Onderwijsactiviteiten na 15 juni

Onderwijsactiviteiten vanaf 15 juni
Conform de overheidsmaatregelen mag er tot 15 juni geen fysiek onderwijs worden gegeven door mbo, hbo en wo.
De opstart van het onderwijs gaat gefaseerd; het basisonderwijs is inmiddels volledig opgestart, per 1 juni volgde het middelbaar onderwijs. Vanwege de druk op het openbaar vervoer mogen instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs m.i.v. 15 juni slechts beperkt onderwijsactiviteiten op locatie aanbieden. Onder deze onderwijsactiviteiten vallen alleen noodzakelijke activiteiten zoals tentamens en praktijkvakken. De regel is nog steeds: zoveel mogelijk online en indien noodzakelijk fysiek met een beperkt aantal deelnemers en op 1,5 meter afstand.
Voor TMO betekent dit dat wij vanaf 15 juni de toetsing deels fysiek zullen gaan uitvoeren in Doorn. Dit geldt ook voor herkansingen en praktijkvakken die online niet konden plaatsvinden. Hiermee bewerkstelligen wij dat studenten geen studievertraging oplopen of tijdens de zomervakantie terug naar school moeten komen.
Wij verwachten dat na 15 juni de overheid op basis van de adviezen van het RIVM met verdere versoepelingen zal komen, maar we kunnen daar nu helaas nog niet op vooruitlopen.

Onderwijs studiejaar 2020/2021
Hoewel wij verwachten dat de maatregelen na 1 augustus verder versoepeld zullen worden, zullen wij voorlopig rekening moeten houden met het feit dat de 1,5 meter regel ook na de zomer geldt. Op dit moment onderzoeken wij hoe we ons onderwijs daarop kunnen aanpassen. We zullen sowieso meer fysiek gaan doen maar de hoeveelheid hangt af van de hoeveelheid ruimte die we krijgen.
Samen met vertegenwoordigers vanuit studenten en medewerkers gaan we de diverse scenario’s bekijken die passen binnen de opgelegde randvoorwaarden zodat we de best mogelijke keuzes kunnen maken met elkaar. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk lessen fysiek te gaan aanbieden.

Brochure
Open day
Trial study