Een 8 voor TMO in de Nationale Studenten Enquête (NSE)

CORONA EN ONLINE ONDERWIJS NAUWELIJKS VAN INVLOED OP STUDENTTEVREDENHEID TMO FASHION BUSINESS SCHOOL

Ondanks een studiejaar dat wederom door corona werd geteisterd, is de algemene tevredenheid onder studenten over hun opleiding ten opzichte van vorig jaar vrijwel gelijk gebleven. Dat blijkt uit de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2022 onder meer dan 286.000 studenten. Studenten van TMO Fashion Business School gaven hun opleiding een 8. Met name de kwaliteit van de docenten en het persoonlijke contact scoorden hoog.

Hoge waardering voor docenten, betrokkenheid en contact
Ondanks het vele online studeren, beoordelen TMO-studenten de betrokkenheid van en het contact met hun school met een ruime 8. Evenals voorgaande jaren scoren ook de docenten bovengemiddeld hoog; de studenten waarderen hen met een 8,1.
De algemene tevredenheid van de studenten over de studie ligt op een 8.  Ter vergelijking: de tevredenheidsscore van hbo-studenten landelijk gemiddeld ligt op 7,3.
Van de respondenten zou het overgrote deel de opleiding opnieuw kiezen. TMO scoort hier opnieuw een 8.

Over Studiekeuze123 en de NSE
Studiekeuze123 is een onafhankelijke stichting die volledig wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De stichting is opgericht op initiatief van OCW, studenten en hoger onderwijsinstellingen en biedt complete en betrouwbare informatie over alle erkende opleidingen aan hogescholen en universiteiten in Nederland. De Nationale Studenten Enquête (NSE) is het grootschalige landelijk onderzoek waarin naar de mening wordt gevraagd van studenten in het hoger onderwijs over hun opleiding en onderwijsinstelling. Studiekeuze123 is al sinds 2009 verantwoordelijk voor de NSE.

Link NSE Dashboard
https://www.studiekeuze123.nl/nse/dashboard

In de factsheet zijn de scores per kern- en keuzethema terug te vinden.

Brochure
Open dag
Proefstuderen