Hoe en wanneer betaal ik het lesgeld aan TMO?

Lesgeld wordt in een keer aan het begin van een semester middels overschrijving per bank betaald of via automatische incasso in 4 gelijke delen per semester waarbij extra incassokosten verschuldigd zijn. Lesgeld betaal je per semester (6 maanden) aan TMO.

Brochure
Open day
Trial study