HYPElab; hype of toekomstbestendig?

Hoe ga je als retailer om met een steeds veranderende markt? Hoe zorg je ervoor dat het bezoeken van jouw winkel aantrekkelijk blijft voor de consument? Hoe kan je jezelf blijvend ontwikkelen en je skills up to date houden? Op deze vragen geeft Future Proof Retail antwoord door middel van de verschillende living labs die als onderdeel van de Retailagenda twee jaar geleden zijn opgestart. Eén van die living labs is het HYPElab, een samenwerking tussen verschillende hogescholen, ROC’s, retailers, winkelgebieden, technologische bedrijven en overheden. De coördinatie en het projectmanagement ligt bij TMO Fashion Business School. Aan het woord is Jacqueline Arnoldy, coördinator van het TMO Development Center, docent innovatiemanagement en coach en projectleider van het HYPElab.

‘HYPElab is een proeftuin, een living lab gericht op digitalisering van de individuele retailer maar ook op loyaliteit aan winkelgebieden. Studenten gaan met retailmedewerkers een aantal weken op de winkelvloer aan de slag met inzet van technologieën, ook met hulp van mbo-studenten. Omdat doen en zelf ervaren de manier voor retailers is om echt te leren en te veranderen. Het initiatief ontstond 2 jaar geleden vanuit de wens van onderwijs, ondernemers en overheid om de fysieke retail en haar medewerkers te helpen innovatiever en toekomstbestendiger te maken. Juist onder invloed van een veranderd consumentengedrag zien we dat zeker nu de behoeftes van de retailer veranderen. Maar ook dat zij worstelen met het adopteren van nieuwe technologieën. Door onderwijs en de ondernemer bij elkaar te brengen, maken we de retail futureproof. We zijn begonnen met living labs bij retailers maar inmiddels draaien we ook HYPElabs voor winkelcollectieven. Een heel concreet voorbeeld  zijn spy-brillen om winkelomgevingen te analyseren maar ook verschillende ‘multistore’ winkelapps die afgelopen najaar real life geïmplementeerd zijn bij 100 retailers in 3 verschillende winkelgebieden. Met de app kunnen  bezoekers communiceren met en sparen bij hun favoriete winkels. Het mooie is dat de hele implementatie en kennisoverdracht door studenten wordt gedaan in samenwerking met tech partner bViva mobile.’

Voor TMO is HYPElab niet het eerste real life project met de retailbranche. De business school haalt niet alleen onderzoeksopdrachten naar binnen maar brengt ook innovaties naar de sector.
‘We proberen een trekkersrol te vervullen door innovatieve kennisontwikkeling vanuit het TMO Development Center naar de ondernemer te brengen. Dat doen we niet alleen maar in samenwerking met diverse stakeholders zoals andere hogescholen, brancheorganisaties en technologiebedrijven. We horen steeds vaker de schreeuw om meer branche-gerelateerd hoger beroepsonderwijs. Ik durf te stellen dat TMO hierin zijn tijd vooruit is. De laatste 5 jaar hebben we echt iets weggezet met ons kenniscentrum. Niet alleen voor de moderetail maar in de hele bedrijfskolom, ook productie-gerelateerd met bijvoorbeeld onderzoek naar 3D, robotics en blockchain technologieën voor o.a. de overheid en eerder voor niet-fashion gerelateerde bedrijven zoals Ikea, Jumbo en NS.
Een mooie opsteker is de steun van verschillende overheden met subsidies voor onderzoekprojecten, zoals de Provincie Zuid-Holland, de Metropool Rotterdam-Den Haag,  gemeentes, maar ook de Innovatietafel van de Retailagenda en de brancheorganisatie INretail. We zijn ook gevraagd mee te denken over een landelijk innovatieplan oftewel een duurzaam eco-systeem voor retailinnovatie waar alle samenwerkingen en ervaringen op het gebied van retail-innovatie bij elkaar komen. Het doel daarvan is op te kunnen schalen om zo sneller en ook zoveel mogelijk retailers en winkelgebieden te helpen met digitaliseren. Innovaties worden overigens altijd getoetst met de branche en de branche-organisaties. We bedenken geen plannen die op de papierstapel belanden. HYPElab is daar een concreet voorbeeld van. Begonnen als een pilot bij retailers in Delft en Rijswijk en inmiddels uitgegroeid tot een opschaalbaar instrument om de retail maar ook winkelgebieden écht toekomstbestendig te maken, zodat bezoekers meer lokale binding krijgen.’

Wat doen TMO-studenten concreet in zo’n HYPElab?
‘Onze studenten hebben de afgelopen jaren in Delft, Rijswijk, Voorburg, Pijnacker en Nootdorp HYPElabs gedraaid. Zij helpen de retailer met ondersteuning van TMO coaches en tech partners om handig te worden met technologische snufjes zoals robots, VR-brillen en apps. In de uitvoering worden zij geholpen door mbo-studenten van verschillende ROC’s. Als de studenten vertrekken, laten zij een toolkit achter met tutorials, handleidingen en trainingen zodat de winkeliersverenigingen en centrummanager met hun retailers door kan. Het houdt dus niet op als de studenten vertrekken. We zien dat retailers enthousiast reageren op de samenwerking. De provincie Zuid-Holland wil HYPElab zelfs opschalen en verbreden. Regionale initiatieven dus als spin-off voor een landelijke uitrol in samenwerking met andere hogescholen. Voor die opschaling, verbreding en versnelling van digitalisering van retailers en winkelgebieden zijn verschillende subsidies toegekend aan o.a. de regio Leidschendam/Voorburg voor hun eigen 4 winkelgebieden.’

Tot slot de vraag hoe HYPElab wordt ervaren door studenten.
‘Voor studenten is het een heel intensief maar ook heel dankbaar project. Bedenk je wat ’n klus het is om een winkelgebied te digitaliseren. Je leert om een project te organiseren en steeds te overleggen met meerdere stakeholders, retailers te activeren, ideeën te genereren, over te brengen en ook bij te sturen als er problemen ontstaan. Dus focus houden op het doel van het project en ervoor zorgen dat retailers na het vertrek van HYPElab ook echt toekomstbestendiger blijven.  De student is leading; de retailer en  de student leren over en weer van elkaar. Retailers vinden het op hun beurt enorm leuk om met jonge mensen te werken. Ook op het vlak van persoonlijke ontwikkeling gebeurt er dus veel met de student. Win win voor iedereen. Maar vooral een mooi real life en toekomstbestendig project in de laatste fase van de opleiding en een nuttige voorbereiding op het slotstuk van de studie; de stage.‘

Eerder was TMO te zien op RTLZ bij Next Level. Bekijk hier de uitzending: Next Level op RTL Z – TMO Fashion Business School – YouTube

 

Brochure
Open dag
Proefstuderen