dit doet. Iedere student heeft  het recht om deze gegevens in te zien, op te vragen en zo nodig te wijzigen. Hiertoe is binnen TMO Fashion Business School een privacybeleid opgesteld. Je kunt hier bijvoorbeeld lezen hoe je gebruik kunt maken van jouw rechten. Ook wordt aandacht besteed aan onder andere de volgende punten:
Mocht je nog vragen hebben over het privacybeleid van TMO Fashion Business School en Detex, dan kun je een mail sturen naar privacy@tmo.nl.

Let’s meet
Volgende open dag

okt12

Open dag

Wil je ons graag ontmoeten? TMO Fashion Business School organiseert jaarlijks...