INretail Award voor scriptie

INretail Award voor scriptie beste afstudeerstage TMO

Tijdens de diploma-uitreiking van TMO Fashion Business School, is de INretail Award toegekend aan de best beoordeelde TMO afstudeerstage en scriptie van het afgelopen semester. De prijs werd gewonnen door studente Eline Feenstra die haar afstudeerstage liep bij Rituals en haar scriptie schreef over klanttevredenheid en -loyaliteit

De beoordeling voor deze award is gebaseerd op de stage, waarbij de student gedurende zes maanden werkt bij een organisatie in de branche én op het onderzoek dat verricht wordt voor dit stagebedrijf. Studente Eline Feenstra heeft haar stage volbracht bij Rituals dat onderzoek wilde naar de mate waarin het imago van de Soulwear collectie voldoet aan de verwachtingen van de Rituals klant en de mate waarin klantloyaliteit kan worden verhoogd. Edwin Belt, Branche Specialist van INretail, reikte de award uit tijdens de diploma-uitreiking van TMO op 30 september jl. Hij roemde het uit het stageonderzoek voortgekomen advies van Eline. ‘Eline heeft een uitstekend rapport afgeleverd waarin de problematiek zowel intern als extern is geanalyseerd. Haar aanbevelingen zijn van dermate hoog niveau dat ze direct door Rituals worden toegepast.’

De Award

De INretail Award bestaat uit de deelname aan één van de befaamde inspiratiereizen in binnen- en buitenland die door INretail meerdere keren per jaar worden verzorgd. Eline mag een reis uitzoeken die het beste aansluit bij haar ontwikkelwensen.

Eline maakt onderdeel uit van de groep TMO studenten die afgelopen vrijdag het internationaal erkende diploma ‘Bachelor of Business Administration (BBA) in Fashion’ in ontvangst namen.

 

Brochure
Open dag
Proefstuderen