Klachtenregeling

TMO doet er alles aan om binnen haar doelstellingen goed onderwijs te geven en adequaat en eerlijk te examineren. Desondanks kan het voorkomen dat een student meent in zijn belangen te zijn aangetast. Wanneer daarover geen rechtstreekse oplossing kan worden gevonden bij docent, tutor en/of examencommissie, biedt TMO de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij het College van beroep voor de examens.

Algemeen klachtrecht

1. De student die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door de inhoud van het onderwijs of de wijze waarop (in een voorkomend geval) les wordt gegeven,
kan een klacht indienen volgens de procedure beschreven in de klachtenregeling.  

2. Het in lid 1 bedoelde klachtrecht geldt ook in geval een student door een van de volgende beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen:

a. een negatief bindend studieadvies;

b. een beslissing inzake de vaststelling van het behaalde aantal studiepunten in verband met de studievoortgang;

c. beslissingen in individuele gevallen betreffende de toelating tot de examens;

d. (andere) beslissingen van de examencommissie.

De volledige klachtenregeling is terug te lezen in bijlage 2 van het Onderwijs- en Examenreglement (OER).

Let’s meet
Volgende open dag

mrt16

Open dag

Wil je ons graag ontmoeten? TMO Fashion Business School organiseert jaarlijks...

Spring naar toolbar