Wanneer zijn de vakanties van TMO?

De studie in Doorn duurt 3,5 jaar. Je studeert dus een half jaar eerder af dan op een reguliere hbo-opleiding. Om dat halve jaar terug te winnen, vragen we veel inzet van de studenten tijdens de les- en projectweken. De opleiding is zo opgebouwd dat in de propedeuse de studielast gelijk is aan de studielast in het bekostigde hbo.
Daarna wordt de studielast zwaarder. De zomervakantieperiode is 4 weken.

In de herfst-, kerst-, voorjaars- en mei vakantie moet soms al wat voorbereiding op een opdracht of tentamen gedaan worden. TMO volgt bij de vakanties zoveel mogelijk de vakantieperioden van midden Nederland. De voorjaarsvakantie op TMO wijkt echter af van de landelijke voorjaarsvakantie. In de TMO-jaarkalender zijn alle vakanties opgenomen.

Tijdens de afstudeerstageperiode werk je gedurende een volledig half jaar door en heb je geen schoolvakanties.

Brochure
Open day
Trial study