Kan ik aan TMO studeren als ik uit België kom?

Het onderwijssysteem in België wijkt behoorlijk af van het Nederlandse systeem.

In België bestaat het secundair onderwijs uit vier graden en het telt vier onderwijsvormen.

  • ASO. ASO is het algemene onderwijs. Na ASO kiezen de meeste personen voor een studie aan een universiteit of hogeschool, afhankelijk van de richting waarvoor wordt gekozen.
  • TSO. TSO staat voor technisch onderwijs. Studenten van TSO studeren vaak door aan een hogeschool in een richting die aansluit op hun voorgaande studie.
  • BSO. BSO staat voor beroepsonderwijs. Zo’n 99 % van studeert niet verder aan een hogeschool.
  • KSO. KSO staat voor kunstonderwijs.

In België bestaat er geen opleiding die fashion business aanbiedt. Het opleidingsaanbod bestaat uit design, business of textiel. Ook is er geen specifieke praktijkgerichte opleiding in België.

Uiteraard zijn Belgische studenten van harte welkom bij TMO.

In het algemeen geldt dat een aankomend student(e) met een Belgisch Diploma van Secundair Onderwijs, varianten ASO, KSO, TSO, zonder problemen kan instromen in onze opleiding.

Deze diploma’s zijn vergelijkbaar met onze havo- en vwo-diploma’s. Uiteraard moet ter verificatie dan nog wel altijd een gewaarmerkte kopie van diploma en cijferlijst worden ingeleverd.

Brochure
Open day
Trial study