TMO voor de 9e keer op rij Top-opleiding!

Opnieuw kwaliteitszegels ‘Top-opleiding’ en ‘Uitmuntend in eigen vakgebied’ voor TMO Fashion Business School. 

De Keuzegids hbo heeft vandaag bekendgemaakt welke hogescholen zich tot de beste van Nederland mogen rekenen. Voor de 9e keer op rij valt TMO Fashion Business School in de prijzen. TMO krijgt twee predicaten: ‘Topopleiding 2024’ en ‘Uitmuntend in eigen vakgebied’. Hiermee wordt de kwaliteit van de opleiding opnieuw bevestigd.

Ieder jaar verschijnt de Keuzegids hbo om scholieren te helpen bij hun studiekeuze. De Keuzegids hbo baseert zijn ranglijst onder andere op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) en instroom- en prestatiecijfers. In de ‘ranglijst Bedrijfskunde’ wordt TMO vergeleken met de andere bedrijfskundige hbo-opleidingen in Nederland.  

Uit deze lijst blijkt dat TMO van de Keuzegids hbo een totaalscore van 87 punten krijgt op een schaal van 1 tot 100. Daarmee behaalt TMO weer het predicaat ‘Topopleiding’. TMO scoort op alle onderdelen bovengemiddeld. Voor het behalen van het diploma binnen 5 jaar scoort TMO zelfs bovengemiddeld met ‘++’. Hiermee ontvangt TMO weer alle vijf de te behalen sterren.   

TMO Fashion Business School 
Doorstroom naar jaar 2  + 
Diploma na 5 jaar  ++ 
Inhoud  + 
Docenten  + 
Toetsing  + 
Voorbereiding loopbaan  + 
Sfeer  + 
Totaalscore  87 
Oordeel   

TMO staat naast de ranglijst ‘Bedrijfskunde’ ook in de ranglijst ‘beste particuliere instellingen’. In deze lijst wordt vergeleken hoe een specialistische instelling het doet in het vakgebied waarin ze actief zijn vergeleken met reguliere scholen die ook opleidingen aanbieden in dat vakgebied.

TMO haalt een instellingsscore van 94 punten van de 100 punten. De Keuzegids zegt hier het volgende over: ‘’Zo scoort bedrijfskunde van TMO aanzienlijk hoger dan de gemiddelde opleiding binnen dit vakgebied.’’. Dankzij deze hoge scores op zowel instellings- als opleidingsniveau krijgt TMO niet alleen het predicaat TOP-opleiding 2024 maar ook weer de kwaliteitszegel ‘Uitmuntend in eigen vakgebied’. 

De Keuzegids hbo wordt jaarlijks uitgebracht door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie in Leiden. De ranglijsten in de gids zijn gebaseerd op statistieken over studiesucces, arbeidsmarktcijfers en de oordelen van studenten in de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête . 

*Bron Keuzegids hbo 2024

Brochure
Open day
Trial study