TMO ontvangt NRTO-keurmerk

TMO Fashion Business School heeft recent het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat TMO voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan TMO aantonen dat zij voldoet aan de hoge eisen voor transparantie over diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder
Private opleidingsorganisaties en exameninstituten hebben een breed en divers aanbod van opleidingsvormen, -technieken en –instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een opleidingsinstituut.

Brochure
Open dag
Proefstuderen