Stagebedrijven

Bedrijven kunnen fashion(gerelateerde) stagevacatures aanmelden bij TMO. Dat mogen dus ook gerelateerde branches als de sport-, woon-, opti-, beauty-, media- en lifestyle sector zijn. TMO houdt een actueel bestand bij van stagebedrijven en werkt met een interne stagevacaturebank. Studenten nemen de regie over hun stageperiode, kiezen zelf hun stagebedrijf, maar kunnen gebruik maken van deze stagebedrijvenlijst of interne stagevacaturebank bij het vinden van een geschikte stageplaats.

Om een stagevacature onder de aandacht te brengen bij TMO studenten, dient deze via de mail als attachment in PDF of Word aangeleverd te worden bij Jürgen Schefczyk: schefczyk@tmo.nl

Een tip is om de stagevacature wervend te maken, maar ook te letten op een bedrijfslogo bovenaan, contactgegevens onderaan en het duidelijk omschrijven van de hbo stagewerkzaamheden.

Aan welke voorwaarden moet een stagebedrijf voldoen?

TMO heeft een aantal voorwaarden om een student bij een bedrijf stage te kunnen laten lopen en afstuderen.

 1. Het stagebedrijf is actief in de fashion-, lifestyle business of aan een fashion business gerelateerde branche, of het stagebedrijf is actief buiten de fashion en dan dient het stageproject een fashion- of fashion gerelateerd onderwerp te krijgen.
 2. Het stagebedrijf heeft minimaal 3 medewerkers in dienst (exclusief de eigenaar) om de student in het begin en aan het eind van de stage van ‘360 graden feedback’ te voorzien (gebaseerd op de 5 TMO competenties), waarvan één persoon de stage zal begeleiden als bedrijfsmentor.
 3. Het stagebedrijf heeft de capaciteit (voldoende begeleidingstijd) en de deskundigheid (bedrijfsmentor opgeleid op hbo-niveau of met hbo denkniveau) om een afstuderende student te begeleiden.
 4. Het stagebedrijf biedt de student ruimte om minimaal 18 weken fulltime stage te kunnen lopen en om binnen het bedrijf te werken aan een voor het bedrijf relevant stageproject (ongeveer 150 uur).
 5. De dagelijkse stagewerkzaamheden zijn op hbo-niveau.
 6. De bedrijfsmentor van het stagebedrijf tekent een TMO stagecontract samen met de TMO afstudeercoach en de student bij het 1e kennismakingsgesprek, genaamd het 1e driehoekgesprek.

Op hbo-niveau werken betekent onder andere

 • verantwoordelijkheid krijgen, ruimte voor eigen keuzes;
 • ruimte om je werk multidisciplinair aan te pakken;
 • niet alleen operationeel werk, ook betrokken zijn bij tactische of strategische aspecten;
 • ruimte om je persoonlijke visie te delen (te adviseren over positie ten opzichte van branche/fashion business in het algemeen).

Buitenlandse stages stimuleren we bij de TMO studenten omdat het een internationale ervaring en een extra leerervaring is. Er zijn bijvoorbeeld studenten die naar Shanghai, New York, Hawaï, Curaçao, Sydney, Dubai of Oostenrijk gaan. Ook internationale stages dichterbij in landen als Engeland (London), Duitsland (Berlijn en Düsseldorf) of België (Antwerpen en Brussel) zijn erg populair.

Deze (Engelstalige) stagevacatures mogen dus ook naar ons toegestuurd worden om onder de aandacht te brengen bij de studenten.

De afstudeerstage: een geïntegreerd onderdeel van TMO

De afstudeerstage maakt deel uit van het 8e semester van het leerplan van TMO. Tijdens de afstudeerstage werkt een student minimaal 18 weken fulltime binnen het bedrijf zelfstandig aan een door TMO goedgekeurd, relevant stageproject. Daarnaast is de afstudeerstage bedoeld om de student kennis te laten maken met verschillende facetten van het functioneren van een (mode)bedrijf. Hierbij gaat het om het toepassen van verworven kennis en vaardigheden op hbo-niveau. Mede door de afstudeerstages blijft TMO op de hoogte van de ontwikkelingen in de modebranche.

In de afstudeerstage kan de student in zowel het meewerken in het bedrijf als de uitvoering van het eigen stageproject laten zien op hbo-niveau de volgende TMO competenties te beheersen:

Competentie 1: tot innovatieve praktijkoplossingen komen
Competentie 2: multidisciplinair, (inter)nationaal samenwerken
Competentie 3: proactief, innovatief ondernemen
Competentie 4: ethische en duurzame houding
Competentie 5: professioneel reflecteren

Na de stage moet de TMO student met hulp van bewijzen aantonen dat hij of zij al deze 5 hbo-beroepscompetenties beheerst. De TMO student moet daarvoor een stageportfolio aanleveren. De bewijzen kunnen komen uit het stageproject, de 360 graden feedback of andere stagewerkzaamheden.

Hoe ziet de TMO afstudeerstage eruit?

De activiteiten tijdens de afstudeerstage vormen een uitdaging voor de student en zijn primair gericht op het bereiken van leereffecten. De afstudeerstage omvat de volgende onderdelen:

 • oriëntatie op de beroepspraktijk;
 • verrichten van productieve werkzaamheden;
 • uitvoer van een voor het bedrijf relevant stageproject.

In de beginfase van de afstudeerstage assisteren studenten bij functies die tot het beroepsperspectief behoren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een verkoopmanager, productdeveloper of inkoper assisteren. Hierdoor verkrijgt de student een beeld van de verschillende functies en hun betekenis in het bedrijf. Tevens is een dergelijke start een uitstekende manier om het bedrijf te leren kennen.

Binnen de eerste 4 weken krijgt de student een goed inzicht in de organisatiestructuur, de communicatielijnen en de interne en externe situatie van het bedrijf, hetgeen ook wordt verwoord in een zogenaamde ‘company scan’.

Daarnaast functioneert de student zelfstandig in de organisatie. Dit betekent dat van de student productieve arbeid verwacht mag worden. De student leert zo te functioneren in een arbeidsritme, dat gekenmerkt wordt door het dragen van verantwoordelijkheid en resultaatgerichtheid.

Ook voert de student tijdens de afstudeerstage zelfstandig een stageproject uit. Dit is een compacte bedrijfskundige analyse en advies van een knelpunt of kans bij het stagebedrijf en gerelateerd aan de dagelijkse stagewerkzaamheden bij het stagebedrijf. Dit kan bijvoorbeeld een proces-, product- of dienstverbetering zijn. Het stageproject wordt in de eerste 4 weken van de stage in onderling overleg tussen het bedrijf en de student bepaald en moet door 2 TMO coaches worden goedgekeurd.

Het doel is dat de TMO student door middel van het resultaat en verantwoording van het stageproject een bijdrage levert aan een positief resultaat voor het stagebedrijf. Daarnaast moet het stageproject ook aantonen dat de student het hbo-afstudeerniveau heeft bereikt.

De TMO student moet minimaal 18 weken stage lopen binnen de volgende periodes:

 • van eind januari tot eind juni
 • van begin augustus tot eind december

Er zijn 5 instapweken gepland. Als het mogelijk is mag de student eerder dan de officiële aanvangsdatum met de afstudeerstage beginnen, mits aan de voorwaarden voor de overgang van semester 6 naar semester 7 is voldaan.

De startfase

Het eerste contact tussen het stagebedrijf en de TMO student legt de student zelf. Als na een eerste sollicitatiegesprek tussen de bedrijfsmentor van het stagebedrijf en de student een stage akkoord ontstaat, meldt de student de stage aan bij de TMO stagecoördinatie. Wanneer een student meerdere sollicitaties heeft, is ons advies naar de student binnen een week het stagebedrijf te informeren.

De TMO coördinatie controleert na de stageaanmelding van de student zowel de hbo-stagewerkzaamheden als de stagebedrijven op de hierboven aangegeven voorwaarden.

Na het toewijzen van de 2 TMO coaches aan de student door de TMO stagecoördinatie, plant de student een 1e driehoekgesprek in tussen de bedrijfsmentor van het stagebedrijf, de TMO afstudeercoach en de student zelf. Dan worden de stagewerkzaamheden, het proces en een 1e idee voor het stageproject besproken en wordt het TMO stagecontract getekend. De afstudeercoach heeft dan ook de taak om de stageplek te controleren op onder andere hbo-werkzaamheden en de toewijzing van de 3 feedback medewerkers.

Contact met TMO?

Mocht je meer informatie willen kun je hieronder de stagebrochure downloaden, of contact opnemen met de heer Jürgen Schefczyk; 06-48255245 of schefczyk@tmo.nl (Coördinator Afstudeerstages)

–> klik hier voor de TMO Stagebrochure

–> click here for the English version of the Graduate Work Placement Brochure

Brochure
Open dag
Proefstuderen