TMO en de Haagse Hogeschool presenteren onderzoeksresultaten Next Fashion Retail: stof tot nadenken

In het laatste jaar van TMO Fashion Business School doen studenten onderzoek naar toepasbaarheid en eventuele implementatie van business innovations voor opdrachtgevers binnen de fashion- of lifestylebranche. Vaak gaat dit samen met expertbedrijven waarbij studenten innovatieve oplossingen onderzoeken en testen. 
De TMO-studenten werken in duo’s en kiezen uit acht verschillende onderzoeksthema’s. Zij doen onderzoek voor opdrachtgevers binnen dat themagebied, schrijven een onderzoeksrapport en leveren een valorisatie op. De valorisaties zijn vaak heel creatieve oplossingen en implementatievoorstellen die voortkomen uit de aanbevelingen van het onderzoeksrapport.

Een van de opdrachtgevers waarvoor TMO samen met studenten van de Haagse Hogeschool al geruime tijd toegepast onderzoek doet, is NFR (Next Fashion Retail). Het doel van Next Fashion Retail is het beschikbaar maken van praktische tools voor mkb multi-brand fashion retailers, om hun aanbod duurzame mode beter te verkopen. Denk aan een app, slimme manieren van informatie geven over duurzame mode, winkelinrichting etc. In co-creatie met mkb retailers worden de ontworpen innovaties direct op de winkelvloer getest. Dit RAAK MKB project, gefinancierd vanuit SIA, bouwt voort op het project Future Proof Retail (http://futureproofretail.nl) waarin retail innovaties getest worden in lab-omgevingen.

Onderzoeksresultaten testfase
Op 24 januari presenteerden de studenten de resultaten van hun onderzoek voor NFR. Zij onderzochten binnen z.g. living labs het gedrag van consumenten t.o.v. duurzaamheid in de praktijk en hoe dit gedrag te beïnvloeden is. Is duurzaamheid gespreksonderwerp tijdens het aankopen en passen? Helpen technologieën en tools die hiervoor ontwikkeld zijn? Wat is de rol van de medewerkers hierbij?

Een paar opvallende observaties. TMO-student Sjoerd vertelde: “Tijdens de living labs zag ik vooral dat consumenten de tools niet vastpakken of lezen. Daarnaast begint de klant ook niet een gesprek met de medewerker over duurzaamheid. Ik zag dit in testfase 1 en 2. Er komt dus naar boven dat de consument op dit moment nog niet veel met duurzaamheid bezig is en dat er nog veel moet veranderen.”
Uit de enquête van NFR onder 1304 consumenten blijkt dat 83% van hen zeker interesse heeft in duurzame kleding. Interessant dus om te kijken hoe we dit gat tussen denken en doen kleiner kunnen maken door de winkelmedewerker.

De belangrijkste conclusie is: sommige tools trekken de aandacht, andere minder. QR-codes scannen bezoekers liever thuis, informatie en uitleg van de medewerkers tijdens het winkelen vinden zij juist erg fijn. De rol van medewerkers is dus zeer belangrijk.

De studenten kwamen ook met waardevolle aanbevelingen, want hóe zorgen we ervoor dat alle medewerkers goed op de hoogte zijn van duurzame merken en duurzame stoffen.

Bron: Next Fashion Retail

Betrokken opleidingen en/of minoren

De Haagse Hogeschool:
Ondernemerschap & Retail Management
Industrial Design Engineering
Communication & Multimedia Design

TMO Fashion Business School
CUBE retail

Financiering

SIA, RAAK MKB subsidie

Bedrijven en brancheverenigingen die zijn aangesloten bij het consortium zijn: Modint, INretail, Euretco, Van Tilburg Mode, Modehuis Blok, Wagenaar Mode, Rinsma Modeplein, Berden Mode, wonen & meer, Castelijn, BrandMission, Hype Heroes, Kokotoko.

Brochure
Open day
Trial study