TMO in cijfers

TMO Fashion Business School biedt een particuliere hbo-opleiding die specifiek gericht is op de fashionbranche. Particulier betekent dat wij geen subsidie ontvangen van de overheid. Wij moeten de organisatie van ons onderwijs dus zelf financieren. Hierdoor is het collegegeld bij TMO hoger dan in het bekostigde hbo. Doordat onze hbo-opleiding officieel erkend is door OC&W, moeten wij echter aan dezelfde normen en wettelijke kaders voldoen als bekostigde hbo-opleiders.

Onze particuliere status geeft ons echter de ruimte en flexibiliteit om kleinschalig en persoonlijk onderwijs in te richten dat maximaal aansluit bij de wensen van studenten en bij de verwachtingen van de branche. Deze branche is immers continu in ontwikkeling, ons onderwijs dus ook. Voor ons van groot belang, want de branche én onze studenten bepalen ons bestaansrecht.

Dat wij slagen in onze aanpak blijkt ook uit onderstaande cijfers. Daar zijn we trots op. We blijven kritisch kijken naar onze aansluiting op de beroepspraktijk, de studenttevredenheid én het rendement van de opleiding. Ons hele opleidingsprogramma is erop gericht om onze studenten een maximale uitgangspositie te bieden op een managementfunctie in de branche, of daarbuiten.

 

 

 

Brochure
Open dag
Proefstuderen