Onderwijspartners

Onze partners in onderwijs

Vanaf de eerste lesdag en in iedere fase van de opleiding werken we heel nauw samen met bedrijven uit de branche. Bijvoorbeeld door de retailwerkervaring, de projecten, onderzoek, afstudeerstages, via gastcolleges en bedrijfsbezoeken, maar ook op het gebied van vacatures. Zo leren onze studenten de branche, de bedrijven en de mensen die daar werken al tijdens de studie goed kennen. Daarmee bouwen zij aan een stevige kennisbasis en doen ze veel ervaring op in de echte praktijk. Bovendien bouwen ze hiermee al tijdens de studie aan een stevig netwerk.

Bij de ontwikkeling van en feedback op het curriculum laat TMO zich adviseren door partners uit de branche en alumni:

Business Council

TMO wordt over de inhoud van de opleiding geadviseerd door de Business Council. In deze council hebben zitting:

Commissie Profiel Evaluatie (CPE)

Deze commissie bestaat uit alumni waaraan we ons onderwijsbeleid toetsen om zodoende de meest actuele ontwikkelingen uit het werkveld door te vertalen naar ons onderwijs. Onze leden zijn:

Klachtencommissie

TMO doet er alles aan om goed onderwijs te geven en adequaat en eerlijk te examineren. Toch kan het voorkomen dat een student vindt dat zijn of haar belangen zijn aangetast. Wanneer we daarover geen rechtstreekse oplossing vinden bij docent, tutor en/of Examencommissie, biedt TMO de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie.

Brochure
Open dag
Proefstuderen