Voor ouders

TMO Fashion Business School is een kleine, erkende particuliere hogeschool in Doorn. De enige hbo-opleiding die specifiek gericht is op commerciële managementfuncties in de modebranche.

Kleinschalig en erkend

Een van de belangrijkste USP’s van TMO is kleinschaligheid. De term kleinschaligheid wordt al snel alleen geassocieerd met ‘klein in aantal’, een kwantitatieve benadering van kleinschaligheid, terwijl kleinschaligheid ook kan worden uitgedrukt in kwalitatieve aspecten van de opleiding. Kleinschaligheid zit ‘m bij TMO niet alleen in de grootte van de studentenpopulatie.

Een persoonlijke benadering vinden wij, als kleinschalig particulier opleidingsinstituut, zeer belangrijk. Daarin gaan wij veel verder dan de meeste opleiders. Uiteraard binnen de wettelijke kaders  voor het hbo-onderwijs, de basis van onze wettelijke erkenning. Externe toezichthouders zien er op toe dat wij hieraan voldoen. In de eerste plaats gaat het om kennen en gekend worden; bij TMO is de student geen nummer. Geen anonimiteit; iedere student is en blijft voor ons en zijn medestudenten in beeld. Er is persoonlijke aandacht voor elke student, persoonlijke ontwikkeling is belangrijk. Student en talentontwikkeling staan daarbij altijd centraal. Er zijn speciale voorzieningen voor extra begeleiding en support wanneer de persoonlijke situatie van uw zoon of dochter als student of individu dat vraagt (tutoren, coaching, studieadviseur, faalangst reductie training, hulp bij dyslexie).

Bachelor in fashion business

Internationaal gezien zijn we een zogenaamde University of Applied Sciences, die opleidt tot de internationaal erkende titel Bachelor of  Business Administration (BBA) in Fashion. TMO is de enige studie in fashion business in Nederland met deze titel.

Een intensieve studie van 3,5 jaar

De studie bij TMO duurt 3,5 jaar, verdeeld over 7 semesters. Een semester duurt een halfjaar. 3,5 jaar is relatief kort in vergelijking met andere bacheloropleidingen. Dit is mogelijk door de doelgerichtheid van de opleiding.

Met de opleiding Fashion Business wordt uw zoon of dochter breed opgeleid. Met een breed vakkenpakket verdiept hij of zij zich in een combinatie van mode, management & commercie. Alle vakken hebben een relatie met de branche.

Carrière in de modebranche

TMO Fashion Business School is gericht op beroepen in de modebranche. Na de opleiding heeft uw zoon of dochter de benodigde kennis om carrière te maken in deze branche. Met dit hbo-diploma kan hij of zij werken als inkoper/inkoopmanager, productmanager, salesmanager retail, formule (concept)manager retail, salesmanager business to business, (e-)marketing manager en zelfstandig ondernemer in de modebranche. Als u een eigen zaak heeft, misschien wel als uw opvolger.

Iets voor uw zoon of dochter?

TMO Fashion Business School is een particuliere en erkende hbo-opleiding voor commerciële managementfuncties in fashion. We zijn in 1986 ontstaan vanuit de vraag om het ánders te doen in de modebranche. Met onze hernieuwde aanpak kunnen we de branche blijvend voorzien van ondernemende innovators in fashion business. Toen, nu en morgen.

Let’s meet
Volgende open dag

okt12

Open dag

Wil je ons graag ontmoeten? TMO Fashion Business School organiseert jaarlijks...